Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitiskt beslut 8:e oktober 2008. Den finansiella krisen fördjupas Fördjupar den pågående konjunkturnedgången Med lägre inflationstryck som följd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitiskt beslut 8:e oktober 2008. Den finansiella krisen fördjupas Fördjupar den pågående konjunkturnedgången Med lägre inflationstryck som följd."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitiskt beslut 8:e oktober 2008

2 Den finansiella krisen fördjupas Fördjupar den pågående konjunkturnedgången Med lägre inflationstryck som följd

3 Reporäntan sänks med 0,5 p.e. Mildrar konsekvenserna av den finansiella krisen Inflationstrycket är på väg att avta Kreditåtstramning utöver reporäntan Gemensam aktion stärker förtroendet

4 Spreadar fortsätter stiga Anm. Basis spread = Interbankränta – förväntad styrränta (STINA-ränta), 3 månader, räntepunkter

5 Åtstramning i korta boräntor utöver penningpolitikens effekt Anm. Skillnad mellan rörlig boränta och förväntad styrränta (STINA-ränta), procentenheter

6 Försvagning av kronan Anm. TCW-index, 1992-11-18=100

7 BNP och sysselsättning… Allmän konjunkturnedgång Finansiell kris Växelkursen Olje- och råvarupriser..behöver sannolikt revideras ner

8 Inköpschefsindex lägsta nivån sedan mätning började 1994 Anm. Tillverkningsindustrin, säsongrensat index och nettotal

9 Tydligare tecken på försvagning på arbetsmarknaden Anm. 1000-tal, säsongrensade data Troligen hög i september

10 Inflationen… Svagare konjunktur Olje- och råvarupriser Växelkursen ….kommer sannolikt revideras ned

11 Lägre oljepriser (Brent, i USD)

12 The Economist råvaruprisindex (i USD)

13 Reporäntan sänks med 0,5 p.e. Mildrar konsekvenserna av den finansiella krisen Inflationstrycket är på väg att avta Kreditåtstramning utöver reporäntan Gemensam aktion stärker förtroendet


Ladda ner ppt "Penningpolitiskt beslut 8:e oktober 2008. Den finansiella krisen fördjupas Fördjupar den pågående konjunkturnedgången Med lägre inflationstryck som följd."

Liknande presentationer


Google-annonser