Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The big 5 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The big 5 1."— Presentationens avskrift:

1 The big 5 1

2 Förmågor Analytisk Kommunikativ Begrepp Hantera information, procedur
Metakognitiv 2

3 T - samhället, Tanke Det framtida samhället är redan här!
Utveckla elevers tänkande 3

4 Samma kunskapsform på alla betygssteg
Tex eleven kan beskriva olika samband, men med olika komplexitet 4

5 Samma förmågor från förskola till gymnasie.
RättOftaTidigt ROT pedagogik 5

6 Språkliga krav i alla ämnen
Samtala, berätta och återberätta Föra resonemang om... Motivera uttryck och bemöta åsikter Argumentera för en ståndpunkt För diskussioner framåt, fördjupa och bredda Formulera frågor Dokumentera en undersökning Skapa en egen text Beskriva/redogöra för (Lyfter NO som ett ämne som nu har stora delar av språk , se första stycket i kunskapskraven) 6

7 Vilka begrepp måste vi förstå för att resonera om? exempel
Orsaker till andra världskriget Vad som påverkar vår hälsa Drivkrafter bakom tekniskt utveckling Bilders uttryck, innehåll och funktion Nordiska språkets likheter och skillnader 7

8 8

9 Begreppsförståelse Känner till begreppens innebörd
Kan använda dessa i olika och nya sammanhang Kan relatera begreppen till varandra ( vilka begrepp kan eleverna starta med redan i år 1-3?, viktigt att möta dem tidigt) 9

10 Analysförmågan Samband Orsaker till, konsekvenser av och lösningar på
Jämförande analyser Se utifrån och växla mellan olika perspektiv 10

11 Kommunikativa förmågan
Resonera (träna på att resonera längre!) Diskutera Motivera Argumentera Uttrycka ståndpunkter Formulera frågor 11

12 Procedurförmågan Förmågan att hantera information
Genomföra en laboration, undersökning, Göran menar att No är det ämne som ändrats mest! Hantera verktyg och tekniska redskap Veta hur matematiska problem kan lösas 12

13 Metakognitiv förmåga, tänka kring det man själv har gjort.
Reflektera och bedöma den egna förmågan Ha omdömen om... Välja mellan olika strategier Pröva och ompröva Anpassa vid behov och efter syfte Hur en undersökning kan förbättras 13

14 14

15 Görans credo En kompensatorisk undervisning och skola med hjälp av höga förväntningar och Vygotskij Vad kan jag själv som lärare göra för elever som aldrig får chansen att utveckla samtal hemma 15

16 Nya vetenskapliga trender
Social interaktion och språkliga aktiviteter betyder mer för lärandet än elevers olika undervisningsstadier Kvaliteten på undervisning och läraren gör rätt är avgörande för elevers lärande Mer av formativ bedömning, metakognitiva processer och mindre av 'privat lärande Skapa lärande samtal EPA via strukturer för ZPD, närmsta utvecklings zonen 16

17 Strukturerad undervisning
Återkoppla till tidigare lektion Presentera få lektionsmål ( vad ska vi lära oss idag och hur hänger detta ihop med det vi gjorde tidigare) Tydlig röd tråd med tydliga inslag av språklig interaktion och formativ bedömning i lugnt tempo Sammanfattning av lektionen gentemot lektionsmålen och blick framåt 17

18 Aktuella pedagogiska rön
40 % av det som skall läras finns redan via den samlade kunskapen i elevers förförståelse. ( hattie) 8 månader och 3 år för att en större förändring i elevers strategier ska få genomslag. ( Helen Timberly) Formativ bedömning (black och wiliams) Utnyttja elevers missuppfattning som en utgångspunkt för att skapa kognitiva konflikter, när en elev svara fel så finns det troligen fler som tänker på liknande sätt och måste synliggöras. 18

19 Vad är poängen med Big 5? Utvecklar ett gemensamt yrkesspråk
Den röda tråden genom hela skolan och i alla ämnen Underlättar kommunikationen mellan hem och skola. 19

20 Vad utmärker lärande prov?
Autentiska sammanhang Narrativa och rolltagande prov Stödstrukturer inbyggda Samtalsprov med få kvalitativa frågor The big Q redan första lektionen Tilltalande lay out 20

21 Provens gåta Prov ska vara snygga och inte handla om infrysning!
Alla måste inte kunna allting på en gång 21

22 Stödstrukturer för att nå nästa nivå
Stödmallar Begreppsscheman 22

23 23

24 24

25 Vygotskij lever! Kunskaps och språkutveckling går hand i hand
Språkanvändning och tänkande =lärande Kunskapsutveckling sker via språket och när man lär sig utvecklas även språket Ju bredare och djupare kunskaper man har desto bättre kan man bidra till att föra disk och samtal framåt ( begrepp saknas i hem o konsumentkunskap...varför saknas det??) 25


Ladda ner ppt "The big 5 1."

Liknande presentationer


Google-annonser