Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De abrahamitiska religionerna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De abrahamitiska religionerna"— Presentationens avskrift:

1 De abrahamitiska religionerna

2 Judendom, Kristendom och Islam
Gemensam urfader: Abraham. Abrahams son Isak som han fick med sin fru Sara blev judars och kristnas stamfader Sonen Ismael som han fick med fruns slavinna Hagar blev Islams stamfader.

3 Exempel på gemenskap Man tror på en Gud (monoteism). Judarna uttalar aldrig namnet men bokstaverar det JHVH. Kristna säger ”Gud” eller ”Herren” och muslimer samt arabiska kristna säger ”Gud” eller ”Allah”. Gemensam förhistoria med ex. Adam och Eva och Noak. Kallas för bokreligioner och människorna för bokens folk då de gudomliga uppenbarelserna finns samlade i en bok, en helig skrift. Judendomen är äldst (G T) därefter kom kristendomen och förnyade tankarna kring G T. Islam är den yngsta religionen och anses vara den rätta tron. Det är ”Guds egna ord” som återges i Koranen och dessa kommer direkt från den himmelska versionen av samma bok.

4 Religionernas olika inriktningar
Judendom: - Ortodoxa (renläriga). Följer strikt den religiösa lagen och är ofta inblandade i politiska sammanhang. - Reformistiska – sekulariserade (religionen har inte så stor betydelse) Vanligaste gruppinriktningen i ex. Sverige. - Konservativa - är ett mellanting mellan de båda ytterligheterna ovan. Denna grupp är dominerande i USA.

5 Kristendom: - Ortodoxa kyrkor. Ex. i Grekland och Ryssland - Den romerskkatolska kyrkan - omfattar ca en miljard människor på jorden. Man har eget kyrkospråk (latin), och moraliska och etiska regler utgår från Vatikanstaten i Rom och påven. - De protestantiska kyrkorna – förekommer som både statskyrkor och olika fria samfund. I Sverige är större delen av befolkningen medlemmar i den lutherska kyrkan – det som tidigare var statskyrka men idag är skild från staten.

6 Islam - Sunni omfattar majoriteten av alla muslimer. Här betyder Muhammeds vanor och livsstil, kallat sunna, betyder extra mycket för dem. - Shia omfattar endast ca 15% av alla muslimer. Man anser att en ledare av Muhammeds ätt, imamer, gav den rätta tolkningen av Koranen och sunna. Man väntar att en ny imam skall komma. Därför är man mer strängt renlärig. Fundamentalistiska rörelser är starkare inom shia.

7 Åtta gemensamma begrepp
Guds ord Helig skrift Ordets förmedlare Budord Profeter Änglar Gudstjänsthus Festdagar

8 Guds ord finns i… Judendomen: Torah (på hebreiska) (”GT”) eller den ”Hebreiska Bibeln” Kristendomen: Jesus Kristus förkroppsligar Ordet från Gud, som funnits hos Gud i all tid och som blir människa. Islam: Koranen som förmedlar Guds ord

9 Helig skrift Judendomen: Den hebreiska Bibeln, Torah
Kristendomen: Bibeln, GT och NT Islam: Koranen

10 Ordets förmedlare Judendomen: Rabbin = församlingsledare
Kristendomen: Präst= sakramentsförvaltare, själavårdare, pastor Islam: Imam= böneledare Rabbinen och prästen har teologisk utbildning. En imam behöver inte ha det, det räcker om man har församlingens förtroende. En imam med teologisk utbildning kallas Alem.

11 Budord Judendomen: Moses får de tio budorden på berget Sinai. (2 Mos 20) Kristendomen: Tio Guds bud samt Jesu sammanfattning av lagen och profeterna i det dubbla kärleksbudskapet: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” (Matt 7:12) Islam: Sura 17. Liknande budord.

12 Profeter Judendomen: Moses, Jesaja m fl. Uttolkare av Guds vilja.
Kristendomen: Jesaja, Moses m fl Islam: Moses, Jesus (Isa) m fl. Man erkänner alla judiska och kristna profeter före Muhammed, som är den störste profeten.

13 Änglar Ordet ängel kommer från grekiskans angelos och betyder: budbärare. De är ett sätt på vilket ord och tankar från Gud kan nå människor. De finns omnämnda i samtliga heliga skrifter. Exempelvis: ärkeängeln Gabriel (Jibril) och Mikael.

14 Gudstjänsthus Judendom: Synagoga. Ren och vacker. Innehålla en Torahrulle (de fem Moseböckerna). 10 mäns närvaro krävs för att gudstjänst skall kunna hållas. Kristendom: Kyrka eller kapell. I varje kyrka finns ett altare vars ursprung är bordet vid de första kristnas måltider. Islam: Moské. Ordet betyder: ”Plats där man knäfaller”. Viktigast är den nisch som markerar ”kibla” böneriktningen mot Mecka. Det finns alltid möjlighet att utföra rituell tvagning (avtvättning)i anslutning till moskén.

15 Festdagar Judendomen: Sabbaten (fredag kväll till lördag kväll), påsk ”pesach”(firas till minne av det hebreiska uttåget ur Egypten) mfl. Kristendomen: Påsk (Jesu död och uppståndelse), jul (Jesu födelse). Islam: Offerfesterna. Id al-Fitr firas vid slutet av fastemånaden Ramadan. Id al-Adha firas vid slutet av vallfärden till minne av att Abraham var beredd att offra sin son Ismael till Gud.

16 Skillnader? Två exempel
I Kristendomen anser man att Gud har förkroppsligats genom Jesus från Nasaret. Detta är omöjlig tanke inom judendom och islam. Han ses som ”rabbin” och ”profet”. Kristen tro förmedlar treenighetsläran, att Gud uppenbarar sig på tre olika sätt: Fadern, skaparen av allting Sonen, Kristus, frälsaren av människan Anden, den livgivande kraft som ständigt på nytt ger liv åt naturen, inspiration och tro åt människorna och som alltid funnits med i Guds skapelse.

17 Länktips http://www.to-life.se/rel_start.html
html x.shtml


Ladda ner ppt "De abrahamitiska religionerna"

Liknande presentationer


Google-annonser