Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget Mars 2007 BNP i Världen exkl. OECD Årlig procentuell förändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget Mars 2007 BNP i Världen exkl. OECD Årlig procentuell förändring."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturläget Mars 2007 BNP i Världen exkl. OECD Årlig procentuell förändring

2 Konjunkturläget Mars 2007 BNP i OECD Årlig procentuell förändring

3 Konjunkturläget Mars 2007 BNP Årlig procentuell förändring

4 Konjunkturläget Mars 2007 Fasta bruttoinvesteringar Årlig procentuell förändring

5 Konjunkturläget Mars 2007 Öppen arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongrensade kvartalsvärden

6 Konjunkturläget Mars 2007 Arbetsmarknadsgap Procent av potentiellt arbetade timmar, säsongrensade kvartalsvärden

7 Konjunkturläget Mars 2007 UND1X-inflationen Årlig procentuell förändring

8 Konjunkturläget Mars 2007 Enhetsarbetskostnad i näringslivet Årlig procentuell förändring

9 Konjunkturläget Mars 2007 Prognoser för BNP 2006 vid olika tidpunkter Procentuell förändring

10 Konjunkturläget Mars 2007 Prognoser för öppen arbetslöshet 2006 vid olika tidpunkter Procent av arbetskraften

11 Konjunkturläget Mars 2007 Prognoser för UND1X 2006 vid olika tidpunkter Procentuell förändring

12 Konjunkturläget Mars 2007 Prognoser för export av varor och tjänster 2006 vid olika tidpunkter Procentuell förändring

13 Konjunkturläget Mars 2007 Prognoser för global BNP 2006 vid olika tidpunkter Procentuell förändring

14 Konjunkturläget Mars 2007 Prognoser för total inhemsk efterfrågan 2006 vid olika tidpunkter Procentuell förändring

15 Konjunkturläget Mars 2007 BNP-tillväxt 2006 Procentenheter

16 Konjunkturläget Mars 2007 BNP-tillväxt, 1997-2006 Procentenheter

17 Konjunkturläget Mars 2007 Investeringar 2006 Procentenheter

18 Konjunkturläget Mars 2007 Offentlig konsumtion 2006 Procentenheter

19 Konjunkturläget Mars 2007 Öppen arbetslöshet 2006 Procentenheter

20 Konjunkturläget Mars 2007 Öppen arbetslöshet, 1997-2006 Procentenheter

21 Konjunkturläget Mars 2007 KPI-inflation 2006 Procentenheter

22 Konjunkturläget Mars 2007 KPI-inflation, 1997-2006 Procentenheter


Ladda ner ppt "Konjunkturläget Mars 2007 BNP i Världen exkl. OECD Årlig procentuell förändring."

Liknande presentationer


Google-annonser