Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presskonferen s 15 februari 2007. Reporäntan höjs med 0,25 p.e. Hög tillväxt Inflationstrycket stiger på sikt Gradvis höjning av reporäntan ger en stabil.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presskonferen s 15 februari 2007. Reporäntan höjs med 0,25 p.e. Hög tillväxt Inflationstrycket stiger på sikt Gradvis höjning av reporäntan ger en stabil."— Presentationens avskrift:

1 Presskonferen s 15 februari 2007

2 Reporäntan höjs med 0,25 p.e. Hög tillväxt Inflationstrycket stiger på sikt Gradvis höjning av reporäntan ger en stabil ekonomisk utveckling Men det finns risker

3 Konjunktur- och inflationsutsikterna Hög men avtagande tillväxt i Sverige och omvärlden Krediter och huspriser fortsätter stiga Snabb ökning i sysselsättning och konsumtion Utbudet av arbetskraft stiger också snabbt Lågt kostnadstryck Kraftiga svängningar i energipriser Inflation och kostnadstryck stiger efterhand

4 BNP i Sverige och OECD Årlig procentuell förändring Källor: OECD, SCB och Riksbanken Anm. Strecka linje avser Riksbankens prognos.

5 Konjunktur- och inflationsutsikterna Hög men avtagande tillväxt i Sverige och omvärlden Krediter och huspriser fortsätter stiga Snabb ökning i sysselsättning och konsumtion Utbudet av arbetskraft stiger också snabbt Lågt kostnadstryck Kraftiga svängningar i energipriser Inflation och kostnadstryck stiger efterhand

6 Arbetskraft och sysselsättning Tusentals personer Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

7 Enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje och grå stapel avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

8 Konjunktur- och inflationsutsikterna Hög men avtagande tillväxt i Sverige och omvärlden Krediter och huspriser fortsätter stiga Snabb ökning i sysselsättning och konsumtion Utbudet av arbetskraft stiger också snabbt Lågt kostnadstryck Kraftiga svängningar i energipriser Inflation och kostnadstryck stiger efterhand

9 UND1X med och utan energi Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

10 KPI och UND1X Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

11 Revideringar jämfört med föregående rapport Små revideringar av inflationen, liksom av räntebanan Högre BNP-tillväxt Snabbare tillväxt i sysselsättning och arbetskraftsutbud Lägre produktionskostnader Lägre energipriser på kort sikt, snabbare ökning framöver

12 Risker Utvecklingen på arbetsmarknaden en huvudfråga Lönerörelsen Arbetskraftsutbudet Tillväxten i efterfrågan i Sverige och i omvärlden Kreditvolym och huspriser

13 Reporäntan höjs långsamt Hög tillväxt Låg inflation i år, stiger efter hand Inflationen hålls tillbaka hög produktivitet arbetskraftsreserver låga importpriser Gradvis höjning av reporäntan ger en stabil utveckling av inflationen och ekonomin i stort

14 Reporäntebanan med osäkerhetsintervall Procent Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källa: Riksbanken


Ladda ner ppt "Presskonferen s 15 februari 2007. Reporäntan höjs med 0,25 p.e. Hög tillväxt Inflationstrycket stiger på sikt Gradvis höjning av reporäntan ger en stabil."

Liknande presentationer


Google-annonser