Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Inflation och tillväxt Årlig procentuell förändring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Inflation och tillväxt Årlig procentuell förändring"— Presentationens avskrift:

1 1. Inflation och tillväxt Årlig procentuell förändring
Källa: SCB

2 2. Inflationen: mål och utfall Årlig procentuell förändring
Anm. Inflation mätt som KPI. Källor: SCB och Riksbanken

3 3. Inflation i Sverige, Norge och Finland Årlig procentuell förändring
Anm. Inflation mätt som HICP. Källor: SCB, Statistics Finland och Statistics Norway

4 Anm. Detta avser HICP - non-energy industrial goods.
4. Konsumentpriser för varor Exklusive energi och livsmedel Årlig procentuell förändring Anm. Detta avser HICP - non-energy industrial goods. Källa: Eurostat

5 5. Enhetsarbetskostnad och produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring
Anm. Grå stapel och streckad linje avser prognos (IR06:3). Källor: SCB och Riksbanken

6 Källor: Consensus Inc., Finansdepartementet, LO och SCB
6. Prognoser för inflationen 2005 vid olika tidpunkter, Riksbanken samt ett genomsnitt av andra prognosmakare Källor: Consensus Inc., Finansdepartementet, LO och SCB

7 7. Inflation och inflationsförväntningar Årlig procentuell förändring
Källor: Prospera Research AB och SCB

8 8. Konsumentpriser (KPI) och småhuspriser Årlig procentuell förändring
Källa: SCB

9 9. Reporäntan antas höjas Implicit terminsränta Procent
Anm. Den implicita terminsräntan är beräknad som ett 15 dagars genomsnitt. Källa: Riksbanken

10 10. God tillväxt i omvärlden Årlig procentuell förändring
Källor: IMF och Riksbanken

11 11. God tillväxt även i Sverige Årlig procentuell förändring
Källor: SCB och Riksbanken

12 12. Inflationen stiger gradvis Årlig procentuell förändring
Källor: SCB och Riksbanken

13 13. Hög produktivitet Årlig procentuell förändring
Källor: SCB och Riksbanken

14 14. Finanspolitiken Stimulans av efterfrågan och utbud
Högre tillväxt och privat konsumtion Ökad sysselsättning och ökat utbud av arbetskraft Sammantaget små effekter på inflationen

15 15. Reporäntan höjs till 2,75 procent
Gynnsamma utsikter för ekonomin: god tillväxt och stigande sysselsättning. Penningpolitiken är expansiv. Fallande energipriser ger inflation under målet på två års sikt, men därefter stiger inflationen.


Ladda ner ppt "1. Inflation och tillväxt Årlig procentuell förändring"

Liknande presentationer


Google-annonser