Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kollektivtrafikbarometern 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kollektivtrafikbarometern 2013"— Presentationens avskrift:

1 Kollektivtrafikbarometern 2013
Avser KLT linjetrafik buss och tåg, ej serviceresor Högsby

2 Andel resenärer som reser kollektivt i Kalmar län
I procent 31% reser kollektivt minst en gång i månaden (33% 2012) Små förändringar i resfrekvensen! Källa: 1200 intervjuer/år

3 Sammanfattning 2013 Nöjdheten minskar bland både allmänheten och resenärer, främst märks detta hos resenärer i stadstrafiken samt de mest frekventa resenärerna. Året domineras av linjeomläggningar/trafikstarter. Dessutom kan konstateras att kontantstoppets (start dec 12) effekter slår igenom under Inga förändringar avseende produkter eller priser har skett under året. Resandeökning 10%! Drivkrafterna på resandet (kunskap och relevans) är stabila, vilket bekräftar en fortsatt positiv resandeutveckling Skillnaden mellan vad KLT är och KLT gör fortsätter att öka, nu är gapet hos allmänheten 40%. Varumärkessatsning påbörjad under året.

4 Nöjdhet med kollektivtrafiken
Procent nöjda (Image-indikation) Källa: 1200 st intervjuer, slumpmässigt urval år

5 Nöjdhet KLT 2013 Resenärer fördelat på resfrekvens
Procent nöjda Nöjdheten hos de mest frekventa resenärer fortsätter att minska kraftigt. Åtgärder behövs!

6 NÖJDHET KLT RESER KOLLEKTIVT NÅGON GÅNG 2008-2013
Graf m båda felmarginaler. NÖJDHET KLT RESER KOLLEKTIVT NÅGON GÅNG

7 NÖJDHET KLT RESENÄRER I STADSTRAFIK OCH LANDSBYGDSTRAFIK 2008-2013

8 NÖJDHET KLT KLT SOM FÖRETAG OCH DEN SENASTE RESAN
i procent Samtliga tillfrågade, 1200 st

9 KÄNNEDOM OM KLT - Allmänheten VEM ANSVARAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN I KALMAR LÄN? 2007-2013
Samtliga tillfrågade, 1200 st/år

10 Graf m båda felmarginaler.
KUNSKAP Jag har tillräcklig kunskap för att kunna resa kollektivt i Kalmar län (biljetter, tider etc) Kunskap är en av de större drivkrafterna på resandet!

11 RELEVANS Kollektivtrafiken i Kalmar län är ett tillgängligt alternativ för mina resor
Relevans/Tillgänglighet är den största drivkraften på resandet! OBS! Ca hälften av de tillfrågade anser att KLT ännu inte är ett relevant alternativ.

12 Graf m båda felmarginaler.
PRODUKTFÖRDEL Kollektivtrafiken i Kalmar län ger mig fördelar jämfört med att åka bil Produktfördel är en faktor för ökad nöjdhet.

13 Graf m båda felmarginaler.
POPULARITET Mina vänner och bekanta talar väl om kollektivtrafiken i Kalmar län Popularitet är en den största faktorerna för ökad nöjdhet.

14 Graf m båda felmarginaler.
PRISVÄRDE Jag upplever att kollektivtrafiken i Kalmar län är ett mer prisvärt alternativ än bil Pris/prisvärde är en faktor som främst påverkar nöjdheten.

15 Graf m båda felmarginaler.
KVALITET Jag upplever att kollektivtrafiken i Kalmar län är punktlig och pålitlig Kvalitet/Pålitlighet är av de största drivkrafterna för nöjdhet.

16 MARKNADSANDEL TOTALT KALMAR LÄN Totalt 2013
I jämförelse med alla färdmedel har kollektivtrafiken ca 8,6% marknadsandel (8,4% 2012) I jämförelse med alla motoriserande färdmedel i länet är marknadsandelen för kollektivtrafiken ca 10,6% (10,4% 2012).


Ladda ner ppt "Kollektivtrafikbarometern 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser