Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget Mars 2007. Prognosen i sammandrag (december inom parantes) 200620072008 BNP4,4 (4,3)3,9 (3,6)3,4 (3,2) Sysselsättning1,9 (2,0)2,2 (2,1)1,2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget Mars 2007. Prognosen i sammandrag (december inom parantes) 200620072008 BNP4,4 (4,3)3,9 (3,6)3,4 (3,2) Sysselsättning1,9 (2,0)2,2 (2,1)1,2."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturläget Mars 2007

2 Prognosen i sammandrag (december inom parantes) 200620072008 BNP4,4 (4,3)3,9 (3,6)3,4 (3,2) Sysselsättning1,9 (2,0)2,2 (2,1)1,2 (1,1) Timlön i NL (KL)3,2 (3,2)4,1 (3,8)4,5 (4,1) UND1X1,2 (1,2)0,9 (1,2)1,7 (1,4) Offentligt finansiellt sparande* 2,1 (2,0)2,3 (1,8)2,7 (2,0) * Exklusive PPM. Procent av BNP. Procent

3 Konjunkturläget Mars 2007 BNP i valda länder Årlig procentuell förändring

4 Konjunkturläget Mars 2007 Styrräntor Procent, dagsvärden

5 Konjunkturläget Mars 2007 Oljepris Brent dollar/fat respektive kronor/fat, månadsvärden

6 Konjunkturläget Mars 2007 Konfidensindikatorer Avvikelser från medelvärdet

7 Konjunkturläget Mars 2007 Barometerindikatorn och BNP-tillväxten Index, månadsvärden respektive säsongrensad procentuell förändring, kvartalsvärden

8 Konjunkturläget Mars 2007 BNP till marknadspris Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

9 Konjunkturläget Mars 2007 Bidrag till BNP-utvecklingen 2006 och 2007 efter korrigering för importinnehåll Procentenheter

10 Konjunkturläget Mars 2007 Hushållens disponibla inkomster Årlig procentuell förändring, fasta priser

11 Konjunkturläget Mars 2007 Industrins kapacitetsutnyttjande Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

12 Konjunkturläget Mars 2007 Totala investeringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

13 Konjunkturläget Mars 2007 Sysselsatta och arbetade timmar Index 1994=100, säsongrensade kvartalsvärden

14 Konjunkturläget Mars 2007 Arbetsmarknadsgap Procent av potentiellt arbetade timmar, säsongrensade kvartalsvärden

15 Konjunkturläget Mars 2007 Öppen arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongrensade kvartalsvärden

16 Konjunkturläget Mars 2007 Timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring

17 Konjunkturläget Mars 2007 Enhetsarbetskostnad i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

18 Konjunkturläget Mars 2007 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

19 Konjunkturläget Mars 2007 Reporänta, UND1X-inflation och arbetsmarknadsgap Procent respektive procent av potentiellt arbetade timmar, kvartalsvärden

20 Konjunkturläget Mars 2007 Faktiskt och konjunkturjusterat finansiellt sparande Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

21 Konjunkturläget Mars 2007 Inkomster och utgifter i offentlig sektor Procent av BNP

22 Konjunkturläget Mars 2007 Slutsatser  Sammantaget 148 000 nya jobb i år och nästa år  Starkare arbetsmarknad och högre avtal ökar trycket på löner och inflation  Riksbanken höjer räntan till 4,75 procent 2009 för att undvika överhettning  Starka offentliga finanser men Konjunkturinstitutet avråder från expansiv finanspolitik


Ladda ner ppt "Konjunkturläget Mars 2007. Prognosen i sammandrag (december inom parantes) 200620072008 BNP4,4 (4,3)3,9 (3,6)3,4 (3,2) Sysselsättning1,9 (2,0)2,2 (2,1)1,2."

Liknande presentationer


Google-annonser