Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett Livskraftigt Centrum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett Livskraftigt Centrum"— Presentationens avskrift:

1 Ett Livskraftigt Centrum
-En sammanställning av den tredje undersökningen Jenny Johansson & Linda Klarby Klasson

2 Svarsfördelning Klockslag Fredag Lördag -11 5 11-13 76 13-15 56 98
5 11-13 76 13-15 56 98 15-18 40 Tot/dag 101 179 Totalt 280 Av de svarande var 58 % kvinnor och 42 % män

3 Basdata om den intervjuade - Åldersfördelning
Diagram 1 - Åldersfördelningen av de svarande. Totalt 280 svar.

4 Boendeort Diagram 2 – Fördelning av boendeort bland de svarande. Totalt 280 svar.

5 Antal vuxna och barn över 18 i hushållet
Diagram 3 - Fördelningen av antal vuxna i hushållet. Totalt 280 svar.

6 Antal barn i hushållet Diagram 4 - Fördelningen av antal barn i hushållet. Totalt 280 svar.

7 Om dagens besök – Varifrån kommer du närmast?
Diagram 5 - Fördelning av svaren på frågan; Varifrån kommer du närmast (innan du kom hit till Mariehamns centrum idag)? Totalt 280 svar.

8 Färdmedelsval Diagram 6 - Fördelning av svaren på frågan; Hur tog du dig hit till Mariehamns centrum idag? Totalt 280 svar.

9 Var är bilen parkerad? Diagram 7 - Fördelning av svaren på frågan; Om du kom med bil, var har du parkerat bilen? Totalt 181 svar.

10 Tycker du att det är svårt att parkera i centrum?
Diagram 8 - Fördelning av svaren på frågan; Är det svårt att parkera i centrum? 176 st av 280 st svarande kom med bil.

11 Huvudsakliga ärende Diagram 9 - Fördelning av svaren på frågan; Vilket är ditt huvudsakliga ärende i centrum idag? Totalt 280 svar.

12 Vilken typ av varor är du här för att handla?
Diagram 10 - Fördelning av svaren, bland de som angav att de skulle handla, på frågan; Vilken typ av varor är du här för att handla? Flervalsfråga med max 3 alternativ. Vi fick 320 svar som vi behandlat som en helhet.

13 Inköpssumma Diagram 11 - Fördelning av svaren på frågan; Hur mycket uppskattar du din totala inköpssumma, inkl café och restaurangbesök, i centrum idag? Totalt 280 svar. Typvärde € om vi bortser från de som inte valt att svara på frågan.

14 Om inköpsvanor – Hur ofta besöker du Mariehamn?
Diagram 12 - Fördelningen av svaren på frågan; Hur ofta besöker du Mariehamns Centrum? Totalt 280 svar.

15 Var handlar du oftast dagligvaror?
Diagram 13 - Fördelning av svaren på frågan; Var handlar du oftast dagligvaror? På denna fråga fick fler men högst 3 alternativ fyllas i. Vi fick 382 svar som vi behandlat som en helhet.

16 Varför handlar du dagligvaror just där?
Diagram 14 - Fördelning av svaren på frågan; Varför väljer du att handla dagligvaror just där? På denna fråga fick fler men högst 3 alternativ fyllas i. Vi fick 464 svar som vi behandlat som en helhet.

17 Var handlar du oftast sällanköpsvaror?
Diagram 15 - Fördelning av svaren på frågan; Var handlar du oftast sällanköpsvaror? På denna fråga fick fler men högst 3 alternativ fyllas i. Vi fick 412 svar som vi behandlat som en helhet.

18 Varför handlar du sällanköpsvaror just där?
Diagram 16 - Fördelning av svaren på frågan; Varför väljer du att handla sällanköpsvaror just där? På denna fråga fick fler men högst 3 alternativ fyllas i. Vi fick 475 svar som vi behandlat som en helhet.

19 Viktigt kontra uppfyllt
Diagram 17 - Detta diagram visar resultatet av 2 frågor där ett antal påståenden skulle betygsättas av respondenterna. Betygsskalan 1-5 där 1 =Helt oviktigt/Inte alls och 5= Mycket viktigt/Mycket väl.


Ladda ner ppt "Ett Livskraftigt Centrum"

Liknande presentationer


Google-annonser