Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-FAKTURA PRIVAT STATISTIKSAMMANSTÄLLNING - SVENSKA MARKNADEN 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-FAKTURA PRIVAT STATISTIKSAMMANSTÄLLNING - SVENSKA MARKNADEN 2013."— Presentationens avskrift:

1 E-FAKTURA PRIVAT STATISTIKSAMMANSTÄLLNING - SVENSKA MARKNADEN 2013

2 INNEHÅLL ▪Genomförande och tänkbara felkällor ▪Sammanfattning av undersökningen ▪Resultat av insamlat data från banker ▪Resultat av insamlat data från fakturautställare

3 GENOMFÖRANDE ▪Datainsamling via en standardiserad svarsmall under januari, februari och mars 2014 ▪Resultatet i studien baseras på insamlat data från 10 banker under hela 2013 ▪2 banker tillkom samverkan e-faktura under 2013, men dessa har inte omfattats av insamlingen för 2013 ▪Insamlat data har analyserats och i möjligaste mån kvalitetssäkrats ▪Studiens utfall redovisas på ett sätt som inte röjer någon medlems individuella indata Insamling Analys och kvalitets- säkring Redovisning

4 SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGEN ▪Totalt förmedlades ca 83,3 miljoner elektroniska fakturor till privatkunder under 2013 (2012: ca 71,8 miljoner) ▪Den absoluta ökningen av antalet elektroniska fakturor under året är ca 11,4 miljoner (2012: ca 11,6 miljoner) ▪Andelen betalningar som initierats via elektronisk faktura motsvarar totalt 21% av bankernas privata internetbetalningar (2012: 20%) ▪Antalet unika privatkunder som tar emot minst en e-faktura motsvarar under Q4 2013 43 % av det totala antalet privata internetbetalningskunder (2012: 43%) ▪Varje privatkund tog i snitt emot 29 e-fakturor under 2013 (av de privatkunder som tog emot minst en e-faktura, denna siffra var 27,3 st år 2012.) ▪Antalet unika privatkunder som tar emot e-faktura motsvarar under Q4 2013 8,2 % av deltagande fakturautställarnas privatkunder (2012: 8,7%)

5 BANK RESULTAT AV INSAMLAT DATA

6 TOTALA ANTALET E-FAKTUROR STEG FRÅN 71,8 MILJONER 2012 TILL 83,3 MILJONER 2013 (16 % ÖKNING)

7 TOTALA ANDELEN E-FAKTUROR FORTSÄTTER ATT ÖKA NÅGOT OCH UPPGÅR I GENOMSNITT TILL 21% AV TOTALA ANTALET INTERNETBETALNINGAR (20% 2012)

8 ANTALET UNIKA PRIVATKUNDER SOM TAR EMOT MINST EN E-FAKTURA I FÖRHÅLLANDE TILL TOTALA ANTALET PRIVATA INTERNETBETALNINGSKUNDER UPPGÅR FORTSATT TILL CA 43% (CA 43% 2012)

9 TOTALA ANTALET FAKTURAUTSTÄLLARE ÖKADE 2013 MED 17% TILL 1147 (FRÅN 981 2012)

10 På uppdrag av Nätverket för e- faktura Karin Wallin Kontaktinfo E-post: karin.wallin@wallinconsulting.se Telefon:073-947 57 24


Ladda ner ppt "E-FAKTURA PRIVAT STATISTIKSAMMANSTÄLLNING - SVENSKA MARKNADEN 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser