Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Primärvård 2012 Kaisa Mölläri, Sanna-Mari Saukkonen och Sami Fredriksson 20.8.2014 Primärvård 20121.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Primärvård 2012 Kaisa Mölläri, Sanna-Mari Saukkonen och Sami Fredriksson 20.8.2014 Primärvård 20121."— Presentationens avskrift:

1 Primärvård 2012 Kaisa Mölläri, Sanna-Mari Saukkonen och Sami Fredriksson 20.8.2014 Primärvård 20121

2 Statistikrapporten om primärvård 2012 20.8.2014 Primärvård 20122 Grunden för statistikrapporten är datainnehållen i vårdanmälningsregistret Hilmo och AvoHILMO. I rapporten ingår uppgifter om öppen primärvård, munhälsovård och hälsovårdscentralernas slutenvård. Med hjälp av daglig dataöverföring samlades in mer AvoHILMO- uppgifter än tidigare. Det har skett ändringar i registreringssätten för statistiken över hemsjukvården och hemvården 2011 och 2012. Ändringarna beror på ibruktagandet av AvoHILMO och på registreringspraxisen inom hemsjukvården och hemvården. Besöksorsaker inom öppenvården har registrerats i större omfattning än tidigare.

3 Öppenvårdsbesök inom primärvården hos läkare och andra yrkesgrupper åren 2001–2012 20.8.2014 Primärvård 20123

4 De fem vanligaste besöksorsakerna på läkarmottagningar för hälsovårdscentralernas öppensjukvård enligt ICD-10- och ICPC-2- klassifikationen år 2012, antal registreringar 20.8.2014 Primärvård 20124

5 Rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård samt sjukvårds- och hälsovårdsbesök inom skol- och studerandehälsovården år 2012 20.8.2014 Primärvård 20125

6 Hälsocentralsbesök efter serviceform och åldersgrupp år 2012 20.8.2014 Primärvård 20126

7 Andel invånare av befolkningen som varit klienter hos hälsovårdscentraler år 2012 efter åldersgrupp 20.8.2014 Primärvård 20127

8 Munhälsovårdsbesök vid hälsovårdscentralerna per yrkesgrupp och åldersgrupp år 2012 20.8.2014 Primärvård 20128

9 Registrerade åtgärder inom munhälsovården efter yrkesgrupp år 2012 20.8.2014 Primärvård 20129

10 Patienter, vårdperioder och vårddygn på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar 2003–2012 20.8.2014 Primärvård 201210

11 Antalet patienter och vårddygn vid hälsovårdscentralernas vårdavdelningar i åldersgruppen över 75 år indelat efter kön 20.8.2014 Primärvård 201211

12 Långtidspatienter på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar indelade enligt vårdtidens längd 2006–2012 20.8.2014 Primärvård 201212

13 Antalet vårddygn på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar efter diagnosgrupp åren 2003–2012 20.8.2014 Primärvård 201213

14 Statistikrapporten om primärvård 2012 20.8.2014 Primärvård 201214 Antalet öppenvårdsbesök var cirka 24,5 miljoner. Antalet besök per invånare var 4,5. En allt större del av hälsocentralsbesöken gjordes hos annan yrkespersonal än läkare. Antalet läkarbesök var 6,8 miljoner och antalet besök hos annan yrkespersonal cirka 17,7 miljoner. Munhälsovårdsbesöken var fortfarande huvudsakligen mottagningsbesök hos tandläkare. År 2012 gjordes totalt mer än 4,9 miljoner klientbesök inom hälsovårdscentralernas munhälsovård. År 2012 vårdades cirka 151 000 klienter inom hälsovårdscentralernas slutenvård. Klienternas genomsnittliga ålder var 76 år. Antalet vårddygn inom slutenvården minskade från år 2011. Skillnaden i antalet vårddygn mellan könen har minskat. Den vanligaste orsaken till vård var sjukdomar i cirkulationsorganen och psykiatriska sjukdomar.


Ladda ner ppt "Primärvård 2012 Kaisa Mölläri, Sanna-Mari Saukkonen och Sami Fredriksson 20.8.2014 Primärvård 20121."

Liknande presentationer


Google-annonser