Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasievalet 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasievalet 2014."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasievalet 2014

2 Nyheter för i år LEL Planerar starta en Samhälle inriktning musik. Oklart om det blir av. ProCivitas SA - Sa EK - Ek NA - Na Mentor från näringslivet från åk 2 till alla elever Planerar för 100 elever i Lund. Vill gärna ha sökande med över 220 i meritvärde

3 Högskoleförberedande
Utbildningar Nationella program Högskoleförberedande Yrkesförberedande Tycker om att plugga! Har ambitionen att läsa vidare på universitet eller högskola Vill skjuta upp avgörande karriärval Är inte så intresserad av vidare studier som kräver avancerad behörighet Är praktiskt lagd Vill börja jobba med ett arbete direkt efter gymnasiet

4 Övriga utbildningar Övriga utbildningar Särskilda varianter
Spetsutbildningar Fördjupning och breddning inom ämnesområdet Passar elever som behöver mycket utmaningar och stimulans Eleverna kan vid sidan av gymnasiestudierna läsa kurser vid ett universitet eller en högskola. 300 poäng av utbildningen avsatta för särskild profil Vanligt med särskild variant med musikinriktning.

5 Hur många finns? Högskoleförberedande program Yrkesprogram IB
6 stycken Yrkesprogram 12 stycken IB Särskilda varianter

6 Meritvärde Man räknar ihop de 16 bästa betygen, 17 om man har moderna språk A= 20 B= 17,5 C= 15 D= 12;5 E= 10

7 Meritvärde Om du läser moderna språk: Max 340 p (A i 17 ämnen)
Annars är max meritpoäng 320

8 Övriga utbildningar Introduktionsprogram Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

9 Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

10 Arbetsplatsförlagt lärande (apl)
Kan läsas både på högskoleförberedande program och på yrkesprogram, samt på P.R.I.V och yrkesintroduktion. Måste vara minst 15 veckor på yrkesprogram Kan genomföras på en eller flera arbetsplatser

11 Vilka betyg behöver man?
Högskoleförberedande program Ma, sv, eng + 9 ämnen

12 Vilka betyg behöver man?
För Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i de nio ämnena.

13 Vilka betyg behöver man?
För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet måste biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena.

14 Hur kan det se ut? Katedralskolans naturvetenskapliga program

15 Hur kan det se ut? SUMMA: 2500p (samtliga ämnen)
En poäng skall motsvara ungefär en timme, men kan även innefatta t.ex. eget arbete, projektarbete.

16 Hur kan det se ut? Gymnasiegemensamma ämnen 1150 Engelska 5 100
Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1 100 Matematik 2 100 Matematik 3 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 1 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 2 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 3 100 Summa: 1150

17 Hur kan det se ut? Programgemensamma karaktärsämnen 450p Biologi 1 100
Fysik 1 150 Kemi 1 100 Moderna språk 100 Summa: 450

18 Hur kan det se ut? Andelen programgemensamma ämnen varierar mellan programmen. T.ex. har samhällsvetenskapligt program endast 300 p programgemensamma ämnen till skillnad från naturprogrammet som har 450.

19 Hur kan det se ut? Inriktning Naturvetenskap Inriktningskurser 400p
Biologi 2 100 Fysik 2 100 Kemi 2 100 Matematik 4 100 Summa: 400

20 Hur kan det se ut? Gymnasiearbete 100 p
Förberedelse inför att skriva arbete på högskolenivå.

21 Vad får man välja själv? Programfördjupning 200 p
På Katedralskolan natur t.ex. filosofi, fysik, geografi, historia, hållbart samhälle m.fl. Individuellt val 200 p Engelska 7 Ensemble 1 Körsång 1 Filosofi 1 Filosofi 2 Psykologi 1 Psykologi 2a Moderna språk (tyska, franska, spanska, italienska, danska, ryska, kinesiska, japanska steg ett och uppåt)

22 Krav för att få högskoleförberedande examen
Eleven ska ha betyg från en utbildning som omfattar 2 500 poäng, varav godkända betyg i poäng. I de godkända betygen ska följande kurser ingå: • Svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3 • Engelska 5 och 6 • Matematik 1b eller 1c • Ett godkänt gymnasiearbete ska ingå

23 Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) El- och energiprogrammet (EE) Fordons- och transportprogrammet (FT) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hantverksprogrammet (HV) Hotell- och turismprogrammet (HT) Industritekniska programmet (IN) Naturbruksprogrammet (NB) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

24 Vilka betyg behöver man?
Yrkesprogram Ma, sv, eng + 5 ämnen

25 Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Hur kan det se ut? Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

26 Hur kan det se ut?

27 Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Hur kan det se ut? Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Engelska p Historia 1a:1 50 p Idrott och hälsa p Matematik 1 a 100 p Naturkunskap 1a:1 50 p Religionskunskap 1 50 p Samhällskunskap 1a:1 50 p Svenska 1/Svenska1 som 2:a språk 100 p

