Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasievalet 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasievalet 2012."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasievalet 2012

2 Man adderar (lägger ihop) värdet av de 16 bästa betygen
Man adderar (lägger ihop) värdet av de 16 bästa betygen. Har eleven 17 ämnen i sitt slutbetyg väljer datorn automatiskt bort det ämne som är sämst i betyget. Det finns tre betygsnivåer: Mycket Väl Godkänt = 20 poäng Väl Godkänt = 15 poäng Godkänt = 10 poäng Elev som inte kommer in/blir behörig till ett nationellt gymnasieprogram kan söka plats på ett introduktionsprogram.

3 Behörighet inför gymnasiet
Eleven måste i sitt slutbetyg från grundskolan ha lägst betyget godkänt i ämnena svenska, engelska och matematik, dessutom; Yrkesprogrammen (12 s t) + fem övriga ämnen Högskoleförberedande programmen (6 s t) + nio övriga ämnen* * Estetiska: nio övriga ämnen Samhälle, Ekonomi & Humanistiska: Ge, Hi, Re, Sh + ytterligare 5 ämnen Teknik & Naturvetenskap: Bi, Fy, Ke + ytterligare 6 ämnen

4 Introduktionsprogram -för dig som inte är behörig
Preparandutbildning Syfte att bli behörig till ett nationellt program.. Programinriktat individuellt val, PRIV Syfte att bli behörig till ett yrkesprogram. Sökes direkt till den skola/program där utbildningen erbjuds. Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

5 Gymnasiet består av 18 nationella program
Alla ämnen är indelade i kurser. Hur stor en kurs är anges i poäng 50, 100, 150 eller 200 = hur stor arbetsinsats som krävs på varje kurs, dvs. ju fler poäng desto större är kursen. Betyg ges efter varje kurs och inte vid terminsslut. Man skall ha läst p för att få sin yrkes/högskole examen

6

7

8 De sex högskoleförberedande programmen
Ekonomiprogrammet - Ekonomi - Juridik Estetiska programmet - Bild- och formgivning - Dans - Estetik och media - Musik - Teater Humanistiska programmet - Kultur - Språk Naturvetenskapsprogrammet - Naturvetenskap - Naturvetenskap och samhälle

9 Samhällsvetenskapsprogrammet - Beteendevetenskap
- Medier, information och kommunikation - Samhällsvetenskap Teknikprogrammet - Design och produktutveckling - Informations- och medieteknik - Produktionsteknik - Samhällsbyggande och miljö - Teknikvetenskap

10 De tolv yrkesprogrammen
Barn- och fritidsprogrammet - Fritid och hälsa - Pedagogiskt arbete - Socialt arbete Bygg- och anläggningsprogrammet - Anläggningsfordon - Husbyggnad - Mark och anläggning - Måleri - Plåtslageri El- och energiprogrammet - Automation - Dator- och kommunikationsteknik - Elteknik - Energiteknik

11 Hotell- och turismprogrammet
- Hotell och konferens - Turism och resor Industritekniska programmet - Driftsäkerhet och underhållsteknik - Processteknik - Produkt och maskinteknik - Svetsteknik Naturbruksprogrammet - Djur - Lantbruk - Skog - Trädgård

12 Fordons- och transportprogrammet
- Godshantering - Karosser och lackering - Lastbil och mobila maskiner - Personbil - Transport Handel och administrationsprogrammet - Administrativservice - Handel och service Hantverksprogrammet - Finsnickeri - Florist - Frisör - Textil design - Övrigt

13 Restaurang- och Livsmedelsprogrammet
- Bageri och konditori - Färskvara, delikatess och catering - Kök och servering VVS- och fastighetsprogrammet - Fastighet - Kyl- och värmepumpsteknik - Ventilationsteknik - VVS Vård– och omsorgsprogrammet - Inga nationella inriktningar

14 Det finns 6 olika betygsnivåer på gymnasiet Meritvärde på gymnasiet
A = MVG B C = VG D E = G F = Icke Godkänt = = = = = 10.00

15 Yrkesexamen poäng med lägst betyget E= (Godkänd) av totalt poäng Lägst betyget E (Godkänt) i Svenska 1, Engelska 5 och matematik 1 Lägst betyget E (Godkänt) på kurser inom de programgemensamma ämnena som omfattar minst 400 poäng Du måste ha Godkänt på ditt gymnasiearbete

