Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till gymnasieinformation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till gymnasieinformation"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till gymnasieinformation
Anna Gustafsson

2 DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN
2 DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program – 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar poäng © Tremedia 2010 2

3 DETTA ÄR ETT YRKESPROGRAM
3 DETTA ÄR ETT YRKESPROGRAM Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska/svenska som andraspråk Karaktärsämnen, p – Programgemensamma kurser – Inriktningar – Programfördjupningar – yrkesutgångar Gymnasiearbete, 100 p Individuellt val, 200 p = poäng Arbetsplatsförlagt lärande – APL Gymnasial lärlingsutbildning Yrkesexamen = grundläggande behörighet till yrkeshögskolan Rätt att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan © Tremedia 2010 3

4 DETTA ÄR ETT HÖGSKOLE-FÖRBEREDANDE PROGRAM
4 DETTA ÄR ETT HÖGSKOLE-FÖRBEREDANDE PROGRAM Gymnasiegemensamma ämnen, p/ p Engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska/svenska som andraspråk Karaktärsämnen, 950 p- /1.100 p – Programgemensamma kurser – Inriktningar – Programfördjupningar   Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p = poäng Högskoleförberedande examen = Grundläggande behörighet till högskolan © Tremedia 2010 4

5 BEHÖRIGHET TILL GYMNASIESKOLAN
5 BEHÖRIGHET TILL GYMNASIESKOLAN Yrkesprogram Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen. Högskoleförberedande program matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet/Humanistiska programmet/ Samhällsvetenskapsprogrammet Godkänt i geografi, historia, religion och samhällskunskap + 5 andra ämnen Naturvetenskapsprogrammet/Teknikprogrammet Godkänt i biologi, fysik och kemi + 6 andra ämnen Dispens engelska © Tremedia 2010 5

6 GYMNASIEEXAMEN 6 Yrkesexamen
– Du måste ha betyg i kurser som omfattar p – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) på kurser som omfattar minst p – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) i kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1 – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) på kurser inom de programgemensamma karaktärsämnena som omfattar minst 400 p – Du måste ha Godkänt på ditt gymnasiearbete Högskoleförberedande examen – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) i kurserna svenska/svenska som andraspråk 3, engelska 6 och matematik 1 © Tremedia 2010 6

7 INTRODUKTIONSPROGRAM
7 INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR DIG SOM INTE ÄR BEHÖRIG Preparandutbildning bli behörig till ett nationellt program Programinriktat individuellt program (PRIV) inriktat mot ett nationellt yrkesprogram Behörighet: Godkänt svenska/svenska som andra språk, eng/ma + 4 ämnen eller svenska/svenska som andra språk, eng, ma + 3 ämnen Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion för dig som behöver lära dig mer svenska © Tremedia 2010 7

8 8 ANDRA MÖJLIGHETER Särskilda varianter inom nationellt program – frisök Riksrekryterande utbildningar Spetsutbildningar Riksrekryterande estetiska spetsutbildningar International Baccalaureate – IB Särskilda förkunskapskrav Annat urval – urvalsprov © Tremedia 2010 8

9 ATT SÖKA TILL ANNAN ORT 9 Om hemorten saknar det nationella program
eller den nationella inriktning du vill gå Fristående gymnasieskolor Riksrekryterande utbildningar Spetsutbildningar, Riksrekryterande estetiska spetsutbildningar International Baccalaureate − IB Samverkansavtal är förhoppningsvis klart i december 2010 Frisök Du kan söka nationellt program på annan ort även om det finns på hemorten, men du kommer i andra hand. © Tremedia 2010 9

10 IDROTT OCH STUDIER 1010 Riksidrottsgymnasier
Nationellt godkänd idrottsutbildning – frisök Kurser i ämnet specialidrott Sök till Specialidrottsförbund – olika datum Gymnasieskolan – som alla andra © Tremedia 2010 10

11 BETYGSSKALAN I GYMNASIESKOLAN
1111 BETYGSSKALAN I GYMNASIESKOLAN A = 20 p (MVG) B = 17,5 p C = 15 p (VG) D = 12,5 p E = 10 p (G) F = 0 p (Icke Godkänt – IG) © Tremedia 2010 11

12 1212 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Lösenord för ansökan skickas hem till eleverna under v.3 Webben öppnas för ansökan 16 januari 2012 Sista dag att göra ansökan på webben 15 februari 2012 Preliminärt antagningsbesked 20 april 2012 Omval 24 april- 15 maj 2012 Slutantagningen klar 29 juni 2012 – besked på webben Ansökan lämnas underskriven till skolans studievägledare © Tremedia 2010 12

13 URVAL Lägg ihop poängen för dina 16 högsta betyg Godkänd = 10 p
1313 URVAL Lägg ihop poängen för dina 16 högsta betyg Godkänd = 10 p Väl Godkänd = 15 p Mycket Väl Godkänd = 20 p © Tremedia 2010 13

14 STUDIEEKONOMI För samtliga Studiebidrag Detta måste du söka:
1414 STUDIEEKONOMI För samtliga Studiebidrag Detta måste du söka: Extra tillägg Inackorderingstillägg © Tremedia 2010 14

15 FÖR DIG SOM HAR ETT ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA
1515 FÖR DIG SOM HAR ETT ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA Nationellt program Undervisning på ditt modersmål Studiehandledning på ditt modersmål Svenska som andraspråk Andra möjligheter Språkintroduktion © Tremedia 2010 15

16 SPRÅK I GYMNASIESKOLAN
1616 SPRÅK I GYMNASIESKOLAN Gemensam kursplan grundskola – gymnasieskola 7 steg (kurser) x 100 p Engelska Engelska 5 – 100 p Samtliga program Engelska 6 – 100 p Högskoleförberedande program + Hotell- och turismprogrammet Moderna språk 100 p – Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet 200 p – Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet 500 p – Humanistiska programmet inriktning språk Du kan välja språkkurser inom individuellt val och (för många program) inom programfördjupningar © Tremedia 2010 16

17 Planera och leda aktiviteter
1717 INRIKTNINGAR: Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete YRKES- PROGRAM BF BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Ledarskap och människokunskap Kunskap om hur vi människor lär oss och utvecklas Planera och leda aktiviteter © Tremedia 2010 17

18 BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Hus och vägar
1818 INRIKTNINGAR: Anläggningsfordon Mark och anläggning Husbyggnad YRKES- PROGRAM Måleri Plåtslageri BA BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Hus och vägar Arbeta självständigt och vara händig Hantera maskiner och verktyg Sinne för färg och form © Tremedia 2010 18

19 entreprenörskap och juridik
1919 INRIKTNINGAR: Juridik Ekonomi Högskole- förberedande PROGRAM EK EKONOMIPROGRAMMET Ekonomi och juridik Samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden © Tremedia 2010 19

20 EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
2020 INRIKTNINGAR: Automation Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Energiteknik YRKES- PROGRAM EE EL- OCH ENERGIPROGRAMMET Teknik i snabb utveckling Elektronik, elteknik, energiteknik och styrteknik Datorteknik och programmering Läsa och förstå ritningar och manualer © Tremedia 2010 20

21 ESTETISKA PROGRAMMET Utveckla dig genom konstnärligt skapande
2121 INRIKTNINGAR: Bild och formgivning Dans Estetik och media Högskole- förberedande PROGRAM Musik Teater Inriktningar i år 1 Antagningsprov och intervjuer ES ESTETISKA PROGRAMMET Utveckla dig genom konstnärligt skapande Grunderna inom olika konstformer Förbereder för högre studier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena © Tremedia 2010 21

22 FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET
2222 INRIKTNINGAR: Godshantering Karosseri och lackering Lastbil och mobila maskiner YRKES- PROGRAM Personbil Transport FT FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET Fordonsteknik och transporter Service och reparation av fordon Felsökning med hjälp av datorer Transporter och logistik © Tremedia 2010 22

23 HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET
2323 INRIKTNINGAR: Administrativ service Handel och service YRKES- PROGRAM HA HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Handel, ekonomi och administration Försäljningsteknik, service och administration Hur företag fungerar Datorer och informationsteknik © Tremedia 2010 23

24 HANTVERKS-PROGRAMMET
2424 INRIKTNINGAR: Finsnickeri Florist Frisör YRKES- PROGRAM Textil design Övriga hantverk Inriktningar i år 1 HV HANTVERKS-PROGRAMMET Händighet och smak Händig, konstnärligt inriktad och målmedveten Materialkunskap och ekonomi © Tremedia 2010 24

25 HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
2525 INRIKTNINGAR: Hotel och konferens Turism och resor YRKES- PROGRAM HT HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET Service och kommunikation Förstå andra människors önskemål och behov Marknadsföring och försäljning © Tremedia 2010 25

26 HUMANISTISKA PROGRAMMET
2626 INRIKTNINGAR: Kultur Språk Högskole- förberedande PROGRAM HUMANISTISKA PROGRAMMET HU Mänsklig skapande i centrum Människan som kulturell varelse Största möjligheten att läsa moderna språk Förbereder för studier inom främst humaniora, men även inom samhällsvetenskap © Tremedia 2010 26

27 INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET
2727 INRIKTNINGAR: Driftsäkerhet och underhållsteknik Processteknik Produkt och maskinteknik Svetsteknik YRKES- PROGRAM Inriktningar i år 1 IN INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET Modern teknik och hantverkskunnande Tillverkning, underhåll och kvalitetskontroll Datorer och avancerade styrsystem © Tremedia 2010 27

28 NATURBRUKS-PROGRAMMET
2828 INRIKTNINGAR: Djur Lantbruk Skog Trädgård YRKES- PROGRAM Inriktningar i år 1 NB NATURBRUKS-PROGRAMMET Djur och natur Växter och djur Förhållandet människan – naturen Naturvetenskap, teknik och ekonomi © Tremedia 2010 28

29 NATURVETENSKAPS-PROGRAMMET
2929 INRIKTNINGAR: Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Högskole- förberedande PROGRAM NA NATURVETENSKAPS-PROGRAMMET Matematik och naturvetenskap Matematik, fysik, kemi och biologi Pröva och undersöka Förbereder för högre studier inom främst naturvetenskap och teknik © Tremedia 2010 29

30 Näringslära, råvaror, hygien och ekonomi
3030 INRIKTNINGAR: Bageri och konditori Färskvaror, delikatess och catering Kök och servering YRKES- PROGRAM RL RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET God mat och gott bröd Näringslära, råvaror, hygien och ekonomi Inköp och försäljning © Tremedia 2010 30

31 SAMHÄLLSVETENSKAPS-PROGRAMMET
3131 INRIKTNINGAR: Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Högskole- förberedande PROGRAM SA SAMHÄLLSVETENSKAPS-PROGRAMMET Samhället, media och människan Svenska, moderna språk och olika samhällsorienterande ämnen Beteendevetenskap, ledarskap och media Förbereder för studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område © Tremedia 2010 31

32 TEKNIKPROGRAMMET Teknik och kreativitet
3232 INRIKTNINGAR: Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Högskole- förberedande PROGRAM Frivilligt yrkes-förberedande 4:e år TEKNIKPROGRAMMET TE Teknik och kreativitet Produktutveckling och utformning Val av tekniker, verktyg och material Förbereder för högskolestudier inom främst teknik och naturvetenskap © Tremedia 2010 32

33 VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET
3333 INRIKTNINGAR: Fastighet Kyl- och värmepumpsteknik Ventilationsteknik VVS YRKES- PROGRAM VF VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET Praktisk energianvändning och VVS Kunskap om energianvändning och miljö Värme- och kylteknik VVS ger arbete inom byggbranchen © Tremedia 2010 33

34 VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
3434 INRIKTNINGAR: Inga nationella inriktningar YRKES- PROGRAM VO VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET Kropp och själ Människors behov av omvårdnad och omsorg Vanliga sjukdomar och hur de kan botas © Tremedia 2010 34

35 Gymnasieskolor i Sollentuna
Rudbecks gymnasium Mikael Elias Teoretiska gymnasiet NTI gymnasiet Sollentuna Fria Utbildning Silverdal Consensum vårdgymnasium Yrkesgymnasiet

36 EFTER GYMNASIESKOLAN Högskolan 3636 Yrkeshögskolan
Grundläggande behörighet – högskoleförberedande examen eller yrkesexamen – svenska/svenska som andra språk 2 och 3 + engelska 6 Särskild behörighet – områdesbehörigheter Meritkurser kan ge + 2,5 p − språk − matematik − områdeskurser för olika områden Större chans att komma in om du är behörig direkt på ditt slutbetyg från gymnasieskolan. Yrkeshögskolan Grundläggande behörighet – yrkesexamen Yrkesutbildningar med både praktik och teori Andra möjligheter: Komvux – Vuxenutbildning Folkhögskola Studier utomlands © Tremedia 2010 36

37 Länktips www.gyantagningen.se www.utbildningsinfo.se www.ams.se

38 Gymnasiemässa Expedition Dante , GaloppTäby Lördag 19/11 10-16
Gymnasiemässa Älvsjö Torsdag 24/11 kl Fredag 25/11 kl Lördag 26/


Ladda ner ppt "Välkomna till gymnasieinformation"

Liknande presentationer


Google-annonser