Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk uppföljning april 2011. Styrkan i svensk ekonomi håller i sig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk uppföljning april 2011. Styrkan i svensk ekonomi håller i sig."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk uppföljning april 2011

2 Styrkan i svensk ekonomi håller i sig

3 Fortsatt god tillväxt i Sverige Källor: SCB och RiksbankenBNP, kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data

4 Stark export och inhemsk efterfrågan Årlig procentuell förändring, säsongsrensade dataKällor: SCB och Riksbanken

5 Arbetsmarknadsläget förbättras Källor: SCB och RiksbankenArbetslöshet, procent av arbetskraften, säsongsrensade data

6 Fortsatt stark tillväxt i omvärlden Källor: IMF och RiksbankenBNP, årlig procentuell förändring. IMF:s aprilprognos för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (BRIC)

7 Osäkerhet i världsekonomin  Naturkatastrof i Japan  Statsfinansiella problem i euroområdet  Politisk oro i Nordafrika och Mellanöstern

8 Höga energi- och råvarupriser Källor: Intercontinental exchange och Riksbanken Brentolja, USD per fat. Terminspriser beräknade som 15-dagars genomsnitt.

9 Låg underliggande inflation Källor: SCB och RiksbankenÅrlig procentuell förändring, KPIF är KPI med fast bostadsränta.

10 Stigande bostadsräntor ger hög KPI-inflation Källor: SCB och Riksbanken Årlig procentuell förändring, KPIF är KPI med fast bostadsränta.

11 Högre inflationsförväntningar på kort sikt Årlig procentuell förändring. Inflationsförväntningar avser samtliga aktörer. Mättillfällen december 2010 resp. mars 2011.. Källor: TNS SIFO Prospera, SCB och Riksbanken

12 En prognos inte ett löfte Källa: RiksbankenReporänta, procent, kvartalsmedelvärden

13 Styrkan i svensk ekonomi håller i sig


Ladda ner ppt "Penningpolitisk uppföljning april 2011. Styrkan i svensk ekonomi håller i sig."

Liknande presentationer


Google-annonser