Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SSQ 5.6 sida 1 De följande frågorna gäller din förmåga och dina upplevelser i samband med att höra och lyssna i olika situationer. För varje fråga ska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SSQ 5.6 sida 1 De följande frågorna gäller din förmåga och dina upplevelser i samband med att höra och lyssna i olika situationer. För varje fråga ska."— Presentationens avskrift:

1 SSQ 5.6 sida 1 De följande frågorna gäller din förmåga och dina upplevelser i samband med att höra och lyssna i olika situationer. För varje fråga ska du ange ditt svar genom att sätta ett streck på tvären på svarskalan, som går från 0 till 10. Ett streck vid 10 betyder att du klarar eller upplever det som frågan gäller helt perfekt. Ett streck vid 0 betyder att du inte alls klarar eller upplever det som frågan gäller. Exempel: Fråga 1 handlar om att följa med i ett samtal, samtidigt som TV:n står på. Om du lätt klarar detta ska du sätta ett streck på den högra änden av skalan. Om du klarar att följa med i ca. hälften av samtalen i denna situation ska du sätta ett streck på mitten av skalan, o.s.v. Vi tror att du kan känna igen alla situationerna från din vardag, men om en fråga beskriver en situation som du inte alls kan relatera dig till, ombeds du sätta ett kryss i “Vet inte”. I ett sådant fall får du gärna (vid sidan av frågan) skriva en kort anmärkning om varför du inte kan svara på frågan. Namn : Datum : Jag använder en hörapparat (vänster öra) Jag använder en hörapparat (höger öra) Jag använder två hörapparater (båda öronen) Om du använder hörapparat(er), hur länge har du gjort det? ______ år ______ månader eller ______ veckor Jag har ingen hörapparat Var vänlig svara på nedanstående frågor innan du svarar på frågorna om din hörsel Sätt kryss vid ett av följande alternativ: SSQ version 5.6 Goda råd om att besvara frågorna Ålder : Om du använder två hörapparater och inte har använt dem lika länge ber vi dig ange hur länge du har använt varje apparat.

2 1.Du talar med en annan person och en TV är på i samma rum. Kan du följa vad den andra personen säger utan att minska volymen från TV-n? 2.Du talar med en annan person i ett tyst vardagsrum med heltäckningsmatta. Kan du följa vad den andra personen säger? 3.Du befinner dig i en grupp med fem människor som sitter runt ett bord. Det är för övrigt en lugn plats. Du kan se alla andra i gruppen. Kan du följa konversationen? 4.Du befinner dig i en grupp med fem människor i en livlig restaurant. Du kan se alla andra i gruppen. Kan du följa konversationen? 5.Du samtalar med en annan person. I bakgrunden är kontinuerligt buller, t.ex. från fläkt eller rinnande vatten. Kan du följa vad personen säger? Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt SSQ 5.6 sida 2 SSQ (Del1: Taluppfattning)

3 6.Du befinner dig i en grupp med fem människor i en livlig restaurant. Du kan INTE se alla andra i gruppen. Kan du följa konversationen? 7.Du samtalar med någon på en plats med mycket ekon, t.ex. i en kyrka eller en stor järnvägsstation. Kan du följa vad den andra personen säger? 8.Kan du samtala med någon när samtidigt en annan person talar vars röst har samma tonläge som den person du talar med? 9.Kan du samtala med någon när samtidigt en annan person talar vars röst har ett annorlunda tonläge jämfört med den person du talar med? 10.Du lyssnar på någon som talar till dig samtidigt som du försöker följa nyheterna på TV. Kan du följa vad båda personerna säger? Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt SSQ 5.6 sida 3 SSQ (Del 1: Taluppfattning, forts)

4 11.Du samtalar med en person i ett rum där samtidigt många andra personer talar. Kan du följa vad personen du samtalar med säger? 12.Du befinner dig i en grupp och samtalet hoppar från en person till en annan. Kan du enkelt följa samtalet utan att missa inledningen av vad varje ny talare säger? 13.Kan du enkelt samtala i telefon? 14.Du lyssnar på någon i telefon och någon annan i din närhet börjar prata. Kan du följa vad som sägs av båda talarna? Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt SSQ 5.6 sida 4 SSQ (Del 1: Taluppfattning, forts)

5 1.Du befinner dig utomhus på en okänd plats. Du hör någon använda en gräsklippare. Du kan inte se var de befinner sig. Kan du avgöra direkt varifrån ljudet kommer? 2.Du sitter runt ett bord eller på ett möte med många andra. Du kan inte se alla. Kan du avgöra var en person befinner sig så snart han börjar tala? 3.Du sitter mellan två personer. En av dem börjar tala. Kan du avgöra direkt om det är personen till vänster eller till höger utan att behöva se efter? 4.Du befinner dig i ett okänt hus. Det är tyst. Du hör en dörr smälla igen. Kan du avgöra direkt var ljudet kom ifrån? 5.Du befinner dig i ett trapphus I en byggnad med våningar både ovanför och nedanför dig. Du kan höra ljud från en annan våning. Kan du avgöra enkelt varifrån ljudet kommer? Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte alls Perfekt SSQ 5.6 sida 5 SSQ (Del 2: Rum och riktning)

6 6.Du befinner dig utomhus. En hund skäller högt. Kan du omedelbart avgöra var den är utan att behöva se dig omkring? 7.Du står på trottoaren på en livligt trafikerad gata. Kan du avgöra direkt vilken riktning en buss eller en lastbil kommer från innan du ser den? 8.När du befinner dig på gatan, kan du avgöra hur långt borta någon är med ledning av ljudet från hans röst eller fotsteg? 9.Kan du avgöra hur långt borta en buss eller en lastbil är med ledning av ljudet? 10.Kan du avgöra med hjälp av ljudet i vilken riktning en buss eller en lastbil rör sig exempelvis från vänster till höger eller från höger till vänster? Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt SSQ 5.6 sida 6 SSQ (Del 2: Rum och riktning, forts)

7 11.Kan du avgöra med ledning av ljudet från en persons röst eller fotsteg i vilken riktning personen rör sig, exempelvis från vänster till höger om dig eller från höger till vänster? 12.Kan du avgöra med ledning av ljudet från en persons röst eller fotsteg om personen är på väg mot dig eller avlägsnar sig? 13.Kan du avgöra från ljudet om en buss eller lastbil kommer mot dig eller avlägsnar sig? 14.Verkar ljud från föremål som du kan höra komma inifrån huvudet snarare än utifrån omvärlden? 15.Visar det sig att ljud från människor eller föremål som du hör men först inte kan se befinner sig närmare än du väntat dig när du väl ser dem? Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inne i mitt huvudUte i omvärlden Vet inte Mycket närmareInte närmare SSQ 5.6 sida 7 SSQ (Del2: Rum och riktning, forts)

8 16.Visar det sig att ljud från människor eller föremål som du hör men först inte kan se befinner sig längre bort än du väntat dig när du väl ser dem? 17.Har du känslan av att ljud kommer exakt därifrån du väntar dem vara? Vet inte Mycket längre bortInte längre bort Vet inte Inte allsPerfekt SSQ 5.6 sida 8 SSQ (Del 2: Rum och riktning, forts)

9 1.Tänk på när du hör två saker samtidigt, t.ex. en rinnande vattenkran och samtidigt en radio som står på. Har du känslan av att dessa ljud låter åtskilda? 2.När du hör mer än ett ljud samtidigt har du intrycket av att det låter som ett enda grötigt ljud? 3.Du befinner dig i ett rum och radion spelar musik. Någon annan i rummet pratar. Kan du uppfatta rösten som något åtskilt från musiken? 4.Tycker du att det är lätt att känna igen olika människor du känner från vars och ens röst? 5.Tycker du att det är lätt att höra skillnad på olika musikstycken som du är välbekant med? Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte GrötigtInte grötigt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt SSQ 5.6 sida 9 SSQ (Del 3: Höregenskaper)

10 6.Kan du höra skillnad mellan olika ljud, till exempel en bil jämfört med en buss eller kokande vatten i en kastrull jämfört med mat som steks i en stekpanna? 7.När du lyssnar på musik, kan du avgöra vilka instrument som spelar? 8.När du lyssnar på musik, låter den klar och naturlig? 9.Låter vardagsljud som du kan höra klara (inte förvrängda)? 10.Låter andra människors röster klara och naturliga? Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt SSQ 5.6 sida 10 SSQ (Del 3: Höregenskaper, forts)

11 11.Verkar vardagliga ljud som du hör ha en artificiell och onaturlig karaktär? 12.Låter din egen röst naturlig för dig? 13.Kan du lätt bedöma en annan persons sinnesstämning från hur dennes röst låter? 14.Måste du koncentrera dig hårt när du ska lyssna på någon eller något? 15.Måste du anstränga dig mycket för att höra vad som sägs i samtal med andra? Vet inte OnaturligaNaturliga Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Koncentrerar hårtBehöver inte koncentrera Vet inte Stor ansträngningIngen ansträngning SSQ 5.6 sida 11 SSQ (Del 3: Höregenskaper, forts)

12 16.När du kör bil kan du lätt höra vad någon säger som sitter bredvid dig? 17.När du är passagerare i en bil kan du lätt höra vad föraren som sitter bredvid dig säger? 18.Kan du lätt bortse från andra ljud när du försöker lyssna på något speciellt? Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte allsPerfekt Vet inte Inte lätt att bortseLätt att bortse SSQ 5.6 sida 12 SSQ (Part 3: Høreegenskaber, fortsat)


Ladda ner ppt "SSQ 5.6 sida 1 De följande frågorna gäller din förmåga och dina upplevelser i samband med att höra och lyssna i olika situationer. För varje fråga ska."

Liknande presentationer


Google-annonser