16 För att söka till yrkeshögskolan krävs en godkänd yrkesexamen
Att få grundläggande behörighet till universitet/ högskola när man går på ett yrkesprogram Elever som går ett yrkesprogram läser obligatoriskt 100 poäng i svenska samt 100 poäng i engelska Dessa elever skall erbjudas ytterligare 200 p i svenska samt 100p i engelska för att uppfylla kravet för grundläggande behörighet till högskolestudier Går också att läsa in på vuxenutbildningen utan att hamna i grupp 2

17 http://www. yrkeshogskolan
Ett annat alternativ till högskola el universitet Inom yrkeshögskolan finns två utbildningsformer. Yrkeshögskoleexamen ( 1år) Kvalificerad yrkeshögskoleexamen vilken kräver fler poäng yrkespraktik ( 2år) Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Tanken bakom yrkeshögskolans utbildningar är att de ska finnas när och där de behövs. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar. ,

18 Gymnasial lärlingsutbildning
Ger yrkesexamen Samma behörighetsregler och examensmål Minst 1250 poäng på arbetsplats Rätt att fullfölja utbildning

19 Högskoleförberedande examen Ger grundläggande behörighet till Högskola/ Universitet
2.250 poäng med lägst betyget E= (Godkänd) av totalt poäng Du måste ha lägst betyget E (godkänt) i kurserna svenska 1,2, 3 engelska 5,6 och matematik1 Du måste ha Godkänt på ditt gymnasiearbete

20 Meritpoäng - extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget G i olika kombinationer av kurserna nedan. Högre betyg ger inte mer poäng. Kurser som är behörighetsgivande för en viss utbildning kan inte ge meritpoäng för samma utbildning. Meritkurser i moderna språk Max 1,5 poäng Steg 3 Steg 4 0,5 p 1.0 p Meritkurser i ytterligare moderna språk Max 0,5 poäng Steg 5 Steg 2 Endast aktuellt om steg 3 krävs för behörighet 0,5 p om du fått 1,0 poäng i samma språk enligt ovan eller 0,5 p om du läser ett nytt språk Meritkurser i engelska Max 1,0 poäng Steg 7 1,0 p Meritkurser i matematik En kursnivå över behörighetskravet p Två kursnivåer över behörighetskravet p Tre kursnivåer över behörighetskravet p Om den sökande inte redan fått 1.0 meritpoäng för kurser i matematik ger kurs p Matematik i specialisering

21 Urval till högskola/universitet När antalet platser inte räcker till alla sökande måste man göra ett urval. Grupp 1 Betyg från Gymnasiet Grupp 2 Betyg från Gymnasiet med kompletteringar Grupp 3 Studieomdöme Folkhögskola HP Resultat från högskoleprovet

22 Tidsplan årskurs 9 Januari Webbansökan: Ansökningsperiod fr o m den 16 januari Februari Webbintagningen stänger 15 februari April Varje elev följer sin ansökningsstatus via webben Preliminära antagningen visas den 16 april Maj Om /nyval 25 april -15 maj, kontakt med SYV nödvändig för att öppna ansökan Juni Slutbetyget förs över till antagningskansliet Juli Slutantagningen visas på webben den 3 juli, besked skickas även hem 3 augusti-15 september Reservintagning Oktober Nya utbudet i Skånegy.se Ditt gymnasieval Skåne katalog i okt. vecka 43 Klassvis information gymnasievalet Föräldrainformation 24/10 och 26/10 November Alla nior besöker Sundsgymnasiet, vecka 47 Gymnasiemässa nov, Swebank Stadion December Höstterminsbetyget till antagningskansliet Lösenord/instruktioner för webbansökan skickas hem OKTOBER-FEBRUARI ÖPPET HUS

23 Hur skall jag kunna välja? Vad är viktigt för mig?
Öppna Hus november-februari Titta på för och nackdelar, tex stor skola eller liten, restid Poängplaner, vad skall jag läsa? Utgå alltid ifrån mig själv, vad är jag intresserad av

24 Tina Påhlsson Borglin 040-42 56 54
Magnus Lindbro Ljungen, Skanör, Tångvalla o Montessori Anne Wärenfalk Ann-Marie Hedlund Sandeplan, Ängdala o Stora Hammar Tina Påhlsson Borglin Herrestorp, Södervång, Rosentorp o Framtidskompassen


Ladda ner ppt "Gymnasievalet 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser