Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag och rätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag och rätt."— Presentationens avskrift:

1 Lag och rätt

2 Lag och rätt ”den röda tråden”
Vecka 21 Reservtid Examination Reflektion Utvärdering Vecka 40 Uppstart Lektion 1 Introduktion Värderings-övningar. Rättigheter och skyldigheter Läxförhör på begreppen. Vecka 41 Ärendets gång från brott till dom. Kriminalvård och straff Skriva berättelse om ett brott Familjerätt/ frågesport Vecka 42 Så fungerar domstolen Studiebesök i Tingsrätten. Återkoppling till studiebesöket Dödsstraff eller inte? (Videofilm) Möte med brottsoffer Vecka 43 Provträning Prov Reservtid

3 Lektion1 Efter lektionen ska du kunna:
Skillnaden mellan lag, regel och norm. Definiera förolämpning, förtal, hets mot folkgrupp, sexuellt ofredande.

4 INTRODUKTION VARFÖR HAR VI REGLER OCH LAGAR?
-LAGAR FINNS FÖR ATT SKAPA ETT RÄTTVIST SAMHÄLLE. -LAGARNA SKA SKAPA TRYGGHET VILKA REGLER HAR NI HEMMA? HUR HAR DE REGLERNA TILLKOMMIT? VAD HÄNDER OM DU BRYTER MOT DEM?

5 NORMER OSKRIVNA LAGAR OCH BESTÄMMELSER VÄRDERINGAR OM RÄTT OCH FEL
HUR VI BEHANDLAR VÅRA MEDMÄNNISKOR VI LÄR OSS NORMER VIA UPPFOSTRAN NORMKONFLIKT = EN GRUPPS NORMER SOM INTE STÄMMER ÖVERENS MED EN ANNAN GRUPPS NORMER.

6 REGLER GÄLLER INOM BESTÄMDA OMRÅDEN T EX IDROTT, SKOLAN

7 LAGAR STIFTAS AV RIKSDAGEN EXAKTA TEXTER
KONSEKVENSER OM MAN BRYTER MOT EN LAG GÄLLER FÖR ALLA POLISEN SER TILL ATT LAGARNA FÖLJS DOMSTOLARNA DÖMER DE SOM BRYTER MOT LAGAR

8 UPPGIFT 1 Diskutera i gruppen vilka lagar, normer och regler som finns i skolan. Skriv ned exempel på dett i google-docs enkäten som heter Lag och rätt ÅK 7. Länk till enkäten finns på klassens hemsida. Tid 5 min.

9 LAGBOKEN SVERIGES RIKES LAG BALK = KAPITEL
CIVILRÄTTEN OCH STRAFFRÄTTEN CIVILRÄTTEN = PRIVATA FRÅGOR STRAFFRÄTTEN = VAD MAN INTE FÅR GÖRA

10 UNGDOMAR OCH BROTT SNATTERI, STÖLD ÄR VANLIGAST
ÖVER HÄLFTEN AV ÅRSKURS NIO HAR STULIT NÅGOT 15 ÅR STRAFFMYNDIG 18 ÅR HELT MYNDIG

11 Visste du att…. UNGDOMAR UNDER 15 ÅR MÅSTE ENLIGT LAG BÄRA HJÄLM NÄR DE CYKLAR Du kan bli dömd för ett brott fast du inte visste att det var olagligt!

12 OLIKA BROTT ATT TA NÅGOT = STÖLD
ATT SÄGA ATT EN OSKYLDIG MÄNNISKA HAR BEGÅTT ETT BROTT = FÖRTAL MED VÅLD ELLER HOT OM VÅLD TA NÅGOT =RÅN ATT ORSAKA SMÄRTA ELLER SKADA = MISSHANDEL

13 OLIKA BROTT KÖPA/SÄLJA NÅGOT SOM ÄR STULET = HÄLERI
ANVÄNDA NÅGOT UTAN LOV = OLOVLIGT FÖRFOGANDE HÄNSYNSLÖST BETEENDE MOT EN ANNAN PERSON = OFREDANDE TA SIG IN I NÅGON ANNANS HUS UTAN LOV = HEMFRIDSBROTT/INBROTT

14 Uppgift 2 Vilka brott tycker ni är allvarligast? Rangordna dem och skriv ned dem i enkäten. Motivera varför ni tycker så. Tid 5 minuter.

15 Uppgift 3 Vilka brott tycker ni är minst allvarliga?
Rangordna dem och skriv ned dem i enkäten. Motivera varför ni tycker så. Tid 5 minuter.

16 The end! Läxa till nästa lektion:
Kunna skillnaden mellan lag, regel och norm. Kunna definiera förolämpning, förtal, ofredande, stöld, hemfridsbrott, häleri.

17 Tycker du att det här är okej?

18 Efter lektionen ska du kunna:
Skillnaden mellan rättigheter och skyldigheter. Beskriva minst fyra rättigheter och fyra skyldigheter som du har. Beskriva minst fyra rättigheter och fyra skyldigheter som lärare har. Definiera förolämpning, hets mot folkgrupp, sexuellt ofredande, diskriminering och kränkning.

19 Rättigheter och skyldigheter i skolan
Vilka lagar styr hur vi ska vara i skolan? 6 Kap FB Tillsynsplikten Lag 2007:67 ”Lagen om likabehandling” 2007: 378 ”Lärares skärpta befogenheter”

20 Elevens skyldigheter Följa svensk lag -Skolan är en del av samhället.
Skollagen - Skolplikt upp till 16 år eller åk nio! Lag 2006: Förbud mot diskriminering / kränkande behandling av barn och elever. Tillsynsplikten - Följa lärares /rektors instruktioner och uppmaningar. Följa lokala och kommunala överenskommelser -Skolans ordningsregler, kommunens datakontrakt.

21 Elevens rättigheter i skolan
Barn- och elevskyddslagen Skolan är skyldig att hjälpa dig om du känner dig kränkt, men om du inte får den hjälp du behöver kan du vända dig till Barn- och elevombudet (BEO). Undervisningstid Timplan: Du har rätt att få ett visst antal timmar undervisning under din skolgång. Total garanterade undervisningstid 6.665, Därav skolans val 600. Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Du har rätt till en likvärdig bedömning av dina kunskaper. ” ett gediget lokalt planeringsarbete i samråd med eleverna är en förutsättning för en rättssäker och likvärdig betygsättning.”

22 Hur kan elever påverka i skolan?
Elevrådet, elevskyddsombud, kamratstödjare och Haga-IF. BEO (Barn och elevombudsmannen)

23 Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lag 2006:67
Alla former av kränkande behandling, i vilket mobbning ingår, omfattas av den nya lagen. Den nya lagen ska därför främja barns och elevers lika rättigheter i all verksamhet som regleras av nuvarande skollag. Lagen ska också motverka diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Lagen ska även förhindra och förebygga annan kränkande behandling som inte direkt kan hänföras till dessa diskrimineringsgrunder. Skolan har delad bevisbörda = måste bevisa att alla förebyggande åtgärder har vidtagits för att förhindra kränkning.

24

25 OLIKA BROTT Att behandla en person nedsättande i ord eller handling =Kränkning Att säga något kränkande till en person =Förolämpning Uttrycka missaktning för en folkgrupp= Hets mot folkgrupp Att ofreda en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet =Sexuellt ofredande Att göra negativ skillnad på personer utifrån deras egenskaper t.e.x. kön,hudfärg, sexuell läggning = Diskriminering

26 Uppgift 1 Ge två exempel på när en lärare är skyldig att ingripa med stöd av tillsynsplikten? Skriv ned på blädderblockspappret. Tid 5 min.

27 Uppgift 2 Vilka skyldigheter har elever?
Skriv ned exempel på blädderblockspappret. Tid 5 min.

28 Visste du att…. RASISTISKA MÄRKEN, SYMBOLER ELLER KLOTTER KAN KLASSAS SOM BROTTET “HETS MOT FOLKGRUPP”.

29 VISSTE DU ATT…. DET ÄR OLAGLIGT ATT BÄRA KNIV ELLER STICKVAPEN PÅ ALLMÄN PLATS OCH PÅFÖLJDEN KAN BLI BÖTER ELLER UPP TILL SEX MÅNADERS FÄNGELSE

30 VISSTE DU ATT DET ÄR OLAGLIGT ATT DRICKA ALKOHOL PÅ ALLMÄN PLATS OCH OM NÅGON GÖR DET HAR POLISEN RÄTT ATT BESLAGTA OCH HÄLLA UT ALKOHOLEN POLISEN HAR “UNDERRÄTTELSESKYLDIGHET” TILL ANDRA MYNDIGHETER. DET BETYDER T EX ATT EN PERSON SOM TAGITS AV POLISEN FÖR FYLLA, KAN FÅ PROBLEM NÄR HAN ELLER HON SÖKER KÖRKORTSTILLSTÅND

31 VISSTE DU ATT OM MAN INTE ANVÄNDER HJÄLM PÅ MOPED KAN MAN FÅ 400 KR I BÖTER HOT OCH TILL EXEMPEL SEXTRAKASSERIER ÖVER MOBIL ELLER MAIL, RÄKNAS LIKA ALLVARLIGT SOM OM DU STOD FRAMFÖR PERSONEN OCH SADE DET OM DU SKRIKER HORA ELLER ANDRA ORD MED SEXUELL ANSPELNING EFTER EN TJEJ, KAN DET ANSES VARA MISSTANKE OM SEXUELLT OFREDANDE

32 Lektion 3

33 POLISENS ARBETSUPPGIFTER

34 PÅFÖLJDER PÅFÖLJD = STRAFF
PENNINGBÖTER: DU BETALAR EN VISS SUMMA PÅ EN GÅNG DAGSBÖTER: DU BETALAR EN VISS SUMMA I ETT VISST ANTAL DAGAR T EX 100 KR À 50 DAGAR SKYDDSTILLSYN: DU DÖMS TILL ATT TRÄFFA EN ÖVERVAKARE REGELBUNDET.

35 PÅFÖLJDER VILLKORLIG DOM: DU BLIR ”FRI” MEN BEGÅR DU ETT NYTT BROTT UNDER DENNA DOMEN SÅ BLIR DET FÄNGELSE. FÄNGELSE PSYKIATRISK VÅRD: DÖMS TILL VÅRD PÅ ÖPPEN ELLER SLUTEN ANSTALT. SAMHÄLLSTJÄNST: FÅR JOBBA INOM SAMHÄLLET ETT VISST ANTAL TIMMAR. FOTBOJA: EN SÄNDARE PLACERAS RUNT FOTEN SÅ ATT MAN HELA TIDEN SER VAR DU BEFINNER DIG

36 STRAFFENS SYFTE AVSKRÄCKA ANDRA (ALLMÄN PREVENTION)
AVSKRÄCKA HONOM/HENNE (INDIVID PREVENTION) SKYDDA ALLMÄNHETEN ANPASSA BROTTSLINGEN TILL SAMHÄLLET IGEN (RESOCIALISERING)

37 POLISENS ARBETSUPPGIFTER
BEVARA TRYGGHETEN FÖR ALLA MEDBORGARE FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA BROTT PASS TRAFIKFRÅGOR TILLSTÅND VAPENÄRENDEN NARKOTIKA FRÅGOR HITTEGODS FÖRUNDERSÖKNING PATRULLERAR

38 DU SOM KANSKE INTE GILLAR POLISER KANSKE SJÄLV KOMMER I EN SITUATION DÄR DU BEHÖVER HJÄLP AV POLISEN!!!!

39 FRÅN HANDLING TILL PÅFÖLJD

40 FRÅN HANDLING TILL PÅFÖLJD
1 BROTTET BEGÅS 2 POLISANMÄLAN 3 GRIPANDE 4 FÖRUNDERSÖKNING 5 ÅKLAGAREN ANHÅLLER 6 DOMAREN BESLUTAR OM HÄKTNING 7 ÅKLAGAREN VÄCKER ÅTAL 8 RÄTTEGÅNGEN

41 VARFÖR HÄKTNING HÄKTAS = HÅLLS I FÄNGSLIGT FÖRVAR FÖRHINDRA NYA BROTT
KAN INTE GÖMMA SIG KAN INTE RÖJA UNDAN BEVIS KAN INTE FLY

42 PERSONER I EN RÄTTEGÅNG
DOMARE (ORDFÖRANDE) – JURIST NÄMNDEMÄN – DÖMER, ”VANLIGA MÄNNISKOR” NOTARIE – SKRIVER PROTOKOLL, JURIST MÅLSÄGARE – UTSATT FÖR BROTTET ÅKLAGARE – HJÄLPER MÅLSÄGAREN TILLTALAD – MISSTÄNKT FÖR BROTTET FÖRSVARSADVOKAT – HJÄLPER TILLTALAD

43 RÄTTEGÅNGEN BESTÄMDA REGLER HUR EN RÄTTEGÅNG SKA GÅ TILL
ÅKLAGAREN OCH ADVOKATEN BERÄTTAR SIN VERSION AV HÄNDELSEN FÖRHÖR AV TILLTALAD, MÅLSÄGARE OCH VITTNEN SLUTPLÄDERING

44 RÄTTEGÅNGEN ENSKILD ÖVERLÄGGNING – DOMAREN OCH NÄMNDEMÄNNEN BESTÄMMER OM DEN TILLTALDE ÄR SKYLDIG/ICKE SKYLDIG PLUS EV. EN DOM ÖVERKLAGA DOMEN INOM 2 VECKOR DOMEN VINNER LAGA KRAFT

45 DOMSTOLAR TINGSRÄTTER 97 ST HOVRÄTTER 6 ST HÖGSTA DOMSTOLEN

46 BEGREPP MENED: LJUGER VID EN RÄTTEGÅNG
PREJUDIKAT: EN DOM SOM SEDAN FÖLJS AV DE LÄGRE DOMSTOLARNA VID LIKNANDE FALL. PRÖVNINGSTILLSTÅND: BEHÖVS FÖR ATT HD SKA TA UPP ETT FALL LYCKTA DÖRRAR: RÄTTEGÅNG BAKOM STÄNGDA DÖRRAR RÄTTSSÄKERHET: DU KAN INTE FÅ ETT STRAFF UTAN EN DOM FRÅN EN DOMSTOL


Ladda ner ppt "Lag och rätt."

Liknande presentationer


Google-annonser