Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur ska landstingen klara de framtida utmaningarna? Forum Vårdbyggnad 110519 Av Björn Sundström Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur ska landstingen klara de framtida utmaningarna? Forum Vårdbyggnad 110519 Av Björn Sundström Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1 Hur ska landstingen klara de framtida utmaningarna? Forum Vårdbyggnad 110519 Av Björn Sundström Sveriges Kommuner och Landsting

2 Landstingens resultat åren 2001–2010 Miljoner kronor samt procent av skatter och bidrag Ekonomirapporten. Maj 2011

3 Konjunkturstödet har hjälpt till

4 90 -talets början - löneandelen 68 % 00-talets början – cirka 58 % 00-talets slut – oförändrad löneandel Fördjupning, hur samvarierar kostnader och sysselsättning inom hälso- och sjukvården. Vad driver utvecklingen?

5 Personalgrupper inom landstingens hälso- och sjukvård åren 1995–2010 Andelar i procent Ekonomirapporten. Maj 2011

6 Resursmixen förändras

7 Landstingens resultat åren 2009 och 2010 Procent av skatter och bidrag

8 Total förändring per landsting i Utjämningskommitténs förslag

9 Procentuell förändring av vårdtunga mellan 1999-2008 Källa: Statskontorets analys

10 Antalet vårdtunga individer i riket totalt och fördelade på huvud- respektive bidiagnos 1999-2008 Källa: Statskontorets analys

11 Andel av befolkningen i vårdtung grupp 2008 per landsting

12 Landstingens resultat åren 2000–2015 Miljarder kronor Ekonomirapporten. Maj 2011

13 Landstingens resultat före extraordinära poster enligt 2008 års bedömning procent av skatter och statsbidrag Ekonomirapporten. Oktober 2008

14 Kalkylerna i HSU 2000

15 Landstingsförbundets dystra bedömning beträffande gapet mellan behov och resurser (hälso- och sjukvård)

16 Hur blev utfallet?

17 Hälso- och sjukvård (faktisk utveckling 1994 - 2005)

18 Hur förklara utfallet?

19 Utan skattehöjning hade hälso- och sjukvården haft det kärvt

20 Svag löneutveckling i kommuner och landsting (index där 1993 = 100) Ekonomirapporten. Maj 2009

21 Äldreomsorgen har fått stå tillbaka till förmån för övriga välfärdstjänster i kommunerna (prestationer jämfört med demografiskt behov)

22 Anpassningen kom till sist

23 Demografiska behov på 1 procent om året, men det nöjer vi oss inte med

24 Den demografiska utmaningen

25 Andel invånare över 65 år 2005-2050

26 Befolkningsförändringar

27 Kommunernas årskostnad per person

28 Hälso- och sjukvårdens styckkostnader

29

30 Genomsnittlig kostnad per person inom äldreomsorgen

31 Boendeformer enligt IBF (institutet för bostads- och urbanforskning) Exbo Gambo Kombo Mambo Vedbo Delsbo Fågelbo Förbo Gråbo Krylbo Närbo Sambo Svärbo Särbo Turbo Gravbo

32 Kostnader per capita - sista levnadsåret

33 Den demografiska utmaningen Befolkningsutveckling i lokala arbetsmarknader Andel sysselsatta inom äldreomsorgen Källa: SCB samt Svenska Kommunförbundets långtidsutredning

34 Den ekonomiska utmaningen

35 Bruttonationalprodukten (BNP) 1950- Miljoner kr, 2000 års priser

36 Demografiskt tryck och offentlig konsumtionsökning per år 1950-2000

37 Utveckling av kommunal-skattesatsen 1930–2004

38 Det långsiktiga behovet av kommunalskatt Källa: Svenska Kommunförbundets långtidsutredning Kommunala framtider (år 2002)

39 LU:s slutsatser Efterfrågan på välfärdstjänster kommer att öka snabbare än de offentliga resurserna På sikt krävs därför nya lösningar för finansiering av välfärdstjänster Fördelningseffekter uppkommer – inga enkla lösningar står till buds Välfärdsreformer tar tid – inled reformarbetet

40


Ladda ner ppt "Hur ska landstingen klara de framtida utmaningarna? Forum Vårdbyggnad 110519 Av Björn Sundström Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser