Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den estetiska inriktningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den estetiska inriktningen"— Presentationens avskrift:

1 Den estetiska inriktningen
består av fyra kurser på vardera 15 hp: – Den musiska människan – ordet, bilden & hantverket – Den musiska människan – musik, drama & rörelse – Estetisk verksamhet som väg till kunskap – Läraren som estetisk vägledare

2 ESTIN är INTE till för de ”speciellt talangfulla” och handlar INTE i första hand om att t ex kunna
spela fantastiskt bra sjunga som en ängel dansa som en gud måla skickligt direktkvalificeras till Idol 2010

3 I ESTIN lägger vi stor vikt vid
det lustfyllda lärandet allt lärande blir mer kvalitativt om man är motiverad och tycker att det är roligt (gäller både barn och lärarstudenter…) estetiska lärprocesser en generös kunskapssyn ju fler sinnen och kroppsdelar som aktiveras i en lärandesituation desto bättre självkänsla och skaparglädje alla ska ha möjlighet att vara med alla har något att förmedla

4 Den som går ESTIN blir inte musiklärare eller bildlärare etc, men får kompetenser som är synnerligen användbara för alla lärare: att kunna se och höra alla barn att kunna förmedla att alla duger att känna trygghet i sig själv när alla tittar och lyssnar på en att kunna improvisera och t ex lämna en planering som inte fungerar att vara en tydlig och trygg vuxen att våga leka och se lekens inlärningsmöjligheter

5 Estetiska ämnen och uttryck har ett stort egenvärde, som sällan låter sig mätas.
Men det finns också mycket att vinna på att använda estetiska arbetssätt tillsammans med andra ämnen!

6 I ESTIN satsar vi på att både LÄSA och GÖRA
Det ena är inte lika bra utan det andra! ”Att läsa utan att göra är som att älska utan att röra…”

7 Verkstäder Därför varvas under höstterminen litteraturstudier med mycket verkstäder i ämnena musik, drama, rörelse, svenska, bild, träslöjd, textilslöjd & 3-dim. Alla aktiviteter i verkstäderna får därmed samtidigt sin teoretiska grund

8 Vårterminens båda kurser innehåller flera temainriktade & ämnesintegrerande arbetssätt, t ex
Produktioner vi sätter upp föreställningar för en barnpublik med teater, musikal, dockteater, film, äventyrsbana inomhus och utomhus, sagorum och en utställning med egna barnböcker Konstnärligt Utvecklingsarbete individuellt arbete med olika uttrycksmedel: måla tavlor, fotocollage, noveller, dikter, videoinspelningar, skriva och spela in musik, koreografera dans, göra en installation, bygga en modell…

9 Genom kurserna löper två strimmor
Den pedagogiska strimman: observation dokumentation det pedagogiska rummet olika pedagogiska inriktningar Den vetenskapliga strimman: sökning och samman- ställning av vetenskaplig litteratur syfte, frågeställningar och litteraturdel metod och forskningsetik genomförande av empirisk undersökning, presentation av uppsats

10 Arbetsgruppen En stor del av arbetet sker i arbetsgrupper: studenter med samma verksamhetsfält (förskola- förskoleklass, fritidshem, grundskolans tidigare år)

11 Det estetiska inriktningsåret rymmer 9 veckors verksamhetsförlagd utbildning, i perioder om två eller tre sammanhållna veckor

12 ESTIN:s examinationsformer är varierade, med både skriftliga, muntliga och gestaltande uppgifter.

13 Ögon kan se och öron kan höra men händer vet bäst hur det känns att röra. Huden vet bäst när någon är nära. Hela kroppen behövs för att lära.

14 Hjärnan kan tänka och kanske förstå
Hjärnan kan tänka och kanske förstå. men benen vet bäst hur det är att gå. Ryggen vet bäst hur det känns att bära. Hela kroppen behövs för att lära.

15 Om vi skall lära oss nåt om vår jord så räcker det inte med bara ord
Om vi skall lära oss nåt om vår jord så räcker det inte med bara ord. Vi måste försöka att komma den nära; Hela kroppen behövs för att lära.

16 Om du vill veta mer: leta upp ”Estetisk inriktning” på Lärarprogrammets hemsida. Där kan du se kursplaner och kurshandledningar, hur kurserna är upplagda, litteraturlistor, vad vfu innehåller, examinationskriterier etc Du kan också kontakta inriktingsansvarige Gunnar Ekermo på


Ladda ner ppt "Den estetiska inriktningen"

Liknande presentationer


Google-annonser