Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Namn Namn Praktikplats Egen bild….

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Namn Namn Praktikplats Egen bild…."— Presentationens avskrift:

1 Namn Namn Praktikplats Egen bild…

2 Vision Erikshjälpen förändrar världen genom att ge liv åt barns drömmar. Barnen står i centrum Utbildning Flickors rättigheter Hjälp till självhjälp 25 länder ”Vi verkar för att barn och familjer ska ges förutsättningar att genom egen drivkraft utvecklas under goda levnadsvillkor.”

3 Historia Det finns en helt unik historia bakom hur Farbror Erik, som inte blev mer än 37 år gammal, startade verksamheten. Han började med att skicka brev och presenter till barn som precis som han själv, fick tillbringa mycket tid på sjukhus. Blödarsjuke Erik Nilsson skickar uppmuntringar till sjuka barn. Stiftelsen Erikshjälpen grundades 1967.

4 Verksamhetsdelar Erikshjälpens verksamhet är uppdelad i fyra olika delar som är helt fristående från varandra. Erikshjälpen Erikshjälpen Second Hand Butiker Human Bridge (organ för materialbistånd i samarbete med Läkarmissionen) Skandinaviska Läkarbanken (sänder årligen ca 50 läkare till Afrika och Asien)

5 Så jobbar Erikshjälpen
Vi bygger vår verksamhet på FN:s barnkonvention, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och en kristen värdegrund. Dessa slår fast alla individers lika och unika värde, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, livsåskådning och religion. Finns där vi behövs som mest Låga administrativa kostnader Lokala samarbetspartners ger närhet och långsiktighet I xxxx, där jag haft praktik, samarbetar Erikshjälpen med organisationen xxxx.

6 Din egna berättelse och bilder…

7 Tack… … för att ni ville lyssna på mig! Läs gärna mer om Erikshjälpen på Där kan man även stödja deras verksamhet. Erikshjälpen har 90-konto och godkänns av Svensk Insamlingskontroll (SFI). Pg Månadsgivare Fadder Ung fadder Gåvobutiken Second Hand ” Med rätt stöd kan kraften i barns drömmar bidra till att skapa förutsättningar för barn, familjer, och samhällen att bryta sig loss ur utanförskap och fattigdom. ”


Ladda ner ppt "Namn Namn Praktikplats Egen bild…."

Liknande presentationer


Google-annonser