Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktlinjer för presentationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktlinjer för presentationer"— Presentationens avskrift:

1 Riktlinjer för presentationer
Presentationsteknik

2 Introduktion Presentationer hålls på ett effektivt sätt med hjälp av en process i fyra steg: planera, förbered, öva och presentera. Om du följer dessa steg kommer både du och budskapet att göra ett starkt intryck på åhörarna.

3 Planera Beskriv åhörarnas: –   Kunskaper –   Erfarenheter –   Behov –   Mål

4 Planera (forts.) •     Utgå från det resultat du vill uppnå när du definierar syftet med presentationen. –   Informera –   Övertyga –   Motivera till handling –   Sälja –   Lära ut –   Öva

5 Förbered •     Skapa en positiv stämning. –   Värdesätt ditt budskap. –   Föreställ dig att du lyckas. –   Föreställ dig att åhörarna påverkas. –   Sporra dig själv.

6 Förbered (forts.) •     Fånga åhörarnas uppmärksamhet. –   Använd en fråga som berör åhörarnas behov. –   Ge ärliga komplimanger. –   Hänvisa till en relevant händelse.

7 Förbered (forts.) •     Illustrera viktiga punkter med relevanta argument och hjälpmedel. –   Statistik –   Jämförelser –   Demonstrationer –   Referenser –   Händelser –   Föremål

8 Förbered (forts.) •     Förbered en minnesvärd avslutning. –   Framställ dina idéer på ett levande sätt. –   Presentera en utmaning. –   Använd ett motiverande påstående. –   Upprepa de viktigaste fördelarna. –   Ge en övertygande sammanfattning.

9   Öva Dale Carnegie Training® har funnit att tre områden är särskilt viktiga för en framgångsrik presentation: att du är rätt person att hålla föredrag om ämnet, att du är engagerad i ämnet och att du är ivrig att förmedla dina kunskaper.

10 Öva (forts.) •     Bygg upp ditt självförtroende och din förmåga genom att göra klart för dig: –   Varför du är rätt person att hålla den här presentationen –   Varför du är engagerad i ämnet –   Varför du är ivrig att förmedla dina kunskaper till åhörarna

11 Öva (forts.) •     Öva flera gånger och utvärdera dina hjälpmedel med tanke på: –   Tydlighet –   Relevans –   Synintryck –   Synlighet –   Kvalitet –   Minnesvärdhet

12 Öva (forts.) •     Öva presentationen inför åhörare, handledare eller videokamera. Ta emot respons och handledning vad gäller: –   Kraftfull inledning –   Tydliga huvudpunkter –   Logiskt flöde –   Trovärdiga argument

13 Öva (forts.) •     Ta också emot kritik vad gäller: –   Minnesvärd avslutning –   Tydlighet i budskapet –   Störande manér –   Uppnådda resultat

14 Presentera •     Tänk på dessa tre saker när du håller presentationen: –   Att du har rätt kompetens för att hålla presentationen –   Att reflektera över ditt ansvar –   Omsorgen om åhörarna

15 Presentera (forts.) •     Förlita dig på grundprinciper –   Behärska ditt ämne. –   Ha en positiv inställning till presentationen. –   Ge åhörarna en klar bild av vikten av ditt budskap.

16 Presentera (forts.) •     Ge ett gott första intryck –   Etablera ögonkontakt. –   Uppträd säkert och använd ett kroppsspråk som utstrålar självförtroende. –   Var avslappnad. –   Var välklädd och välvårdad.

17 Presentera (forts.) •     Skapa en god relation till åhörarna –   Var uppriktig. –   Var naturlig. –   Använd "vi" i stället för "ni". –   Använd termer som fångar åhörarnas intresse. –   Engagera åhörarna.

18 Presentera (forts.) •     Behåll åhörarnas intresse –   Var entusiastisk. –   Använd livfulla ord. –   Uttryck dig klart och tydligt. –   Berätta en historia. –   Tala med glad röst. –   Använd ett rörligt kroppsspråk.

19 Presentera (forts.) •     Sträva alltid efter förbättringar –   Gör en bedömning av hur framgångsrik presentationen var. –   Fastställ starka områden och även områden som behöver förbättras. –   Avgör hur du ska förbättra nästa presentation.  


Ladda ner ppt "Riktlinjer för presentationer"

Liknande presentationer


Google-annonser