Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anm. Streckad linje avser IMF:s prognos oktober 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anm. Streckad linje avser IMF:s prognos oktober 2010."— Presentationens avskrift:

1 Omvärldens offentliga finanser och svensk penningpolitik Vice riksbankschef Karolina Ekholm

2 Anm. Streckad linje avser IMF:s prognos oktober 2010.
Diagram 1. Offentlig bruttoskuld i utvecklade respektive tillväxtekonomier Procent av BNP Anm. Streckad linje avser IMF:s prognos oktober 2010. Källa: IMF

3 Diagram 2. Finanspolitiken och konjunkturcykeln i euroområdet 1992-2009
3 Procyklisk politik: Åtstramning när ekonomin är svag Kontracyklisk politik: Åtstramning när ekonomin är stark 2 1 Förändring i offentligt strukturellt sparande, procentenheter av BNP 2008 -1 2009 -2 Kontracyklisk politik: Stimulans när ekonomin är svag Procyklisk politik: Stimulans när ekonomin är stark -3 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 Produktionsgap, procent av potentiell BNP Anm. Regressionslinje avser Källa: IMF

4 Diagram 3. Skuldökning i G7-länderna 2008-2010
Källa: IMF

5 Diagram 4. Åtstramning enligt IMF Förändring av cykliskt justerat primärsaldo, procent av BNP
Anm. Åtstramning avser förbättringen av det cykliskt justerade primärsaldot som krävs mellan 2010 och 2020 för att få ner bruttoskulden till 60 procent av BNP (eller stabilisering på lägre nivå) till För högt skuldsatta Japan antas en nettoskuld på 80 procent av BNP. Källa: IMF

6 Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken
Diagram 5. Återhämtning i Sverige, euroområdet och USA BNP-nivå, index 2007 kvartal 4=100 Anm. Kvartalet innan recessionen bröt ut i USA = 100. Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken

7 Diagram 6. Svensk export till olika delar av världen Export av varor 2009 kv 3 - 2010 kv 2, procent
Källa: SCB

8 Diagram 7. Spridning av effekter
Åtstramande finanspolitik Europa Hushåll och företag Centralbank Minskad efterfrågan från företag och hushåll Ändringar i aktie-kurser, andra tillgångspriser Mer expansiv penningpolitik i problemlandet Sverige Hushåll och företag Riksbanken

9 Diagram 8. Penningpolitiska förväntningar Procent
Anm. Terminsräntorna har justerats för riskpremier och beskriver då förväntad dagslåneränta. Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

10 Diagram 9. Penningpolitiska alternativ oktober 2010 Utländska räntor enligt marknadsnoteringar
a. Reporänta Procent c. KPIF Årlig procentuell förändring b. KPI Årlig procentuell förändring d. Arbetslöshet Procent Utfall Huvudscenario Marknadsränta i omvärlden Låg räntebana utan initiell höjning Källor: SCB och Riksbanken


Ladda ner ppt "Anm. Streckad linje avser IMF:s prognos oktober 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser