Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Neste Oil strategi och utsikter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Neste Oil strategi och utsikter"— Presentationens avskrift:

1 Neste Oil strategi och utsikter
Lars Peter Lindfors, Teknologidirektör

2 Neste Oil i korthet Raffineringskapacitet 15 miljon t/a av fossila produkter och 2 miljon t/a av förnyelsebara produkter Nettoförsäljning: 15,4 miljarder euro (2011) Listad på Helsingfors börsen Största ägare: Finska staten (50,1%) Raffinering och marksnadsföring inriktad på drivmedel av premium kvalitet Verksamhet i 15 länder; ca anställda

3 Vår vision Den önskvärda samarbets-partnern för smarta lösningar inom bränsle-sektorn

4 Renare drivmedel hela vägen
1980 1990 2000 2010 Futura brand: Bensin som håller motorerna rena Ny Futura: innebär mindre svavel än någonsin NExBTL diesel tillverkad av förnyelsebara råmaterial Neste Pro Diesel City-bensin: blyfri, med MTBE som viktig komponent Svavelfri bensin samt diesel Futura Citydiesel: försäljningen av lågaromatisk och nästan svavelfri bensin avslutas Neste Green 100 diesel Blyfri Futura 95E, ersätter 92-oktan bensinen VHVI basoljor Neste Green diesel Neste Alfa smörjmedel City Futura, med syreinnehållande MTBE-komponent syntetisk PAO Lansering av Ny Futura bensin NExBTL förnyelsebart flygbränsle 4

5 Vår nyaste innovation: Neste Pro Diesel
Mindre konsumtion av bränsle Bättre prestanda Mindre växthusgaser Bättre effektivitet vid låg temperatur Längre livslängd för smörjmedel Renare förbränning och renare motor

6 Neste Oils verksamhetsområden
Förnyelsebara drivmedel Bränsle-distribution Oljeprodukter Basoljor

7 Marknader Försäljning, milj. ton (1-9 /2012) Finland 5,3
Övriga Europa 3,0 Övriga nordiska länder 1,8 USA och Kanada 1,0 Övriga världen 0,4

8 Produktsortiment Försäljning, milj. ton (1-9 /2012) Diesel 4,3
Bensin 3,2 NExBTL förnyelsebara drivmedel 1,2 Tung eldningsolja 0,8 Flygbränsle 0,4 Basolja 0,3 Övriga produkter 1,2

9 Neste Oils raffinaderier i Finland
Sköldvik raffinaderi Ett av Europas mest avancerade och mångsidiga raffinaderi Produktionen inriktad på drivmedel av premium kvalitet Producerar ca 12 milj. ton av petroleumprodukter årligen Ca anställda Nådendal raffinaderi Huvudprodukter är drivmedel och speciala produkter Producerar ca 3 milj. ton av petroleumprodukter årligen Ca 400 anställda

10 NExBTL raffinaderier Totalkapacitet ca 2 milj. ton årligen
Raffinaderier i Singapore och Rotterdam; kapacitet i vardera raffinaderi ca t/a Totalkapacitet av Sköldviks produktionsenheter; ca t/a Producerar NExBTL förnyelsebar diesel för den europeiska och nordamerikanska marknaden

11 Neste Oils tillväxtområden
NExBTL förnyelsebar diesel Övriga förnyelsebara tillämpningsområden Basolja av premium kvalitet Bränsledistribution

12 NExBTL produktfamilj – 100% bioprodukter
Flexibla råvaror: ett brett sortiment av avfall och rester samt vegetabiliska oljor Förnyelsebart NExBTL flygbränsle Förnyelsebar NExBTL diesel Förnyelsebar nafta Förnyelsebar propan

13 Råmaterial Neste Oils förnyelsebara råmaterial år 2011 Palmolja
Avfall och restprodukter (djurfetter, PFAD, stearin) Övriga (rapsolja, jatropha-, och camelina oljor)

14 Utveckling av råmaterial
Olja av alger, microbiella oljor & lignocellulosa osv. Slamprodukter av oljeväxter, UCO, fiskoljerester osv. Vegetabiliska oljor & animaliska fettavfall Idag Medellång sikt ( ) Lång sikt (2020 ) Neste Oil samarbetar med över 20 forskningsinstitutioner i världen NExBTL har framställts i pilotskala - baserad både på alger, microbiella oljor och skogsavfall ~ 80% av R&D inriktat på förnyelsebara råmaterial och teknologier

15 Försäljning av förnyelsebara drivmedel
NExBTL försäljning / kvartal, 1 000 ton

16 Förbättrat resultat Jämförbara EBITDA och EBIT / kvartal, milj. euro

17 Aktieägarestruktur aktieägare ( )

18 Dividend Utbetalning, euro per aktie
Utbetalning från jämförbar netto-resultat, per cent mål

19 Aktuella fokusområden
Vi fokuserar på att förbättra Kassaflöde Tillgänglighet samt produktivitet vid produktionsanläggningarna Lönsamhet av förnyelsebara drivmedel

20 Varför investera i Neste Oil?
Raffinaderier av hög komplexitet Produktion inriktad på produkter av hög kvalitet Stark position på den inhemska marknaden Hög marknadsandel av bränsle- distributionen i Finland samt de Baltiska länderna Lönsam export genom flexibel logistik Föregångare inom förnyelsebar diesel av premium kvalitet

21 Lars Peter Lindfors, Teknologidirektör
Tack. Lars Peter Lindfors, Teknologidirektör


Ladda ner ppt "Neste Oil strategi och utsikter"

Liknande presentationer


Google-annonser