Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vice riksbankschef Karolina Ekholm Perspektiv på penningpolitiken och inflationsmålet Riksdagens finansutskott 18 september 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vice riksbankschef Karolina Ekholm Perspektiv på penningpolitiken och inflationsmålet Riksdagens finansutskott 18 september 2012."— Presentationens avskrift:

1 Vice riksbankschef Karolina Ekholm Perspektiv på penningpolitiken och inflationsmålet Riksdagens finansutskott 18 september 2012

2 Att fatta penningpolitiskt beslut Utgångspunkten är prognos över faktorer som vi inte själva påverkar Vilken räntebana ger bäst måluppfyllelse i termer av inflation och resursutnyttjande? Finns det andra faktorer som talar emot den räntebanan?

3 Varför lägre ränta/räntebana? Utgångspunkten är prognos över faktorer som vi inte själva påverkar Utländska styrräntor Vilken räntebana ger bäst måluppfyllelse i termer av inflation och resursutnyttjande? Lägre räntebana även utan annan prognos för utländska styrräntor Finns det andra faktorer som talar emot den räntebanan? Tveksamt, och i så fall behöver tydliggöra hur beslutet påverkas

4 Utländska styrräntor

5 Prognos för utländska styrräntor juli 2011 (gul kurva) Procent, terminsräntor från 22 juni Källor: Nationella källor, Reuters Ecowin och Riksbanken

6 Prognos för utländska styrräntor september 2012 (gul kurva) Procent, terminsräntor från 31 augusti Källor: Nationella källor, Reuters Ecowin och Riksbanken

7 Måluppfyllelse i termer av inflation och resursutnyttjande

8 Penningpolitiska alternativ, sept 2012 Utländska räntor enligt huvudscenario. Hållbar arbetslöshet 6,5% Reporänta KPIF Arbetslöshet Källor: SCB och Riksbanken HuvudscenarioLägre räntaHögre ränta

9 Penningpolitiska alternativ, juli 2012 Utländska räntor enligt huvudscenario. Hållbar arbetslöshet 6,5 % Reporänta KPIF Arbetslöshet HuvudscenarioLägre räntaHögre ränta Källor: SCB och Riksbanken

10 Penningpolitiska alternativ, april 2012 Utländska räntor enligt huvudscenario. Hållbar arbetslöshet 6,5 % Reporänta KPIF Arbetslöshet HuvudscenarioLägre räntaHögre ränta Källor: SCB och Riksbanken

11 Andra faktorer?

12 Risker på kredit- och bostadsmarknaden bör beaktas om… Kredit- och bostadsmarknaden utgör ett problem,… …ingen annan gör något... …och det tydliggörs hur reporäntan används i detta syfte och hur det vägs mot kostnader i termer av sämre måluppfyllelse för inflation och arbetslöshet

13 Har inte beaktat sedan hösten 2010 för att… Kredit- och bostadsmarknaden har utvecklats lugnare I princip minskad tillväxt i hushållskrediter sedan 2006 och stagnerande bostadspriser sedan slutet av 2010

14 Priser på småhus och bostadsrätter Index, 2008-01 = 100 Källor: Mäklarstatistik och Valueguard Anm. Alla index är för Sverige. Valueguard är hedoniska prisindex. Mäklarstatistik (bostadsrätt) är ett index på kvadratmeterpriser och Mäklarstatistik (villa) är ett index på K/T-talet.

15 Har inte beaktat sedan hösten 2010 för att… Andra har gjort något Finansinspektionens bolånetak 2010 Det är oklart vad som ska uppnås och hur det ska utvärderas


Ladda ner ppt "Vice riksbankschef Karolina Ekholm Perspektiv på penningpolitiken och inflationsmålet Riksdagens finansutskott 18 september 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser