Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Distributionsavtal Seminarium BRG 2009-09-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Distributionsavtal Seminarium BRG 2009-09-03."— Presentationens avskrift:

1 Distributionsavtal Seminarium BRG

2 Distributionsavtal Handelsagentur Återförsäljaravtal Franchising
Kommission

3 Franchising Ägaren av ett koncept/varumärke låter annan utnyttja detta på villkor som anges i avtalet Kan vara agent eller återförsäljare Återförsäljare vanligaste formen Franchiselag – informationsplikt för franchisegivaren I övrigt ingen lagstiftning  avtalet avgörande

4 Agent v/s återförsäljare
Återförsäljare – köper och säljer i eget namn och för egen räkning Agent – förmedlar kontakt/avtal mellan kund och huvudman

5 ”Ett” avtal, representationen Ingen lagstiftning
Lag om handelsagentur ”Ett” avtal, representationen Agentavtal Ingen lagstiftning ”Två” avtal, representationen och köpet ÅF-avtal HM Agent HM ÅF Kund Kund Kundavtal Kundavtal

6 Distributionsavtalets ingående
Agent Inga särskilda regler Agentlagen delvis tvingande  innehållet i viss mån reglerat EG-direktiv  likartade regler i hela EES Återförsäljare Inga särskilda regler Avtalsfrihet beträffande innehållet Tvingande regler utomlands, särskilt arabvärlden

7 Tvingande regler - exempel
HM ”utan oskäligt uppehåll” ge besked om förfrågan eller avtal avslagits När agenten har rätt till provision Skyldigheten att ge agenten provisionsavräkning Regler om uppsägningstid Vilka avtalsbrott som kan leda till uppsägning Rätt till avgångsvederlag

8 Andra regler i agentlagen
Utfyllande regler som gäller om inte avtalet säger annat, exempel: Vilka avtal agenten har rätt till provision på Regler om efterprovision Agentens rätt att ingå avtal åt HM Agentens rätt att ta emot betalning

9 Viktigt med noggrannhet
Agentavtal Undvika konflikt med tvingande regler Undvika icke önskade dispositiva regler Reglera det som inte finns i lagen Undvika oförmånliga tolkningar i efterhand pga otydlighet Återförsäljaravtal Lagregler saknas Allt som man vill ha med måste regleras Undvika oförmånliga tolkningar i efterhand pga otydlighet

10 Checklista ÅF-avtal Parter Ingress Grundläggande avtalsförhållande
Avtalsvarorna Territoriet Ensamrätt? Status (ÅF inget annat) HMs allmänna skyldigheter ÅFs allmänna skyldigheter ÅFs särskilda skyldigheter t ex ”förstahandsansvar” för område Förbud aktivt sälja utanför område Serviceskyldigheter Marknadsbearbetning och egen marknadsföring Mässor Minimiomsättning Varumärkeshantering Rapportering Intrångshantering Konkurrerande varor

11 Checklista ÅF-avtal forts
HMs skyldigheter t ex Marknadsföringsstöd Teknisk support Utbildning Varsel prisändring Skydd för immateriella rättigheter Produktansvar Säkerhetsrätter Konsignationslager Äganderättsförbehåll Typgodkännande? Språk mm vid kommunikation Tvingande regler? Sekretess Avtalstid Avgångsvederlag? Tiden efter avtalets upphörande Lagval och tvist

12 Checklista agentavtal
Parter Ingress Agentuppdraget Avtalsvarorna Territorium Ensamrätt? Status Avgränsning mot andra verksamheter Avslutsfullmakt? Mottagande av pengar Handläggning av reklamationer Befintliga kunder Parternas allmänna skyldigheter Agentens skyldigheter Bundenhet vid priser Service? Marknadsbearbetning mm Kostnader för marknadsföring Inriktning på kundkrets etc? Exponering av varumärke HMs, eget Minimiomsättning? Rapportering Skydd för HMs immateriella rättigheter Skyldighet stå ”del credere” Konkurrerande varor?

13 Checklista agentavtal forts
HMs skyldigheter Marknadsföringsstöd Teknisk support Utbildning Varsel prisändring Besked om order accepteras eller ej, inom kort tid HMs immateriella rättigheter Produktansvar Äganderätt kollektion etc? Konsignationslager? Provision Provisionsgrundande affärer Storlek Valuta Utbetalning Typgodkännande? Förbud självinträde? Språk mm kommunikation Sekretess Avtalstid Avgångsvederlag Tiden efter avtalet Förbud använda VM mm Efterprovision? Återlämnande Konkurrensförbud Lagval och tvist

14 Konkurrensreglerna Alla avtal med konkurrensbegränsande syfte i princip förbjudna Avtal med konkurrensbegränsande verkan är förbjudna om inte Bagatellavtal Undantagna enligt gruppundantag

15 Konkurrensreglerna Agentavtal Återförsäljaravtal
Finns inget gruppundantag ”rena” agenter Tillåtet med t ex geografisk begränsning, viss kundkategori, prisreglering mm ”icke-rena” agenter =agenten tar risk i HMs affär  betraktas som ÅF-avtal Återförsäljaravtal Ensamrätt är en konkurrensbegränsning Bagatellavtal tillåtna (ingen <15% marknadsandel) Gruppundantag finns Leverantören <30% av marknaden Inga ”svartlistade” klausuler Enstaka ”grålistade” klausuler tillåtna


Ladda ner ppt "Distributionsavtal Seminarium BRG 2009-09-03."

Liknande presentationer


Google-annonser