Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Världsreligionerna Åk 8 V 2-7 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Världsreligionerna Åk 8 V 2-7 2014."— Presentationens avskrift:

1 Världsreligionerna Åk 8 V

2 Centralt innehåll Världsreligionerna
- Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, hinduism och buddhism. - Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. - Huvuddragen i världsreligionernas historia. - Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

3 Kunskapskrav för betyget E
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

4 Planering - arbetssätt
Genomgångar islam / hinduism / buddhism Arbete med texter och instuderingsfrågor SOS Religion , , Jämförelser med kristendom och judendom Diskussioner och värderingsövningar Kunskapskontroller för varje religion Studiebesök moskén Uppsala Tillämpning / värdskap av religionerna

5 Världsreligionerna Tro och vetande De eviga frågorna: -Varför finns vi ? -Vad händer när man dör ? -Kan man påverka sitt eget öde ? -Hur ska man leva sitt liv ? Religionen avgörande för majoriteten av världens befolkning

6 Världsreligionerna Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

7 Bokens folk JUDENDOMEN En Gud - monoteism Ett utvalt folk - Abraham
Ett särskilt land Profeter Tanach – Gamla testamentet Messias ska komma

8 Bokens folk KRISTENDOMEN + Alla är Guds folk + Jesus var Messias
+ Synd + Frälsning + Evigt liv + Nya testamentet = Bibeln + Missionerande

9 Bokens folk ISLAM + Muhammed + Guds ”order” till människorna - Koranen
+ Människans egna ansvar

10 ISLAM ?

11 ISLAM VANLIGA FÖRDOMAR : Kvinnoförtryck Hederskultur Fanatiker
Intoleranta ”Barbariska” Terrorister

12 ISLAM I VÄRLDEN Ca 2.000.000.000 utövare Snabbast växande religionen
Finns i alla världsdelar Blandad med många kulturer Svårt att skilja mellan kultur och religion

13 ISLAM I SVERIGE 1953 : 500 utövare 1970 : 9.000 2008 : 300.000
Ca 50% religiöst aktiva Ett 10-tal moskéer

14 ISLAMS HISTORIA Islam – att leva i enlighet med skapelsen
Uppstår i Saudiarabien på 600-talet Influerad av både judendom och kristendom Samme Gud – annat namn (Allah) Gemensamma profeter (t.ex. Moses, Jesus) Muhammed utgör skillnaden

15 ISLAMS HISTORIA Mecka på 600-talet var en mötesplats för olika kulturer. Karavanvägarna var centrum i handeln med Asien Många religioner existerade parallellt Strider mellan olika rivaliserande stammar

16 ISLAMS HISTORIA Muhammed var en samhällskritiker
Sökte svaren på livets orättvisor ”Mediterade” i en grotta på berget Hira Ödets natt Koranen kommer till ”Guds rena ord”

17 ISLAMS HISTORIA Muhammed börjar predika Får anhängare bland de fattiga
Möter motstånd från de rika ”Himlafärden” Fördrivs från Mecka

18 ISLAMS HISTORIA Hijra – utvandringen Medina Tideräkningens början
Samhällsordning enligt Islam – Guds ord styr Rörelsen växer Arabiska halvön enas under Islam Expansion/spridning

19 ISLAM ca år 750

20 ISLAMS GRUNDER Islams två delar Koranen – Guds rena ord
Sunna - Muhammeds liv och yttranden samlade i Haditherna

21 ISLAMS GRUNDER De fem ”pelarna” inom Islam : Trosbekännelsen Bönen
Fattigskatten Fastan Vallfärden

22 ISLAMS GRUNDER Människans fria vilja
Väljer liv enligt Islam eller inte Eget ansvar Domens dag Himmel eller helvete

23 ISLAM Shia - Sunni


Ladda ner ppt "Världsreligionerna Åk 8 V 2-7 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser