Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA TILL GYMNASIEINFORMATION.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA TILL GYMNASIEINFORMATION."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA TILL GYMNASIEINFORMATION

2 Inför gymnasievalet Enskilda samtal (september-februari)
Klassinformation Gymnasiemässan november Öppet hus Ev gymnasiebesök på dagtid Förberett eleverna sedan år 8 genom klassinformationer och gruppsamtal

3 Tidplanen hittar du också på www.gyantagning.se
v. 45 PRAO (administreras av arbetslaget) V. 47 Gymnasiedagar torsdag-fredag Torsdag: Förberedelse inför Gymnasiemässan Fredag: Gymnasiemässan (Svenska mässan) V. 4 Lösenord skickas ut 15 Februari Sista ansökningsdag! Feb/Mars Antagningsprov estetiska program 19 April Preliminär antagning 23 April Webben öppnar för omval 15 maj Sista ansökningsdag! (omval) Maj/Juni Antagningsprov estetiska program för elever som gjort omval. 28 juni Definitiv antagning 23 juli Sista dag att svara på antagningsbeskedet Juli/Aug Reservantagning Tidplanen hittar du också på

4 Gymnasiemässan 22-24 nov Torsdag 22/11 kl. 09-19
Fredag 23/11 kl Lördag 24/11 kl

5 Ditt gymnasieval Du väljer själv utbildning och skola

6 Hur hittar jag en utbildning som passar mig?
Du behöver hitta ett program och en inriktning som intresserar dig. Du behöver hitta en skola som passar dig och dina förväntningar/behov. Jämför olika skolor. Vilka kurser/fördjupningar läser du? Vilka individuella val kan du välja mellan? ` Du behöver hitta flera tänkbara alternativ och sedan rangordna dem!

7 Det jag inte vet finns kan jag inte välja….
Vad göra?

8 18 nationella program – 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program

9 De nationella programmen
Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

10 Yrkesprogram - inriktningar
Barn- och fritid •Fritid & hälsa •Pedagogiskt arbete •Socialt arbete Bygg •Anläggningsfordon •Mark & anläggning •Husbyggnad •Måleri •Plåtslageri El- och energi •Automation •Dator- & kommunikationsteknik •Elteknik •Energiteknik Handels- och administration •Administrativ service •Handel & service Hantverk •Finsnickeri •Florist •Frisör •Textil design •Övriga hantverk Hotell- och turism Hotell & konferens •Turism & resor Yrkesprogram - inriktningar VVS- och fastighet •Fastighet •Kyl- & värmepumpsteknik •Ventilationsteknik •VVS Fordons- och transport •Godshantering •Karosseri & lackering •Lastbil & mobila maskiner •Personbil •Transport Restaurang- och livsmedels •Bageri & konditori •Färskvaror, delikatess & catering •Kök & servering Industritekniska •Driftsäkerhet & underhåll •Processteknik •Produkt & maskinteknik •Svetsteknik Naturbruk •Djur •Lantbruk •Skog •Trädgård Vård och omsorg (Inga nationella inriktningar)

11 Högskoleförberedande program - inriktningar
Ekonomiprogrammet •Ekonomi •Juridik Samhällsvetenskapsprogram met •Beteendevetenskap •Medier, information & kommunikation •Samhällsvetenskap Humanistiska programmet •Kultur •Språk Estetiska programmet •Bild & formgivning •Dans •Estetik & media •Musik •Teater Teknikprogrammet •Design och produktutveckling •Informations- och medieteknik •Samhällsbyggande och miljö •Teknikvetenskap Naturvetenskapsprogrammet •Naturvetenskap •Naturvetenskap och samhälle

12

13 Andra alternativ Riksidrottsgymnasium (RIG)
Nationell idrottsutbildning (NIU) OBS! Andra ansökningsdatum! Man måste anmäla sig både till idrotten och till gymnasieprogrammet

