Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad håller tillbaka din passion?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad håller tillbaka din passion?"— Presentationens avskrift:

1 Vad håller tillbaka din passion?

2 Guds uppmuntran och avsikt
Joh 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. 1 Kor 1:9 Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre. Gud avsikt med våra liv är att våra liv skall inte lida brist på hans glädje, hans välsignelse och hänförelse. Paulus säger i Ef 1:3 Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen,

3 1. Ett oklart syfte/ mål Jes 49:4 Jag tänkte:
Förgäves har jag ansträngt mig, fruktlöst och fåfängt förött min kraft. Ändå skall Herren ge mig min rätt, min lön finns hos min Gud.

4 obalanserad almanacka
2. En obalanserad almanacka Ps 127:2 Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila, ni som sliter för ert bröd. Men sina vänner ger Herren framgång. Pred 4:4 Jag såg att all strävan och all framgång bottnar i den enes avund mot den andre. Även detta är tomhet, ett jagande efter vind.

5 3. En olöst konflikt Job 5:2 Grämelse tar livet av dåren,
förbittring dräper den oförnuftige. Job 18:4 Du slits sönder av ditt eget raseri.

6 liv utan stöd av andra 4. Ett Pred 4:9-10
Bättre två än en, de får riklig lön för sin möda. [10] Om de faller kan de hjälpa varandra upp. Men ve den som är ensam! Om han faller finns det ingen som hjälper honom upp. Heb 10:24-25 Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar, [25] och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

7 liv utan självrannsakan
5.Ett liv utan självrannsakan 1 Kor 11:31 Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa bli dömda. 2 Kor 13:5 Undersök själva om ni har tro, pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er? Eller är det så att ni inte består provet?

8 6. En undernärd själ 5 Mos 8:3 Han tuktade dig med hunger och lät dig äta manna, något som varken du själv eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan inte lever bara av bröd utan av alla ord som utgår från Herren. Ordet, bönen. Andligt liv tillsammans med andra, Tro kommer av ordet. Rom 10:17 Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord.

9 7. En tro utan gärningar

10 8. En tro utan uttryck

11 Penetrera din egen utveckling
Reflektera över Ordet Aktivera Ordet i handling Tala med andra PRAT -grupper


Ladda ner ppt "Vad håller tillbaka din passion?"

Liknande presentationer


Google-annonser