Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De abrahamitiska religionerna: Islam

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De abrahamitiska religionerna: Islam"— Presentationens avskrift:

1 De abrahamitiska religionerna: Islam

2 Islam Världens näst största religion (ca 1,4 miljarder utövare)
600 e.v.t. på den arabiska halvön Yngst av världsreligionerna Samma rötter som judendom och kristendom

3 Trosbekännelsen (Shahada)
”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud.” Vad kan man utläsa av trosbekännelsen om gudssyn och Guds sätt att kontakta mänskligheten?

4 Fortsätter i de abrahamitiska religionernas spår:
Monoteism Profeter – Muhammed, men också Ibrahim (Abraham), Musa (Mose) Isa (Jesus)

5 Islams grunder Islam betyder ungefär underkastelse eller hängivenhet
Hängivenheten i att följa Gud, Guds vilja och den för människorna utstakade vägen

6 Gudssyn Gud (Allah) är: En (monoteism) Allsmäktig Skaparen
Upprätthållare (av världen) Domare (av människorna och deras synder) Evig (bortom tid) God och kärleksfull Barmhärtig, förlåtande

7 Människosyn Människan: Är skapad av Gud
Har ansvar för skapelsen: Ta hand om jorden och medmänniskorna Tilldelad fri vilja Ska dömas av Gud på Domedagen Har getts evigt liv

8 Profeten Muhammed (570-632 e.v.t.)
Arabiska halvön, nuvarande Saudiarabien Föräldralös Gifte sig med Khadidja, änka till en köpman Fick i 40-årsåldern uppenbarelser från ängeln Djibril (Gabriel) med Guds vilja

9 Till en början motvillig, accepterade så småningom sin roll som Guds sändebud
Budskapet: Gud är en, domedagen kommer

10 Muhammeds liv Levde i Mecka, tilldrog sig anhängare
Mötte motstånd av mäktiga män i Mecka (problem med budskapet om monoteism) Utvandrade till Medina 622 e.v.t. Bildade Umma (gemenskap/församling) 622 motsvarar år 0 enligt muslimsk tideräkning

11 Heliga texter: Koranen
Mohammeds uppenbarelser skrevs ner – Koranen En kopia av den ursprungliga koranen, som finns hos Gud sedan skapelsen Ursprungligen på arabiska Skapelsen, etiska regler, visioner, tidens slut, paradiset/helvetet Guds mening med skapelsen Koranen ska följas som en vägvisare för det goda, kärleksfulla livet

12 Islam som en återställning av dem abrahamitiska religionerna
Tidigare religioner hade förvanskat Guds heliga ord Exempelvis genom Treenigheten i kristendomen

13 Sunna Muntliga berättelser (hadither) om Muhammeds levadsval och handlingar Skrevs ned till en regelsamling – Sunna Utifrån Muhammeds Sunna – hans föredöme – tolkas vad som är riktigt att göra i nutida händelser

14 De fem pelarna Islams innehåll kan sammanfattas i fem pelare:
Trosbekännelsen – shahada Bönen – salat Allmosan – zakat Fastan – sawn Vallfärden - hadjj

15 Trosbekännelsen ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud.” Den som tror på detta och säger det inför två troende vittnen blir muslim

16 Bönen - salat Anses stärka människan och gemenskapen med mänskligheten
Prisande av Gud och Guds storhet Sker helst i en moské Vänd mot Mecka

17 Allmosan - zakat Skänka pengar till välgörande ändamål
Ett uttryck för människans ansvar att ta hand om Guds skapelse genom att hjälpa sina medmänniskor

18 Fastan - sawm Fastemånaden – Ramadan
Undvikande av mat, tobak, sex (och ibland drycker) under dagtid Nattetid: måttligt ätande Avslutningen firas med eid al-fitr: Fastebrytandets fest Samlas med familj, gåvor och festmat

19 Fastans syfte Till åminnelse av Muhammeds första uppenbarelse
Renande av kropp och själ För att tänka på fattiga och hungrande människor

20 Vallfärden - hadjj En pilgrimsfärd till Mecka och Kaba
Minst en gång i livet Kaba rensades ren på avgudabilder av profeten Muhammed

21 Vad är Sharia? Koranen + sunna utgör tillsammans grunden för Sharia:
Ungefär = den muslimska lagstiftningen Regler för livets alla områden, inte bara straffrätt, även regler för t.ex. kläder och mat Finns inte EN sharia, tolkas olika beroende på inriktning Ovanligt att det är den enda lagen i ett land

22 Inriktningar: Sunni & Shia
Efter profeten Muhammeds död uppstod en dispyt om vem som skulle leda Ummah (samfundet/gemenskapen/församlingen) Välja ställföreträdande ledare (kalif) genom lämplighet eller släktband? Shiat Ali (Alis parti) föredrog Muhammeds kusin Ali (Shia) De som valde Abu Bakr som kalif kom att kallas sunni (sunniter)

23 Sunni & Shia Sunni utgör idag 85-90 % av världens muslimer
Sunni- och Shiamuslimer finns världen över Shiamuslimer utgör en majoritet av befolkningen i Iran Utgör också en stor andel av befolkningen i Irak, Azerbadzjan och Bahrain


Ladda ner ppt "De abrahamitiska religionerna: Islam"

Liknande presentationer


Google-annonser