14 På dessa utbildningar kan det förekomma särskilda behörighetskrav
Andra alternativ Särskilda varianter Spetsutbildning Lärlingsutbildning Riksrekryterande utbildningar International Baccalaureate – IB På dessa utbildningar kan det förekomma särskilda behörighetskrav

15 Behörighet För att vara behörig till ett Högskoleförberedande program krävs minst betyget E i: Matematik Engelska Svenska 9 andra ämnen (olika beroende på vilket program man söker) För Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Humanistiska programmet ska 4 av de 9 ämnena vara Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet ska 3 av de 9 ämnena vara Biologi, Fysik och Kemi För att vara behörig till ett Yrkesprogram krävs minst betyget E i: Matematik Engelska, Svenska 5 andra ämnen

16 Vad händer om jag inte blir behörig?
Du kan läsa ett introduktionsprogram Där kan du läsa de ämnen du behöver för att bli behörig till det program du vill gå. På det individuella programmet finns det möjlighet att praktisera en eller flera dagar i veckan.

17 Introduktionsprogram
Det finns fem introduktionsprogram: 1. Preparandutbildning För elever som saknar en eller flera betyg för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Utbildningen får pågå högst ett år. 2. Programinriktat individuellt val För elever som saknar behörighet till ett yrkesprogram men som har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk och: Engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen Engelska och matematik samt minst tre andra ämnen 3. Yrkesintroduktion För elever som inte är behöriga till ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion ska leda till behörighet till ett nationellt program eller etablering på arbetsmarknaden. 4. Individuellt alternativ Förbereder elever för yrkesintroduktion eller för annan utbildning. Utformas för enskild elev. 5. Språkintroduktion Utbildningen ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan.

18 Meritvärde A = 20 B = 17,5 C = 15 D = 12,5 E = 10 F = 0 Räkna ihop de 16 bästa betygen…. Alla: A = 320 B = 280 C = 240 D = 200 E = 160 Det politiska målet är att alla ska komma in på den utbildning (program) de önskar. I Göteborgsregionen försöker man på olika sätt även tillgodose önskemål om skola. MEN när fler söker än det finns platser, finns det ett urvalssystem som bygger på grundskolebetygen. Nämligen: Summan av de sexton bästa betygen - de flesta har 16, 17 eller 18 ämnen, där G=10, VG=15 och MVG=20. Exempelvis: G i alla ämnen ger 10*16 dvs 160 poäng. Man räknar alltid de 16 bästa betygen, sv/eng/ma behöver inte ingå i dessa 16 ämnen. Så skilj på behörighet - minst godkänd i sv en ma, och urval - betygspoängen, där det inte spelar någon roll vilka ämnen som räknas med. Sker automatiskt i Gymnasieintagningens datasystem.

19 Intagningspoäng Intagningspoängen kommer att bero på
hur många platser som erbjuds på en viss skola och utbildning hur många elever som söker just den utbildningen vilka betygspoäng dessa elever har intagningspoängen skiljer sig därför mellan olika skolor och från år till år. Intagningspoängen är den betygspoäng den elev har som kniper den sista platsen, dvs om 10 elever söker 5 platser, rangordas dessa 10 efter betygspoängen. De fem första kommer in - den 5:es betyg = intp. Alltså beror intagningspoängen på hur många platser som finns, hur många elever som söker just den utbildningen samt vilka betygspoäng dessa elever har. Dvs den som tar sista platsen. Viktigt när ni talar med era barn och intagningspoängen är på tal: Förra årets intagningspoäng kan fungera som riktmärke - men vi vet först i september nästa år vilka intagningspoängen blir för era ungdomar. OBS: Medelvärdet!

20 Hur är programmen uppbyggda?
Gymnasiegemensamma ämnen, Engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska/svenska som andraspråk Programgemensamma ämnen – Programgemensamma kurser Inriktningar Programfördjupningar Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p Sammanlagt poäng 20

21

22

23 Betyg Betyg sätts efter varje avslutad kurs.
Betygsskalan är densamma som i grundskolan A-E. De kursbetyg man får kommer att ingå i din gymnasieexamen.

