Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BLOMMENSBERGSSKOLAN 6-9-skola Kulturprofil Temainriktat arbetssätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BLOMMENSBERGSSKOLAN 6-9-skola Kulturprofil Temainriktat arbetssätt"— Presentationens avskrift:

1 BLOMMENSBERGSSKOLAN 6-9-skola Kulturprofil Temainriktat arbetssätt
Fyra horisontella arbetslag, följer eleven fyra år Spec- och elevvårdsteam eget arbetslag 4-6 parallellklasser/årskurs 28 elever per klass – drygt 500 elever Gammal skolbyggnad från 1921

2 Kommunal skola med kulturprofil
Kulturprofilen : elevens val en timme i veckan. Kulturell fördjupning i musik, teater, bild, media eller dans. Visa upp för varandra / show med alla fördjupningarna tillsammans. Fördjupning och möjlighet att få visa upp och se nya sidor av varandra.

3 Kulturprofil och musisk produkt
Ger eleverna verktyg för att kunna redovisa kunskap Musisk produkt (från de nio grekiska muserna) avslutar varje tema och används även i andra redovisningar. Våra elever producerar egen kultur, inte bara konsumerar

4 Tema Ämnesövergripande, holistisk syn, verklighetsanknutet
Samarbete, planering Jobba både praktiskt och teoretiskt, stimulera båda hjärnhalvorna, Visa upp för varandra Roligt!

5 Uppstart Vi börjar alltid temat med något speciellt
Något spektakulärt eller intresseväckande, en happening, en liten lärarföreställning, en film, en utställning, en provokation, ett uppdrag… För att väcka elevernas lust och intresse, för att få dem att komma igång, för att bryta mot vardagen, för att det blir roligare så…

6 Redovisning Blommens teman ska utmynna i en musisk produkt – hänger ihop med kulturprofilen. Det kan vara en show, en teaterpjäs, en utställning, en sång, en dans, ett musikuppträdande, en tidning, en bok, något som tillverkas i slöjden etc För vem? Inom klassen/årskursen, för resten av skolan, för föräldrar, för yngre barn. Detta måste vara klart från början.

7 Betyg Varje ämne har sina egna mål och betygskriterier i temat.
Vissa uppgifter kan sambedömas i tex svenska och so. Vissa kunskapskrav i de teoretiska ämnena lyfts fram och kan därmed uppfyllas genom de estetiska uttryckssätten.

8 Estetiska lärprocesser och språkutveckling i alla ämnen
Ge förförståelse för att ge eleverna nycklarna till en text, föreställning eller film. Ge förutsättningarna så att eleverna kan få en konstnärlig upplevelse och tillgodogöra sig innehållet. Olika redovisningssätt / uttryckssätt

9 Några elevexempel Genom att visa sina förmågor och kunskaper under showarbetet - höjde betyg i teknik Elev som stammar och inte vill läsa högt kunde höja betyget i svenska genom att vara skådespelare i showerna. Blyg och tillbakadragen elev, ville inte stå på scen men tog på sig uppdrag att göra scenografi – höjt betyg i bild och slöjd.

10 Tema Shakespeare Ämnet Engelska i år 8 Redovisning dockor Film


Ladda ner ppt "BLOMMENSBERGSSKOLAN 6-9-skola Kulturprofil Temainriktat arbetssätt"

Liknande presentationer


Google-annonser