Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det aktuella ekonomiska läget Jönköping mars 2009 Vice Riksbankschef Svante Öberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det aktuella ekonomiska läget Jönköping mars 2009 Vice Riksbankschef Svante Öberg."— Presentationens avskrift:

1 Det aktuella ekonomiska läget Jönköping mars 2009 Vice Riksbankschef Svante Öberg

2 Sammanfattning Den finansiella oron förvärrades i höstas och har utvecklats till en global finansiell kris. Den internationella utvecklingen blir svag i år och det finns en betydande risk att konjunkturen blir svag även nästa år. BNP-tillväxten i Sverige blir negativ i år och inflationen faller. Riksbanken har sänkt räntan till 1 procent och kan behöva sänka den ännu mer.

3 Innehåll Finansmarknaden Internationellt Sverige Penningpolitik

4 TED-spreadar Räntepunkter Anm. Skillnad mellan 3 månaders interbankränta och statsskuldsväxelsränta.

5 Orsaker till krisen Globala obalanser Expansiv penningpolitik Ratinginstituten Tillsynen Regelverken

6 Hantering av krisen Likviditetstillskott från centralbanker Nödkrediter till enskilda institut Räntesänkningar Garantier och kapitalinjektioner Expansiv finanspolitik Trots dessa åtgärder fungerar de finansiella marknaderna fortfarande betydligt sämre än normalt

7 Styrräntor Procent Källa: Reuters EcoWin

8 Riksbankens åtgärder Lån (mot säkerhet) i kronor och dollar Förändrade säkerhetskrav Särskilt likviditetsstöd Företagscertifikat Swapavtal Räntan har sänkts

9 Riksbankens balansräkning

10 Innehåll Finansmarknaden Internationellt Sverige Penningpolitik

11 Inköpschefsindex industrin Nettotal, säsongsrensad data Källor: NTC Economics Ltd, ISM - Institute for Supply Management och Swedbank

12 Börsutveckling Index, 1999-01-04 = 100 Källa: Reuters Ecowin

13 BNP Årlig procentuell förändring Källor: IMF och Riksbanken * Anm. IMF:s prognosuppdatering 28 januari 2009.

14 Oljepris Brentolja, USD per fat Källor: Intercontinental Exchange och Riksbanken

15 Råvarupriser USD, index, år 2000=100 Källa: The Economist

16 Inflation Årlig procentuell förändring Källa: Riksbanken

17 Tillväxten kommer igång igen 2010 Kraftfulla åtgärder för att stabilisera finansmarknaderna Expansiv finans- och penningpolitik Låg inflation

18 Risk för sämre utveckling Reinhart och Rogoff Huspriser och aktiepriser Produktion och sysselsättning Offentliga finanser Risk att även 2010 blir ett år med svag tillväxt i världsekonomin

19 Reala huspriser, USA Index 1953=100 Källor: S&P Case-Shiller (1986-), OFHEO (-1986), U.S. Bureau of Labor Statistics

20 Innehåll Finansmarknaden Internationellt Sverige Penningpolitik

21 Exporten faller Årlig procentuell förändring, säsongrensade data Anm. Tre månaders glidande medelvärde, varuexport i fasta priser beräknat av Riksbanken. Källor: SCB och Riksbanken

22 Konfidensindikatorn och inköpschefsindex för industrin Nettotal, säsongrensade data Källor: Konjunkturinstitutet och Swedbank Anm. Index över 50 betyder tillväxt, under 50 innebär nedgång.

23 BNP Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerad data Källor: Eurostat, SCB och Riksbanken

24 BNP-prognos Procent, kvartalsmedelvärden Källor: SCB och Riksbanken Anm. Osäkerhetsband från prognos i september 2008. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

25 Antal sysselsatta 1000-tals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

26 Arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

27 Resursutnyttjande Skattade gap, procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

28 KPI och KPIF Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

29 KPI-prognos Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Osäkerhetsband från prognos i september 2008. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

30 Enhetsarbetskostnad Hela ekonomin, årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

31 Växelkurser Kronor per euro respektive dollar Källa: Reuters Ecowin

32 Innehåll Finansmarknaden Internationellt Sverige Penningpolitik

33 Reporänteprognoser Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

34 Olika inflationsmått Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

35 Inflationsförväntningar Årlig procentuell förändring Källa: Prospera Research AB Anm. Samtliga aktörer.

36 Konkurrensvägd växelkurs Index, 1992-11-18 = 100 Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

37 Sammanfattning Den finansiella oron förvärrades i höstas och har utvecklats till en global finansiell kris. Den internationella utvecklingen blir svag i år och det finns en betydande risk att konjunkturen blir svag även nästa år. BNP-tillväxten i Sverige blir negativ i år och inflationen faller. Riksbanken har sänkt räntan till 1 procent och kan behöva sänka den ännu mer.


Ladda ner ppt "Det aktuella ekonomiska läget Jönköping mars 2009 Vice Riksbankschef Svante Öberg."

Liknande presentationer


Google-annonser