Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hudnyheter- om aktiniska keratoser & akne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hudnyheter- om aktiniska keratoser & akne"— Presentationens avskrift:

1 Hudnyheter- om aktiniska keratoser & akne
Eva Johansson Backman Hudkliniken Sahlgrenska Hudnyheter ak och akne

2 Ska vi behandla aktiniska keratoser?
Intraepidermal proliferation av atypiska keratinocyter, att betrakta som ett tidigt förstadium till skivepitelcancer (scc) Om lämnas obehandlad uppskattas risk för utveckling till scc vara ca 10% på 10 års tid. Aktiniska keratoser kan även gå spontant i regress. Sällan bråttom Undantag – immunsupprimerade patienter Hudnyheter ak och akne

3 Hur ska vi behandla? Enstaka lesioner (<10):
Kryoterapi med flytande kväve. Om kryoutrustning saknas eller multipla lesioner: Medicinska behandlingsalternativ PDT- Fotodynamisk terapi (specialistsjukvård) Curettage och electrodesiccation används sällan, kan ge ärrbildning. Alternativ framförallt på underben där kryo kan ge svårläkta sår. Hudnyheter ak och akne

4 Kryo – N2 Dip – stick metod Kryo- spray Koner – ger ökad djupeffekt
Hudnyheter ak och akne

5 Frysbehandling ak En seans Frystid 5-7 sekunder Överväg curettage före om kraftigare hyperkeratos Omedelbart efter - måttlig brännande smärta, erytem och svullnad Efter ngr timmar, ev blåsbildning Vätskande sår som torkar in på 1-2 veckor Fördelar: Billigt, snabbt, doktorn har kontrollen Hudnyheter ak och akne

6 Hudnyheter ak och akne

7 Medicinska behandlingsalternativ
Aldara Zyclara Picato Solaraze Aktikerall Hudnyheter ak och akne

8 Imikvimod (aldara och zyclara)
Verkningsmekanism Läkemedlet binder till en membran-receptor på immunokompetenta celler och inducerar bildning av alfa-interferon och andra cytokiner. Fungerar som en antitumor och antiviral substans Hudnyheter ak och akne

9 Aldara® Imikvimod 5% Ak i ansikte/skalp och på kropp
Max 5x5 cm eller 1 påse/smörjning 3 ggr/v i 4 veckor. Utvärdering 4 veckor efter avslutad behandling Om ej utläkt – ny behandlingsomgång Om kraftig reaktion - uppehåll kan göras. Förläng inte behandlingstiden även om uppehåll/ missad dos. Hudnyheter ak och akne

10 Zyclara® Imikvimod 3.75% Ak i ansikte/skalp. Inte hyperkeratotiska.
Max 2 påsar/ smörjning Yta upp till 25 cm2 1 gång/ dag i 2 veckor Uppehåll 2 veckor, 1 gång/dag i 2 veckor. Om kraftig reaktion fås kan uppehåll göras. Förläng inte behandlingstiden trots uppehåll/ missad dos. Utvärdera efter 8 v. Hudnyheter ak och akne

11 Imikvimod 5% -Aldara Också indikation superficiella basaliom
5 dagar/vecka i 6 veckor Patientkategori för specialistsjukvård om inte stor dermatologierfarenhet. Hudnyheter ak och akne

12 Picato® Ingenolmebutat
Topikalt kemoterapeutikum – verkningsmekanism inte helt känd för ak (celldöd och inflammatoriskt svar) Dosering ansikte/skalp, Picato 150 μg/g 1gång/dag i 3 dagar Dosering kropp: Picato 500 μg/g 1 gång/dag i 2 dagar. Låt verka 6 timmar Utvärdera effekt efter 8 veckor. Hudnyheter ak och akne

13 Solaraze® Diklofenak Verkningsmekanism vid aktinisk keratos är inte känd – sannolikt hämning av cyklooxygenasbanan som leder till reducerad prostaglandin E2 (PGE2) syntes Aktiniska keratoser i ansikte/skalp och på kropp 2 ggr/dag i dagar Utvärdera effekt 30 dagar efter avslutad behandling Hudnyheter ak och akne

14 Actikerall® 5 FU + salicylsyra
Fluorouracil (5 FU)0,5% + Salicylsyra 10% 5 FU hämmar cellprolifereringen, selektiv cytotoxisk effekt på celler med hög mitosaktivitet genom hämning av DNA syntesen Ak i ansikte/skalp, upp till 10 lesioner. 1 gång dagl tills förändringen är helt borta, eller i maximalt 12 veckor Utvärdera 8 veckor efter behandling Om kraftig reaktion – smörj 3 ggr/v Inte rabatterad i nuläget Hudnyheter ak och akne Kan orska permanenta fläckar på textil och akrylatytor

15 AK - Medicinska behandlingar
Fördelar: Patienten kan styra sin behandling Läkaren behöver inte tillhandahålla kryoutrustning Större områden, fler lesioner kan behandlas Nackdelar: Högre kostnad Långa behandlingstider ( Picato undantag) Compliance Hudnyheter ak och akne

16 Acne Multifaktoriell – Genetik viktigast
Samspel mellan 4 olika faktorer: Follikulär hyperproliferation – pluggning av follikeln Ökad sebumproduktion P Acnes Inflammation Hudnyheter ak och akne

17 Gradering Comedoacne Mild acne Måttlig acne Svår acne/Nodulocystisk
Hudnyheter ak och akne

18 Acne – hur gör vi nu då? Ökad antibiotikaresistens hos Propionibacterium acnes - justering av tidigare behandlingsrekommendationer. Ökad tonvikt ska läggas på lokalbehandling. Behandlingstiderna med antibiotika bör kortas. Lokalbehandling ska även användas som underhållsbehandling och fortsätta under aknekänsliga år. Hudnyheter ak och akne

19 Egenbehandling Bensylperoxid:
Basiron® AC 5% och 10%, Basiron AC Wash 5% Brevoxyl 4% Bakteriedödande effekt och keratinolytisk effekt Kan bleka textilier Undvik smörjning på morgonen vid solning. Hudnyheter ak och akne

20 Öppna och slutna komedoner
Komedoacne Öppna och slutna komedoner Hudnyheter ak och akne

21 Behandling Differin gel/kräm (adapalen)
Retinoidliknande läkemedel angriper mikrokomedonen, ursprunget till akne. 1 x 1 till natten. Ger ofta irritation initialt Vid känslig hud - välj kräm och starta med smörjning varannan kväll i 2 – 4 veckor. Hudnyheter ak och akne

22 Alternativ om Differin inte tolereras
Skinoren kräm 20%/Finacea gel 15% (azelainsyra) Antibakteriell effekt och påverkan på follikulär hyperkeratos 1x 2 dagligen Långsamt insättande effekt Hudnyheter ak och akne

23 (comedoner och spridda papulopustler)
Lätt till måttlig akne (comedoner och spridda papulopustler) Hudnyheter ak och akne

24 Behandling Basiron AC/Brevoxyl och/eller Differin.
Vid lite svårare akne finns två ytterligare alternativ Epiduo gel: bensoylperoxid och adapalen, 1x 1 till kvällen Vid känslig hud - starta varannan kväll i 2 -4 veckor och smörj fuktkräm efter några minuter för att minska irritationen. Epiduo kan bleka textilier. Ej subventionerat. Hudnyheter ak och akne

25 2. Duac gel (klindamycin + bensoylperoxid)
1x1/dag, max 3 månader ( p g a resistensrisk) Kan bleka textilier. Ej subventionerat. Dalacin liniment/lotion (klindamycin) bör undvikas som monoterapi p g a resistensrisk Hudnyheter ak och akne

26 Måttlig till svår akne Måttlig till svår akne som inte svarat på lokalbehandling inom 2 till 3 månader eller svår akne med djupa pustler (<5 mm) Oralt tetracyklin (Oxytetral, Tetracyklin, Tetralysal, Doxy­ferm) + lokalretinoid (Differin) Behandlingstid ca 3 månader, därefter lokalretinoid Hudnyheter ak och akne

27 Bedöms tetracyklinbehandling behöva fortsätta längre tid:
lägg till bensoylperoxid för att motverka resistensrisk Vid recidiv: upprepa kombinationsbehandlingen och lägg till bensoylperoxid för att motverka resistensrisk Kombinera inte lokalt och peroralt antibiotika Hudnyheter ak och akne

28 Tetralysal (lymecyklin) kapsel á 300 mg i 3 månader, Startdos 1 x 2 dosreduktion till 1 x 1 vid förbättring (denna dos går bra under sommaren), kan tas till mat. Tetracyklin (tetracyklin), Oxytetral (oxytetralcyklin) á 250 mg i 3 månader. Startdos 2 x 2,dosreduktion vid förbättring (denna dos kan tas även under sommaren). Försämrad resorption tillsammans med mat. Ery-Max (erytromycin) enterokapsel 250 mg i 3 månader, startdos 2 x 2, dosreduktion vid förbättring. Större risk för resistensutveckling, ges endast vid tetracyklinallergi. Ovanstående antibiotika kan användas i kombination med p-piller Hudnyheter ak och akne

29 Kvinnor med lätt till måttlig akne som önskar samtidig antikonception:
• Östrogendominerat kombinerat p-piller + lokal retinoid  Gestagenbaserade preventivmedel kan ha en försämrande effekt på akne Hudnyheter ak och akne

30 Remiss till hudläkare vid:
Måttlig till svår akne där antibiotika kombinerat med lokalbehandling inte givit resultat efter 3 månader. Täta recidiv . Akne som ger uttalad postinflammatorisk pigmentering eller ärrbildning. Nodulocystisk akne Akne med allmänpåverkan, feber och leukocytos. Hudnyheter ak och akne

31 Isotretinoin Kapsel 10 resp 20 mg Nu inte längre licens.
Bör likväl skötas av hudläkare, läkare med stor erfarenhet av akne och med adekvata övervakningsrutiner. Kvinna i fertil ålder ska ha effektivt preventivmedel, minst ett, helst två kompletterande metoder samt kontrolleras månatligen. Graviditetstest ska tas före, under och 5 veckor efter avslutad behandling Hudnyheter ak och akne

32 Kontroll av leverenzymer och triglycerider regelbundet
Kontraindicerat att ge i kombination med Tetracyklin – wash out 14 dagar. Innehåller soja och jordnötsolja – allergirisk Får inte lämna blod under behandling Ökad UV-känslighet Inflammatorisk tarmsjukdom? Psykisk sjukdom? Hudnyheter ak och akne

33 Rosacea ny behandling mot persisterande erytem
Hudnyheter ak och akne

34 Mirvaso® Brimonidin Topikal gel 0,33%
Lanseras i Sverige under våren 2014 Alfa 2 -adrenerg agonist, vasokonstriktion Indikation: persisterande erytem vid rosacea hos patient > 18 år. Hudnyheter ak och akne


Ladda ner ppt "Hudnyheter- om aktiniska keratoser & akne"

Liknande presentationer


Google-annonser