Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektgrupp Reumatologi Öppenvård: Annika Alveflo Boel Mörck

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektgrupp Reumatologi Öppenvård: Annika Alveflo Boel Mörck"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling med patientperspektivet i centrum
Projektgrupp Reumatologi Öppenvård: Annika Alveflo Boel Mörck Ann-Marie Nilsson Christopher Schaufelberger Mirjam Stenström Barbro Théen Mattsson

2 Precisa mål

3 Vilka är våra patienter?
I Sverige finns ca 1 miljon reumatiker med inflammatorisk sjukdom Reumatologi SU har 7000 patienter 50 % behandlas med potent antireumatisk / immuno-modulerande terapi (Preparat) 17000 läk.besök/år sjukvårdande behandlingar slutenvårdsbesök Medelålder 53 år, 75%<65år

4 Syfte:Nöjda patienter
Medicinsk kvalitet Tillgänglighet Patientsäkerhet Bemötande

5 Tillgänglighet för nybesök

6 Tillgänglighet för återbesök

7 Öppen mottagning Patienten får höra av sig vb (HAS) ca 800pat.
Drop-in mottagning för i.a kortisoninj. (test v.15-v23) Drop-in till sjuksköterska Specialistjour dagtid på mottagningen

8 Resultat tillgänglighet:
Håller vårdgarantin + 95 % av återbesöken på avtalad tid Ökad tillgänglighet sköterska (telefonrådgivning+ drop-in mottagning) box till mottagningen Mottagningen öppnar kl.07.00 Kvällsmottagningar, inkl. jourmottagning,en gång varannan vecka 90-95% är nöjda med kvaliteten på öppenvårdens tjänster

9 Resultat medicinsk kvalitet:
Evidensbaserade behandlings, provtagnings- och utrednings-PM lättillgänglig på intranätet Preparatsköterskesamtal ökar compliance och patienttrygghet samt minskar kvalitetsbrist-kostnader Spridning av framgångsfaktor, t.ex. datoriserat preparatkortsregister, till andra kliniker Patientdelaktighet via web-baserat feed-forward system till nationella kvalitetsregistren

10 Aktiviteter Projektgrupp tillsatt
Adekvat info på SU’s och Reumas externa hemsidor, samt motsv i väntrummen Enkät för kartläggning av säkerhets-kulturen inom verksamheten (3ggr/år) Utbildningsaktiviteter i enlighet med resultatet från enkäterna

11 Resultat patientsäkerhet:
Projekt- och aktivitetsplan för patient-säkerhetsarbete 2006/2007 Händelseanalysgrupp är utsedd och utbildad Avvikelserapporter återkopplas och diskuteras regelbundet Patientklagomål omhändertas professionellt av resp.VEC och information finns på extern hemsida

12 Resultat avseende patientnytta och patienttillfredsställelse:
Nöjd patient dokumenterat genom: -Enkäter PDSA-cykler Patientskoleutvärderingar Informerad patient via sköterskemottagning/patientskolor: -ökad compliance -minskande avvikelser -minskad komplikationsvård -minskad telefonrådgivning Delaktig patient genom feed-forward via pekskärmregistrering Säker patient:Preparatkortregistret och Kvalitetsregistren Välutbildade och engagerade medarbetare Välbehandlad patient: Kvalitetsregister med utvärdering lokalt, regionalt och nationellt

13 Slutsats Strukturerat kontinuerligt förbättringsarbete ger
nöjda patienter vilket genererar en god arbetsmiljö som ger medarbetarna kraft och tid att fortsätta med verksamhetsutvecklingen


Ladda ner ppt "Projektgrupp Reumatologi Öppenvård: Annika Alveflo Boel Mörck"

Liknande presentationer


Google-annonser