Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk rapport juli 2012. Orosmoln i Europa skuggar svensk ekonomi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk rapport juli 2012. Orosmoln i Europa skuggar svensk ekonomi."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk rapport juli 2012

2 Orosmoln i Europa skuggar svensk ekonomi

3 Oro på finansmarknaderna Statsobligationsräntor, 10 års löptid, procent Källa: Reuters EcoWin

4 Stora tillväxtskillnader i Europa BNP-tillväxt, årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: Federal Statistical Office, Germany, Statistics Norway, Istat, National Institute of Statistics, Italy och INE – National Statistics Institute, Spain

5 Begränsad spridning till resten av världen BNP, årlig procentuell förändring Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, IMF och Riksbanken

6 Fortsatt tillväxt i Sverige trots Europas problem BNP, kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

7 Förtroendet hos hushåll och företag har dämpats något Index, medelvärde = 100, standardavvikelse = 10 Källa: Konjunkturinstitutet

8 Arbetsmarknaden har utvecklats bättre än väntat Arbetslöshet, procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

9 Högre kostnadstryck Konjunkturlöner, definitivt samt prognos på definitivt utfall, årlig procentuell förändring Källor: Medlingsinstitutet och Riksbanken

10 Låg men stigande inflation Anm. Årlig procentuell förändring. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källor: SCB och Riksbanken

11 Fortsatt låg ränta Reporänta, procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

12 En prognos inte ett löfte Reporänta, procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Förtroendet bland hushåll och företag återvänder snabbare än väntat Problemen i euroområdet förvärras

13 Orosmoln i Europa skuggar svensk ekonomi


Ladda ner ppt "Penningpolitisk rapport juli 2012. Orosmoln i Europa skuggar svensk ekonomi."

Liknande presentationer


Google-annonser