28 Hur kan det se ut? (jämförelse)
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 Engelska 5 100 Engelska 6 100 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1 100 Matematik 2 100 Matematik 3 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 1 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 2 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 3 100 Summa: 1150

29 Hur kan det se ut? Programgemensamma karaktärsämnen 1100 poäng
Hälsopedagogik 100 p Medicin p Etik och människans livsvillkor 100 p Psykiatri p Psykologi 1 50 p Samhällskunskap 1a:2 50 p Specialpedagogik p Svenska 2/Svenska 2 som 2:a språk 100 p Vård- och omsorgsarbete p Vård- och omsorgsarbete p

30 Hur kan det se ut? Programfördjupningar Akutsjukvård Medicin 2 Akutsjukvård Räddningsmedicin Svenska 3/Svenska 3 som 2:a språk Hälsa & Friskvård Hälsa och friskvård Komplementärmedicin Mental träning Medicin 2 Svenska 3/Svenska 3 som 2:a språk Högskola/Universitet Engelska 6 Matematik 2a Svenska 3/Svenska 3 som andra språk alt 1 Medicin 2 Lindrande vård alt 2 Psykiatri2 alt 3 Barn och ungdomssjukvård

31 Krav för att få yrkesexamen
Eleven ska ha betyg från en utbildning som omfattar poäng, varav godkända betyg i poäng. I de godkända betygen ska följande kurser ingå: - Svenska eller svenska som andraspråk 1 - Engelska 5 - Matematik 1a - Programgemensamma kurser om 400 poäng - Ett godkänt gymnasiearbete 100 poäng

32 Grundläggande högskolebehörighet
Yrkesprogram Minst gymnasiepoäng. I de godkända betygen måste det ingå: 100 gymnasiepoäng svenska (svenska 1, alternativt svenska som andraspråk) 100 gymnasiepoäng engelska (engelska 5), Matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng (matematik 1a), Gymnasiearbetet.

33 Grundläggande högskolebehörighet
Godkända betyg om minst gymnasiepoäng. Svenska 1-3, (alternativt svenska som andraspråk 1-3) Engelska 6 Matematik 1b eller 1c Godkänt gymnasiearbete.

34 Grundläggande högskolebehörighet
Yrkesprogram Yrkesexamen Engelska 6 Godkänt betyg i svenska 2 och 3 (alternativt svenska som andraspråk 2 och 3) Godkänt gymnasiearbete.

35 Meritpoäng Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk (här ingår B- och C-språk), engelska och matematik. 

36 Meritpoäng   För att få meritpoäng krävs att du har Godkänt eller högre betyg i kursen

37 Meritpoäng Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 p Språk 1:
Steg 3 ger 0,5 meritpoäng           Steg 4 ger 1,0 meritpoäng Steg 5 eller högre ger 1,5 meritpoäng

38 Meritpoäng Språk 2: Lägst steg 2 — ger 0,5 meritpoäng om sökande redan har 1,0 poäng från Språk 1.

39 Meritpoäng Om du får 1,5 meritpoäng för Språk 1 har du alltså kommit upp i maxpoäng för moderna språk.

40 Meritpoäng Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

41 Meritpoäng Mattematik: Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng
Meritpoäng för Matematik - max 1,5 meritpoäng Mattematik: Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng Matematik 4 - 0,5 meritpoäng

42 Webbansökan Eleverna gör sin ansökan på 15 januari-15 februari Användarkonto och ett lösenord i början av VT (Används även under omvalsperioden och i juli för att tacka ja/nej). Skriv ut en kvittens och lämna till mig. När eleven har bekräftat sitt val stängs sidan och eleven kan inte göra några ändringar.

43 Vilka betyg gäller?

44 Planering höstterminen
Hela terminen· Vägledningssamtal eller gruppvägledning, skuggning, öppet hus, Projekt: Drömjobbet (testgrupp) 15 november Gymnasiemässan: Alla Lunds gymnasieskolor, samt lärare och elever från alla skolor och program.

45 Planering vårterminen
15 januari - 15 februari 2014 Ansökningswebben är öppen. Du gör din ansökan via skanegy.se. Inloggningsuppgifter skickas hem per post eller delas ut på skolan, beroende på var du bor i Skåne. 15 februari Sista ansökningsdag 15 april Preliminära antagningen klar. Du kan ta del av resultatet på webben. 23 april – 15 maj Ansökningswebben är öppen för omval 2 juli Antagningen är klar. Du kan logga in från startsidan på skånegy.se och ta del av ditt antagningsbesked.

46 Studie- och yrkesvägledning
Enskilt samtal Gruppsamtal Studie/yrkestest

47 Länkar gymnasievalet Min sida

48 Skanegy.se

49 Kontakt med Syv Kom på samtal: Boka tid
Facebook: Ställ frågor, jag svarar när jag jobbar (syv Joel Granström med profilbild!). Mejladress: Telefon: ,


Ladda ner ppt "Gymnasievalet 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser