Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till information

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till information"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till information
om gymnasiet!

2 Studie- och yrkesvägledning
Vår profession är inom vägledning och information. Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera sina intressen och möjligheter och därigenom komma fram till individuella och välgrundade val beträffande studie- och yrkesvägar.

3 Tidplan för gymnasievalet:
Ansökan till idrottsgymnasier: 15 oktober respektive 1 december (både RIG och NIU) Sista ansökningsdag för valet till gymnasiet: fredag den 7 februari Preliminärt antagningsbesked: 11 april Omvalsperiod: 14 april – 9 maj Slutligt antagningsbesked: 1 juli 27 juli är sista datum att svara på antagningsbeskedet

4 Informationstillfällen
Utbildningsmässa onsdag 9 oktober i C-hallen på Elmia Öppet hus på gymnasieskolorna Vägledningssamtal med SYV

5 ÖPPET HUS 13/14 Bäckadalsgymnasiet – må 18/11 kl 17-20
Erik Dahlbergsgymnasiet – ons 27/11 kl Fenix Kunskapscentrum – to 28/11 kl 18-21 Grennaskolan - Alltid öppet hus, kontakta skolan för tid Jensen Gymnasium – ons 27/11, to 30/1 och ti 6/5. kl 18-20 Kungsgymnasiet – lö 16/ , ti 15/ LBS (Ljud och Bildskolan) – lö 12/10 kl 10-14, lö 23/11 kl 10-14, to 5/12 kl , lö 18/1 kl 10-14, ons 9/4 kl 18 –20 Per Brahegymnasiet – lö 9/11 kl Plusgymnasiet – To 17/10, Ti 12/11, Ons 22/1, To 24/4 kl Praktiska – ti 5/11, ons 27/11, to 23/1, må 28/4 kl 16-18 Sandagymnasiet – ons 6/11 kl Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium – sö 22/9 Tenhults Naturbruksgymnasium – to 24/10, ti 12/11, ti 3/12 och ti 14/1 kl med start i skolans matsal samt lördagen 21/9 kl Vettergymnasiet – må 25/11 kl 17-19 Vildmarksgymnasiet, Hylte – sö 1 december kl (övriga tider för besök bokas efter överenskommelse)

6 Vad påverkar valet? Kort- eller långsiktigt val
Svårt eller lätt i skolan Föräldrar Lärare och andra vuxna Medicinska hinder Trender Betyg Intresse Kompisar Könsroller

7 Gymnasieutbildning Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Gymnasieskolan är avgiftsfri och frivillig.

8 Gymnasieprogrammen 18 nationella program (3-åriga) för alla elever i hela Sverige att välja mellan. Högskoleförberedande program Förbereder för fortsatta studier Ger grundläggande behörighet till högskolan Yrkesprogram Förbereder för ett yrke Innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) 15 veckor

9 De sex högskoleförberedande programmen
EK Ekonomiprogrammet ES Estetiska programmet HU Humanistiska programmet NA Naturvetenskapsprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet (studier i moderna språk obligatoriskt på HU, EK, SA, NA) dessutom IB International Baccalaureate

10 De tolv yrkesprogrammen
BF Barn- och fritidsprogrammet BA Bygg- och anläggningsprogrammet EE El- och energiprogrammet FT Fordons- och transportprogrammet HA Handels- och administrationsprogrammet HV Hantverksprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet IN Industritekniska programmet NB Naturbruksprogrammet RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet VF VVS- och fastighetsprogrammet VO Vård- och omsorgsprogrammet Dessutom finns lärlingsutbildningar kopplade till några av yrkesprogrammen

11 Dessutom finns: särskilda varianter riksrekryterande program
En särskild variant är en utbildning där hela eller delar av det utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning avviker från det nationella programmet. Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och får använda antagningsprov för urval bland de sökande. riksrekryterande program En riksrekryterande utbildning är en gymnasieutbildning som elever kan söka från hela landet på samma villkor. spetsutbildningar Här kan du bredda och fördjupa dina kunskaper i teoretiska ämnen som matematik, samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora (språk, historia och filosofi). Spetsutbildning finns också inom det estetiska programmet. Under utbildningen kommer du att ha kontakt med universitet och högskolor och kunna läsa kurser på universitetsnivå vid sidan om gymnasiestudierna. Spetsutbildningarna är riksrekryterande. Det betyder att alla i hela landet kan söka till dem.

12 Gymnasiesärskolan För ungdomar med en utvecklingsstörning
Nationella program eller introduktionsprogram Främst yrkesprogram

13 Behörig att söka till yrkesprogram
Lägst betyget E i svenska / svenska som andraspråk, matematik, engelska och fem andra ämnen Sv/SvA Ma Eng Fem andra ämnen

14 Behörig att söka till högskoleförberedande program
Lägst betyget E i svenska / svenska som andra språk, matematik, engelska och nio andra ämnen Lägst betyget E i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till EK, HU och SA Lägst betyget E i biologi, fysik och kemi till NA och TE Sv/SvA Ma Eng Nio andra ämnen

15 Betygsskala Kursbetyg Betygsskala A-F A B C D E F
Uppfyller kriterierna för A i sin helhet Uppfyller kriterierna för C och till övervägande del för A Uppfyller kriterierna för C i sin helhet Uppfyller kriterierna för E och till övervägande del för C Uppfyller kriterierna för E A B C D E F 20 17,5 15 12,5 10 GODKÄNDNIVÅN Kursbetyg Betygsskala A-F

16 Betygsurval vid ansökan till gymnasiet
De 16 eller 17 högsta betygen summeras = meritvärdet Betyget A 20 p Betyget B 17,5 p Betyget C 15 p Betyget D 12,5 p Betyget E 10 p OBS! Från och med antagningen till läsåret 2014/15 kommer de som läst ett modernt språk som språkval att kunna tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet för de 16 bästa betygen. Det maximala meritvärdet kommer då att vara 340 poäng.

17 Introduktionsprogram
Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

18 Vad skiljer grundskolan från gymnasieskolan?
Mer ansvar Kursbetyg APL (Arbetsplatsförlagt lärande) Kurssystem Nya ämnen Fler valmöjligheter

19 Vad är gymnasiepoäng och betygspoäng?
Alla ämnen i gymnasiet består av ett antal kurser. (Tex ämnet Fysik har kurserna Fysik 1 och Fysik 2) Varje kurs motsvarar ett antal gymnasiepoäng. Antalet poäng är beroende av kursens omfattning. Tex Fysik 1 = 150p, Fysik 2 = 100p Läser du en 100-poängskurs innebär det att den ungefär motsvarar 100 studietimmar. Betygspoäng På gymnasiet får man betyg efter avslutad kurs och man kan få betyg i flera kurser i samma ämnen. Betygskalan är A-F med samma valör som i grundskolan.

20 Programstrukturen Yrkesprogram Högskoleförberedande program
Gymnasiegemensamma ämnen är: Matematik Svenska Engelska Historia Religionskunskap Samhällskunskap Naturkunskap Idrott och hälsa Högskoleförberedande program

21 Två typer av gymnasieexamen
Yrkesexamen Högskoleförberedande examen Mer information om vad som krävs för att få en examen lämnas av din gymnasieskola

22 Studieekonomi Studiebidrag utgår med 1050 kr under 10 mån/år. Första utbetalning i slutet av sep. Inackorderingstillägg söks hos hemkommunen om du studerar på en kommunal skola på annan ort Inackorderingstillägg söks hos CSN om du studerar på en friskola på annan ort Extra tillägg söks hos CSN

23 Frisökning Du har rätt att söka ett nationellt program i en annan kommun, även om samma utbildning erbjuds i hemkommunen, så kallad frisökning. En sådan behörig sökande tas emot i mån av plats (andrahandsmottagning) efter beslut av anordnarkommunen. Dock utgår inget inackorderingstillägg.

24 Att tänka på inför valet till gymnasiet
Var aktiv! Du gör ett bättre val ju mer du vet. Välj efter dina intressen Diskutera med dina föräldrar/vårdnadshavare Du erbjuds vägledningssamtal med din studie- och yrkesvägledare Kontakta skolsköterskan om du berörs av medicinska hinder, t.ex. allergi, defekt färgseende m.m.

25 Mer information:


Ladda ner ppt "Välkomna till information"

Liknande presentationer


Google-annonser