Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömning och betygsättning av studenters läranderesultat

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömning och betygsättning av studenters läranderesultat"— Presentationens avskrift:

1 Bedömning och betygsättning av studenters läranderesultat
Anders Jönsson

2 Hur kan man bedöma studenters lärande-resultat, dels för att kontrollera vad de kan, dels för att hjälpa dem utvecklas vidare? Summativ funktion Formativ funktion

3 Förväntade läranderesultat uttrycks i termer av handling.
”Traditionell bedömning” = Bedömning av kunskaper ”Performance assessment” = Bedömning av vad någon kan GÖRA med sina kunskaper

4 Förväntade läranderesultat uttrycks i termer av handling.
When assessing competency, it could be argued that if we want to know how well somebody can perform a certain task, the most natural thing would be to ask her to do it, and then assess her performance (Kane, Crooks, & Cohen, 1999).

5 Hur bedömer man handling?
Bedömning Observation av prestation Omdöme på enskild uppgift Gynnas av korta, väldefinierade uppgifter med begränsat svarsutrymme Från Kane et al. (1999)

6 Hur bedömer man handling?
Generalisering Omdöme på enskilda uppgifter Andra likartade uppgifter Gynnas av många likartade uppgifter Från Kane et al. (1999)

7 Hur bedömer man handling?
Extrapolering Andra likartade uppgifter Mål Gynnas av närhet mellan uppgifter och mål (dvs. autencitet) Från Kane et al. (1999)

8 Hur bedömer man handling?
Bedömning Generalisering Extrapolering Observation av prestation Omdöme på enskild uppgift Andra likartade uppgifter Mål Från Kane et al. (1999)

9 Hur bedömer man handling?
Bedömning Generalisering Extrapolering Observation av prestation Omdöme på enskild uppgift Andra likartade uppgifter Mål Svårt att bedöma autentiska uppgifter Svårt att hinna med (och standardisera) många likartade uppgifter Från Kane et al. (1999)

10 Hur bedömer man handling?
Bedömning Generalisering Extrapolering Observation av prestation Omdöme på enskild uppgift Andra likartade uppgifter Mål Få (ej systematiska) observationstillfällen Utgår inte från mål eller kriterier Bedömning subjektiv och godtycklig Från Hegender (2010); Jönsson & Mattsson (2011)

11 Hur bedömer man handling?
Annars blir det så flummigt. Prov är ju åtminstone likvärdiga och rättsäkra.

12 Hur bedömer man handling?
Undervisning ”Backwash”

13 Hur bedömer man handling?
Man KAN INTE formulera mål och kriterier för ett så komplext arbete. Ja, bedömningen är personlig och måste vara det i det här fallet. Vissa saker går inte att specificera på förhand. Man får diskutera och reflektera efteråt istället.

14 Hur bedömer man handling?
Jag vill gärna ta ansvar och utvecklas, men hur vet jag vad som krävs? Jag är inte överens med min mentor, men det är hon som sätter betyg så jag måste lista ut hur hon vill att jag ska göra.

15 Hur bedömer man handling?
Man kan inte formulera kriterier för allt, men för viktiga kvaliteter Man kan använda flera olika bedömningsformer Kunskaper går inte att MÄTA, men de går att uppskatta Språket är centralt för vårt lärande. ”Tyst kunskap” är svår att reflektera kring och vidareutveckla

16 Hur bedömer man handling?
Bedömning Generalisering Extrapolering Bedömnings-matriser kan ge högre pålitlighet. Systematisk ”task-sampling”; IT-stöd och simuleringar Kompetens-bedömnings-program Observation av prestation Omdöme på enskild uppgift Andra likartade uppgifter Mål

17 Vad är det för skillnad på bedömning och betygsättning?
Feedback Omdöme Feedback Feedback Omdöme B E T Y G Feedback Feedback Omdöme Feedback Feedback Omdöme Feedback

18 Modeller för betygsättning
Betyg Beskrivning VG Uppfyller kursmålen på hög nivå och uppvisar förståelse för innehållet med både djup och bredd. G Uppfyller kursmålen på tillfredsställande nivå och uppvisar viss förståelse för innehållet.

19 Modeller för betygsättning
Betyg Poäng/procent VG 75 % G 50 %

20 Modeller för betygsättning
Betyg Krav VG För betyget VG krävs omdömet VG på huvuddelen av uppgifterna på kursen. G För betyget G krävs minst omdömet G på ALLA uppgifter på kursen.

21 Modeller för betygsättning
Betyg Beskrivning VG Studenten kan föra en argumentation kring för- och nackdelar i förhållande till ställningstaganden som gjorts vid konstruktion av bedömningsplan och -matris. Argumentationen sker med hänvisning till kurslitteratur, forskning eller andra relevanta källor. G Studenten kan motivera ställnings- taganden som gjorts vid konstruktion av bedömningsplan och -matris med hänvisning till kurslitteratur, forskning eller andra relevanta källor.


Ladda ner ppt "Bedömning och betygsättning av studenters läranderesultat"

Liknande presentationer


Google-annonser