Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(Maria Scullman, Advantum Kompetens)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(Maria Scullman, Advantum Kompetens)"— Presentationens avskrift:

1 (Maria Scullman, Advantum Kompetens)
En individ lär så länge hon lever, en organisation lever så länge den lär! (Maria Scullman, Advantum Kompetens)

2 Kompetens - i cyberspace och IRL
Catharina Isberg Bitr. Överbibliotekarie SLU Ordf. KB:s Expertgrupp för kompetensfrågor Margareta Junghage Konsult Euro Connect Consulting Projektledare Pentaplusbiblioteken 1B: Kompetens - i cyberspace och IRL Delaktighet, integration, engagemang, förtroende för varandras kompetens. Listan på kompetensbehov kan göras lång då bibliotekets verksamhet allt mer finns närvarande i både rymd och rum. Processen, att säkerställa kompetensbehoven, är kontinuerligt pågående. Samtidigt behöver rätt strukturer och resurser finnas i organisationen så att kompetensutvecklingen möter verksamhetens uppdrag och kundernas behov. KB:s expertgrupp för kompetensfrågor arbetar med att synliggöra och höja medvetandet kring behovet av kompetensfrågor. I arbetet börjar det bli allt mer tydligt vilka behov samverkansbiblioteken ser som viktiga inom området. Fem universitets- och högskolebibliotek har gått samman och sökt EU-bidrag till kompetensutveckling från ESF, Europeiska socialfonden. Förprojekteringen är slutförd och biblioteken hoppas kunna inleda kompetensutvecklingen sommaren Slutresultatet av förprojekteringen presenteras liksom vilka utvecklingsaktiviteter som prioriterats och varför. Catharina Isberg, Biträdande överbibliotekarie SLU-biblioteket samt ordförande i KB:s expertgrupp för kompetensfrågor. Har arbetat inom forskningsbiblioteksvärlden sedan 2003 och var dessförinnan verksam inom läkemedelsindustrin från (Foto från SLU.) Margareta Junghage, Euro Connect Consulting, är konsult och egen företagare. Under de senaste tre åren har hon varit projektanställd på Karlstads universitet för att driva olika EU-projekt, bl a som projektledare för Pentaplusbiblioteken.

3 Kompetens – i cyberspace och IRL
Bibliotekens kompetensutvecklingsbehov – (Catharina) Ett exempel i praktiken – (Margareta)

4 Hur påverkar detta kompetensbehoven?
Omvärlden Förändring av verksamheten – nya och traditionella uppgifter/roller Förändring av etik & värderingar Nya arenor för verksamheten – IRL och virtuellt Värdekedjan Hur påverkar detta kompetensbehoven?

5 Kompetens Kompetens – förmågan och viljan hos en individ att utföra en konkret arbetsuppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter Källa: IPF, Uppsala

6 Processen & verktyg

7 Kompetenshjulet Källa: IPF, Uppsala Kommunikativ Yrkesteknisk
Samverkan, samarbete, bemötande, pedagogisk förmåga… Yrkesteknisk Teori, metoder, lagar, avtal… Strategisk Omvärlden, verksamhetsidé, mål, fokus, organisation… Personlig Ansvar, värderingar, attityder, inställning… Funktionell kompetens Vanligt med fokus på yrkestekniska kompetensen Kompetens består av mer… Alla fyra delarna för att hjulet ska rulla – funktionell kompetens Källa: IPF, Uppsala

8 ”Vilka kompetensbehov ser du de närmaste 5 åren?”
Viktiga kompetensutvecklingsområden är: hur man konkret arbetar med kompetensfrågor bemötande och kommunikation ledarskap och medarbetarskap ”Vilka kompetensbehov ser du de närmaste 5 åren?” - Frågan ställd vid ”Seminarium för kompetensansvariga” samt ”KB biblioteksstämma” nov 2008

9 Personlig kompetens Lösningsfokus, situationsanpassning, flexibilitet
Kreativitet, nytänkande, förändringsberedskap Etik & värdering Lära i det dagliga arbetet – självförtroende och lita på sin kompetens. Medarbetarskap och ledarskap

10 Strategisk kompetens Framtidsanalys och omvärldsbevakning Planering
Uppföljning och utvärdering Helhetssyn och prioritering Utifrån och in perspektiv Kompetensarbete

11 Kommunikativ kompetens
Kommunikation Bemötande Pedagogik Samarbete och samverkan

12 Yrkesteknisk kompetens
Biblioteket i lärandeprocessen Digitala medier, digitalisering, interaktiv IKT Vetenskaplig kommunikation Bibliometri, vetenskaplig utvärdering Vetenskapsmetodik E-Science Juridik och upphovsrätt, projektarbete och projektledning samt ekonomisk planering…

13 Foto: Clipart

14 (Kungl. biblioteket samordnar och utvecklar informationsförsörjningen till forskning och högre utbildning. ) Slutet av 2007 tillsattes ett antal expertgrupper däribland … Expertgruppen: Samverka kring dessa frågor – inom samverkansbiblioteken men också med andra aktörer såsom läns- och folkbiblioteken, SFIS, biblioteksföreningen, biblioteksutbildningarna. påverka och höja medvetandet om vikten av kompetensutveckling identifiera nuvarande och kommande behov av kompetensutveckling  Målgrupp - biblioteksorganisationerna som ligger inom KB:s uppdrag, Forsknings- specialbibliotek samt samordnande roll för alla Sveriges bibliotek (vi når folkbiblioteken främst genom länsbiblioteken)

15 Hur matchar du din kompetens med verksamhetens framtida behov?
Foto: Clipart


Ladda ner ppt "(Maria Scullman, Advantum Kompetens)"

Liknande presentationer


Google-annonser