Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk rapport juni 2007. Det går bra för svensk ekonomi Kostnadstrycket stiger Räntan behöver höjas de kommande åren för att klara inflationsmålet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk rapport juni 2007. Det går bra för svensk ekonomi Kostnadstrycket stiger Räntan behöver höjas de kommande åren för att klara inflationsmålet."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk rapport juni 2007

2 Det går bra för svensk ekonomi Kostnadstrycket stiger Räntan behöver höjas de kommande åren för att klara inflationsmålet på 2 procent

3 Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 3,5 procent Reporäntan behöver uppgå till cirka 4 procent i slutet av året Räntan höjs successivt de kommande åren för att klara låg och stabil inflation

4 Reporäntan höjs ytterligare Källa: Riksbanken Procent, kvartalsmedelvärden Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

5 Inflationen på målet om ett år Källor: SCB och Riksbanken Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

6 Varför högre räntebana? Högre kostnadstryck Lönerna stiger snabbare Arbetsmarknadsläget mer ansträngt Lägre produktivitet Högre oljepris Finanspolitiken mer expansiv

7 Produktionskostnaderna ökar snabbare Källor: SCB och Riksbanken Enhetsarbetskostnader – hela ekonomin, årlig procentuell förändring Anm. Streckad stapel avser Riksbankens prognos.

8 Varför högre räntebana? Högre kostnadstryck Lönerna stiger snabbare Arbetsmarknadsläget mer ansträngt Lägre produktivitet Högre oljepris Finanspolitiken mer expansiv

9 Stigande löneökningstakt Källor: SCB och Riksbanken Anm. NR avser löner enligt nationalräkenskaperna, KL avser löner enligt konjunkturlönestatistiken. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Timlön – hela ekonomin, årlig procentuell förändring

10 Varför högre räntebana? Högre kostnadstryck Lönerna stiger snabbare Arbetsmarknadsläget mer ansträngt Lägre produktivitet Högre oljepris Finanspolitiken mer expansiv

11 Öppen arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

12 Varför högre räntebana? Högre kostnadstryck Lönerna stiger snabbare Arbetsmarknadsläget mer ansträngt Lägre produktivitet Högre oljepris Finanspolitiken mer expansiv

13 Produktiviteten mattas Källor: SCB och Riksbanken Arbetsproduktivitet - hela ekonomin, årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

14 Varför högre räntebana? Högre kostnadstryck Lönerna stiger snabbare Arbetsmarknadsläget mer ansträngt Lägre produktivitet Högre oljepris Finanspolitiken mer expansiv

15 Högre oljepris Källor: Intercontinental exchange och Riksbanken Brentolja, USD per fat

16 Varför högre räntebana? Högre kostnadstryck Lönerna stiger snabbare Arbetsmarknadsläget mer ansträngt Lägre produktivitet Högre oljepris Finanspolitiken mer expansiv

17 Reporänteprognosen är högre än i februari Källa: Riksbanken Procent, kvartalsmedelvärden Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

18 Risker Överhettning i svensk ekonomi Svagare tillväxt i omvärlden

19 Reporäntan Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Procent, kvartalsmedelvärden

20 Sammanfattning Det går bra för svensk ekonomi Kostnadstrycket stiger Räntan behöver höjas de kommande åren för att klara inflationsmålet på 2 procent Räntebanan är en prognos inte ett löfte


Ladda ner ppt "Penningpolitisk rapport juni 2007. Det går bra för svensk ekonomi Kostnadstrycket stiger Räntan behöver höjas de kommande åren för att klara inflationsmålet."

Liknande presentationer


Google-annonser