Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Breddtjänster – ett nytt skede i IT-politiken Christer Marking IT-kommissionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Breddtjänster – ett nytt skede i IT-politiken Christer Marking IT-kommissionen."— Presentationens avskrift:

1 Breddtjänster – ett nytt skede i IT-politiken Christer Marking IT-kommissionen

2 ITK:s vision om IT-infrastruktur Var finns visionerna om nyttan? Klarar samhället sina åtaganden utan ny teknik? Var är den offentliga sektorns stora användare i debatten? Om teknisk IT-infrastruktur ”bredband”

3 Kan vi använda bredbandet? Nätverksförsvaret? Nätverkssjukvården? Nätverksuniversitetet? Nätverksskolan? Nätverkskommunen? Nätverkskulturen?

4 Tjänster Information Teknik IT-politikens fokus hittills?

5 Tjänster Breddtjänster Information Bred information Teknik Bredband Ett vidgat IT- begrepp

6 Ett nytt skede i IT-politiken? Fokus på nytta för alla Fokus på tjänsteutveckling Fokus på nya kompetensbehov Fokus på verksamheter Fokus på tillväxt och välfärd

7 Vad är breddtjänster? Tjänster som når många, ger stor nytta, hämtar information från många källor, sprider information till många mottagare, förädlas av nätet och används för många ändamål.

8 Exempel på breddtjänster

9 Studera.nu Ca 50 högskolor och universitet Automatisk uppdatering varje dag Utnyttjar befintlig information Används av flera

10 Arbetsmarknaden Ca 40 bemanningsföretag Mycket enklare för sökande Plötsligt tillgängligt för små företag Flera utkanaler

11 IT-kommissionens handlingsprogram för breddtjänster Främjandeprogram för breddtjänster Handlingsprogram för bred information Handlingsprogram för bredband

12 Främja breddtjänster! Skapa utvecklingsmiljöer för breddtjänster inom off.sektor i samverkan med näringslivet Inrikta arbetet på de stora tjänsteområdena Klargör förutsättningarna: servicekrav, sekretess, kvalitet, etik etc. i hanteringen av digital information

13 Handlingsprogram för bred information Inventera resurser, digitalisera Utveckla informationsresurserna Underlätta informationssamarbete, utveckla terminologi och standard Utveckla grundtjänster och annan infrastruktur Kompetensutveckla Skydda den personliga integriteten

14 Att lära av varandra ITK:s regionala seminarier Spännande praktikfall Dialog över gränserna Generella erfarenheter Gemensamma resurser

15 Frågeställningar Vad krävs för bred informations- samverkan? Vilka är de främsta hindren och svårigheterna? Vilka är de organisatoriska kraven? Finns det en politisk vilja?

16 Det krävs Politiskt ledarskap Kompetens på ”bredden” Bred debatt och bred medverkan


Ladda ner ppt "Breddtjänster – ett nytt skede i IT-politiken Christer Marking IT-kommissionen."

Liknande presentationer


Google-annonser