Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen Jag heter Bettan Källgren och arbetar här på Stodeneskolan som lärare i special-pedagogik. Jag har utbildat mig ”extra” i bl a Läsmetodik, alltså.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen Jag heter Bettan Källgren och arbetar här på Stodeneskolan som lärare i special-pedagogik. Jag har utbildat mig ”extra” i bl a Läsmetodik, alltså."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen Jag heter Bettan Källgren och arbetar här på Stodeneskolan som lärare i special-pedagogik. Jag har utbildat mig ”extra” i bl a Läsmetodik, alltså hur man gör när man lär sig att läsa och då speciellt när läsningen inte kommer igång. Jag är även utbildad Montessorilärare.

2 Hur kan vi stötta barnen i deras läsning?
Flera läsundersökningar visar att flickor läser mer än pojkar och att den trenden håller i sig även som vuxen.

3 Den senaste PISA-undersökningen visade att en fjärdedel av de 15-åriga pojkarna i Sverige hade bristande funktionell läsförmåga. Det innebär att tusentals barn, efter nio år i grundskola, saknar grund-läggande färdigheter för att fungera fullt ut i vårt samhälle och det måste vi göra något åt… och vi måste starta tidigt…

4 En del barn lär sig läsa genom att läsa,
andra lär sig läsa genom att skriva. Vår uppgift är att servera många olika sätt. Det handlar om att hitta rätt metod till varje barn!

5 Läsning = Avkodning + Förståelse
Forskarna är idag överens om att Läsning = Avkodning + Förståelse Barnen måste förstå varför man läser och skriver och hur man gör det. De måste förstå att vi läser för att ta del av textens innehåll.

6 ”Det är mödosamt att lära sig läsa”
säger forskarna Ingvar Lundberg och Torleiv Høien (i Dyslexi, från teori till praktik) Samma forskare säger att vi måste försöka få barnen till läsare snabbt så att de inte upplever ett misslyckande och medan skillnaden fortfarande är relativt liten mellan de som lyckas och de som har problem med sin läsinlärning (ibid). Här spelar även hastigheten på läsningen in. Man måste automatisera sin läsning för att kunna få en förståelse (ibid)

7 5 minuter så blir man en bättre läsare!
”Man kan bara bli en bra läsare genom att läsa”. Det finns inga genvägar. Däremot så vet man att om man läser varje dag hemma i 5 minuter så blir man en bättre läsare!

8 Läsutvecklingen börjar när barnet är ett år.
Det är då de får sin första bok.

9 Men innan man börjar själva läsandet
behöver barnen även känna till t ex rim: Vad hör då ihop med säng?

10 Det kan vara svårt att förstå att inte säng och kudde rimmar.
Är det eller Det kan vara svårt att förstå att inte säng och kudde rimmar. Man ska alltså förstå att man nu ska tänka på ett annat sätt mot tidigare.

11 Man läser hela ord

12 Sen börjar barnen mer och mer fokusera på
bokstäverna. Filmjölk

13 bokstäverna låter när de ska läsa
Berätta för barnen hur bokstäverna låter när de ska läsa Det är skillnad på äss-o-äll och Sss-ooo-lll

14 Vev Vad betyder det ordet, vev? Det är det man gör när man hoppar rep.
Kolla gärna upp och förklara ord för barnen. Att man kan läsa ut orden betyder inte att man vet vad de betyder.

15 elefant ele fant Hjälp barnet genom att upprepa det
som de har ljudat ihop. Det kan vara lättare att läsa hästskjuts

16 För att få bättre läsförståelse : Enligt läsforskaren Caroline Liberg
Ge barnen en förförståelse. Knyta an till barnens egna erfarenheter och förkunskaper. Vad handlade det om? Vad var huvud-budskapet? Vad var det som hände? Sammanfatta innehållet. Varför blev det så? Se samband och konsekvenser.

17 Vad tror du händer sen? Göra förut-sägelser om vad som ska hända.
Ställa frågor till texten. Forskning visar att om barn möter frågor på det som de läst, i början av sin läsinlärning, så använder de samma metod själva senare. Kommer du ihåg att när vi läste om… handlade det också om… Associera till andra texter. Förstå att man inte förstår.

18 Pia var på bron. Det var Jim med. Där var
en spik. Pia klev på den. Vem var på bron? Vad fanns på bron? Vem hade ont?

19 Till Pippi, Emil, Tzatsiki, Ronja Rövardotter
Välkommen till fest i biblioteket på torsdag! Ni får bokstavskex och saft. Kom gärna i pyjamas. Vi ska ha lekar och tävlingar. Varför kommer inte Herr Nilsson? Varför kan man komma i pyjamas?

20 För att kunna gå in i en text och förstå inne-
hållet måste man förstå ordens betydelse och samtidigt ha en förförståelse för det som texten handlar om. Om vi inte kan det så får vi ingen bild i huvudet om vad texten handlar om. Det i sig gör att vi då inte kan ”läsa mellan raderna”, dvs förstå det som inte står klart uttryckt.

21 Man kan alltså svara på en viss typ av frågor
utan att förstå alla ord i en text, men man kan inte dra slutsatser om texten om man inte riktigt förstår vad den handlar om.

22 Lite tips… Försök göra läsningen till en trevlig stund.
Vill inte barnet läsa själv kan ni kanske växel-läsa dvs läsa en mening var? Lär barnen från början att sätta ihop ljuden till ett ord: Vad stod det? Fastnar barnet på ett ord, hjälp det med ljuden eller gör barnet uppmärksam på att man kan se om man känner igen någon del av ordet? Eller dela upp ordet i sta-velser. Det gör att det är lättare att höra vad ordet blir.

23 Vi behöver alltså lära barnen att läsa
böcker och att lära sig att hitta strategier och få dem att reflektera över det som de läser. Naturligtvis är det även bra om ni kan fort- sätta läsa för barnen hemma.

24 Oavsett om det är barnet eller ni som läser
Daglig läsning skänker glädje Läsningen ger uppmärksamhet till barnet Det ger fysisk kontakt och värme och läsningen ger då dessutom trygghet och närhet. Läsningen stärker språket och ett bra språk ger en bättre läsning!

25 Undrar ni över något? Ta gärna kontakt med mig. Jag älskar att prata om läsning… Ni kan få kontakt med mig genom vår hem- sida: karlstad.se/stodeneskolan

26 TACK för att ni lyssnade Ha en fortsatt trevlig kväll!
och Ha en fortsatt trevlig kväll! Bettan Jag kommer nu att gå runt till era klasser…


Ladda ner ppt "Välkommen Jag heter Bettan Källgren och arbetar här på Stodeneskolan som lärare i special-pedagogik. Jag har utbildat mig ”extra” i bl a Läsmetodik, alltså."

Liknande presentationer


Google-annonser