24 Två typer av examen För att få yrkesexamen ska du ha:
2500 poäng varav 2250 ska vara godkända godkänt i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1 godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena godkänt gymnasiearbete. För att få grundläggande behörighet till högskola behöver du lägga till svenska 2 & 3 samt engelska 6. Du kan välja till dessa kurser inom det individuella valet. Vissa skolor lägger själva till någon eller några av dessa kurser som fördjupningskurser. För att få en högskoleförberedande examen ska du ha: godkänt i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1. Du ska ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Kravet är också att du har ett godkänt gymnasiearbete.

25 Efter gymnasiet då? Grundläggande behörighet:
Har den som avlagt en högskoleförberedande examen (se föregående bild) Har den som avlagt en yrkesexamen samt har minst betyget E i kurserna svenska 2 & 3 samt engelska 6. Meritpoäng Extra poäng som du kan få för kurser inom gymnasieskolan. Poängen läggs till ditt meritvärde då eleven söker högskola/universitet i Sverige. Du kan få meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik (se separat papper)

26 Efter gymnasiet forts…
Områdesbehörighet För många utbildningar krävs ytterligare förkunskaper utöver den grundläggande behörigheten. För att vara behörig till en sådan utbildning krävs att man läst kurser som ger relevanta förkunskaper till just den utbildningen. Dessa förkunskaper brukar kallas särskild behörighet. Den särskilda behörigheten uttrycks i s.k områdesbehörigheter. Urval Tre grupper: 1. Direktgrupp (Grupp 1) - Sökande med betyg från gymnasieskolan (utan kompletteringar). - Sökande med betyg från gymnasieskolans yrkesprogram i kombination med betyg från gymnasial vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet. 2. Kompletteringsgrupp (Grupp 2) Sökande med betyg från gymnasieskola som har kompletterat genom kommunal vuxenutbildning eller genom prövning. 3. Folkhögskolegrupp (Grupp 3) Sökande med intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola.

27 Om ansökan… Under vecka 4 får du ett lösenord hemskickat från gymnasieantagningen Spara lösenordet! Du behöver det under hela ansöknings och antagningsprocessen’ Senast 15 februari ska du ha loggat in på och lagt in din ansökan.

28 Vad händer om jag ändrar mig efter den 15 februari?
Då kan du göra ett omval. Webben öppnar igen och håller öppet till den 15 maj. Omval behöver du bara göra om du inte är nöjd med den ansökan du gjorde i februari. Du som är nöjd med din ansökan behöver inte göra några ändringar.

29 Glöm inte att….. Du kan lägga till hur många val du vill i din ansökan
Du måste rangordna dina valalternativ Det kan förekomma antagningsprov på vissa utbildningar Du kanske måste skicka in separata ansökningar till vissa utbildningar

30 Vad påverkar valet? Föräldrar Svårt eller lätt i skolan
Lärare/andra vuxna Kompisar Betyg Trender Prao Studie- och yrkesvägledare Intressen Könsroller Korta eller långsiktiga val Medicinska hinder Vem är jag?

31 Yrkesval och hälsorisker
Allergier kan innebära problem på kort och lång sikt Ex. på yrken där hälsan kan begränsa en Hårfrisör – kemikalier kan orsaka hudproblem Elektriker – Färgblindhet, byggdamm Billackerare – Härdplaster, m.m. Vårdpersonal – tunga lyft, tvätt av händer Kontakta skolhälsovården! Eller kolla

32 Viktoria Sölen Studie- och yrkesvägledare Vägledningsenheten, Ekerö Ekebyhovskolan Träkvista skola Tel: E-post:


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA TILL GYMNASIEINFORMATION."

Liknande presentationer


Google-annonser