Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURBAROMETERN 28 april 2011 Klas-Göran Warginger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURBAROMETERN 28 april 2011 Klas-Göran Warginger."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURBAROMETERN 28 april 2011 Klas-Göran Warginger

2 KONJUNKTURBAROMETERN 28 april 2011 Klas-Göran Warginger Innehåll Barometerindikatorn Konjunkturbarometern Företag Konjunkturbarometern Hushåll Företagens inflationsförväntningar

3 Barometerindikatorn KONJUNKTURBAROMETERN 28 april 2011 Klas-Göran Warginger

4 4 Barometerindikatorn

5 5 Konfidensindikatorer för de olika sektorerna Negativt 20Hushåll Negativt 30Privata tjänstenäringar Negativt5Detaljhandel Positivt5 Byggindustri Negativt40 Tillverknings- industri Jämfört med förra månad Vikt

6 Konjunkturbarometern Företag KONJUNKTURBAROMETERN 28 april 2011 Klas-Göran Warginger

7 7 Tillverkningsindustri Konfidensindikator

8 8 Tillverkningsindustri Orderingång, utfall

9 9 Tillverkningsindustri Total orderstock

10 10 Tillverkningsindustri Orderingång, förväntningar

11 11 Tillverkningsindustri Produktionsvolym

12 12 Tillverkningsindustri Kapacitetsutnyttjande

13 13 Tillverkningsindustri Antal anställda

14 14 Tillverkningsindustri Lönsamhet

15 15 Byggindustri Konfidensindikator

16 16 Byggindustri Byggandet

17 17 Byggindustri Främsta hinder

18 18 Handel Konfidensindikator

19 19 Privata tjänstenäringar Konfidensindikator

20 20 Privata tjänstenäringar Brist på personal

21 21 Totala näringslivet Konfidensindikatorn

22 Konjunkturbarometern Hushåll KONJUNKTURBAROMETERN 28 april 2011 Klas-Göran Warginger

23 23 Hushåll Konfidensindikatorn

24 24 Hushåll Förväntningar på arbetslösheten

25 25 Företagens och hushållens inflationsförväntningar

26 Uppdatering av konjunkturbilden 28 april 2011 Jesper Hansson Konjunkturläget mars Fortsatt hög BNP- och sysselsättningstillväxt Men tillväxten dämpas Lågt underliggande inflationstryck Ny information Konjunkturbarometern Månadsstatistik februari/mars Ökad oro för europeiska statsfinanser Regeringens ekonomiska vårproposition Riksbankens penningpolitiska uppföljning

27 Barmeterindikatorn tyder på fortsatt stark BNP-tillväxt Index, månadsvärden respektive årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade kvartalsvärden

28 Exporten överraskande stark de senaste månaderna Export av varor, procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

29 Industri- och tjänsteproduktionsindex stiger också Nivå, index 2005=100, säsongsrensade månadsvärden

30 Hushållens optimism (CCI) mattas av men tyder på fortsatt hög konsumtionstillväxt Nettotal, månadsvärden respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

31 Sysselsättningen ökar snabbt och företagen upplever något ökad brist på arbetskraft Nettotal respektive årlig procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

32 Betydligt högre oljepris Brent, dollar per fat

33 Inflationen har blivit något lägre än väntat Årlig procentuell förändring, månadsvärden

34 Färre företag planerar höja priserna framöver Prisförväntningar, nettotal

35 Ökad osäkerhet om statsskuldsutvecklingen i Europa Tioåriga statsobligationsräntor, procent, dagsvärden

36 Ekonomisk politik utan överraskningar Regeringens ekonomiska vårproposition – Inga nya expansiva åtgärder Ger stora överskott i prognosen – Ambitioner för 2012 i linje med KI:s prognos i Konjunkturläget Riksbankens penningpolitiska uppföljning – Höjning av reporäntan till 1,75 procent – Oförändrad räntebana

37 Sammanfattning Utfall för främst export tyder på något högre BNP- tillväxt första kvartalet i år Högre oljepriser och större osäkerhet om statsfinanserna kan dämpa BNP-tillväxten i omvärlden Sysselsättningen i linje med prognos Inflationen har blivit lägre än väntat och indikatorer tyder på detta även resten av 2011


Ladda ner ppt "KONJUNKTURBAROMETERN 28 april 2011 Klas-Göran Warginger."

Liknande presentationer


Google-annonser