Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISLAM ”islam” Sunna ”muslim” världens näst största religion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISLAM ”islam” Sunna ”muslim” världens näst största religion"— Presentationens avskrift:

1 ISLAM ”islam” Sunna ”muslim” världens näst största religion
över 1 miljard anhängare världen över utbredning: norra Afrika Främre Orienten Pakistan Indien Sunna ”profetens levnadssätt” huvudinriktningen inom Islam stöder sig på Koranen och traditionen (hadith) Shia företrädare: kalifen Ali och hans efterträdare martyrskapets religion väntar på en kommande ”mahdi”, messias olika sekter inom shia: ”Tolvmanshia” (=asharijja), ismailiterna, fatimiderna m fl.

2 Uppkomst Arabiska halvön Muhammed (föds 570) 600-t öken och stäpp
nomadfolk handel: kryddor Shejken ledde klanen religionsblandning Muhammed (föds 570) ängeln Gabriel utvald till profet predikar i Mecka flyr till Medina år 622 umma uppstår dog 632 efterträdare (kalifer)

3 Läran Gudsuppfattning monoteistisk Gud = Allah
tro på änglar, profeter och skrifter Muhammed islams främste profet Allah uppenbarat sin vilja i Koranen Heliga skrifter Koranen Allahs lag = sharia Haditerna

4 Kult och livsstil Islams fem grundpelare: 1) Trosbekännelsen (shahada)
2) Bönen (salat) 3) Fastan (sawm) 4) Allmosor (zakat) 5) Vallfärden (hadjdj)

5 Centrala begrepp 1) Sura (Al´Fatihah) 2) Muhammed 3) Allah 4) Koranen
5) Minaret 6) Moské 7) Imam 8) Shia och sunna 9) Mecka 10)Kaba 11) hadit 12) djihad 13) umma 14) hidjra 15) Sharia 16) sufismen

6 Uppgifter 1) Vilken bild har Du om religionen islam? Diskutera varifrån era uppfattningar härstammar! 2) Islam är en lagreligion.Motivera! 3) Vilken ställning har kvinnan inom islam? 4) Lär dig något nytt om islam genom att bekanta dig med följande webbsida: Presentera kort i klassen!

7 Fördjupningsuppgifter
Islams fem grundpelare Koranen och dess betydelse i Islam Rättssystemet i islam Huvuddragen i Muhammeds liv Jihad-det heliga kriget

8

9

10

11                                                                                                       

12

13

14

15

16 Islam ”islam” = ”underkastelse” ”muslim” = ”underordnad”

17 Muhammed pålitlig och duktig handelsman
predikar om skaparguden Allah som bestraffar och belönar människorna efter deras gärningar flykten till Medina år 622 startpunkten för islams tideräkning

18 Läran Muslimerna förkastar treenighetstanken
föregångare till Muhammed är bl a Adam, Noa, Abraham, Mose, David och Jesus Koranen är Guds slutliga och fullkomliga uppenbarelse till mänskligheten Haditerna är berättelser om hur Muhammed gjorde i olika situationer

19 Kult och livsstil Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans profet minst 5 grr/dag, böneriktning (qibla) mot Mecka, bönematta med kompass fastemånaden Ramadan den religiösa skatten: påbjuden avgift (ej frivillig) Vallfärdsriterna instiftade av Abraham

20 Centrala begrepp Guds uppenbarelse i Kristendomen = Jesus
Guds uppenbarelse i islam = Koranen OBS! Muhammed ej bidragit något till texten utan endast på övernaturligt sett förmedlat texten till människorna

21 Se trosbekännelsen Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans profet

22

23


Ladda ner ppt "ISLAM ”islam” Sunna ”muslim” världens näst största religion"

Liknande presentationer


Google-annonser