Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det ekonomiska läget Svensk Inkasso 13 oktober 2011 Förste vice riksbankschef Svante Öberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det ekonomiska läget Svensk Inkasso 13 oktober 2011 Förste vice riksbankschef Svante Öberg."— Presentationens avskrift:

1 Det ekonomiska läget Svensk Inkasso 13 oktober 2011 Förste vice riksbankschef Svante Öberg

2 Räntehöjningar senareläggs

3 Agenda Finansmarknader Internationellt Sverige Jämförelse med 2008 Penningpolitik

4 Finansmarknader

5 TED-spread Skillnad mellan interbank- och statspappersräntor, räntepunkter Källor: Reuters EcoWin och RiksbankenAnm. Differensen är beräknad som skillnaden mellan tre månaders interbankränta och tre månaders statsskuldväxel.

6 Offentlig bruttoskuld Procent av BNP Källa: IMF WEO april 2011

7 Räntor på 10-åriga statsobligationer Procent Källa: Reuters EcoWin

8 Börskurser Index, 2006-01-03=100 Källa: Reuters EcoWin

9 Internationellt

10 Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin Källa: Markit Economics Säsongsrensade data. BRIC består av Brasilien, Ryssland, Indien och Kina

11 BNP i USA, euroområdet och Sverige BNP-nivå, index 2007 kvartal 4 = 100 Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken Anm. Kvartalet innan recessionen bröt ut i USA = 100.

12 Inflation Årlig procentuell förändring Källor: Bureau of Labor Statistics och Eurostat

13 Råvarupriser Index 2005 = 100, USD Källa: The Economist

14 BNP-tillväxt i världen Årlig procentuell förändring Källor: IMF och Riksbanken

15 Tillväxt i BRIC-länderna 20082009201020112012 Brasilien5,2-0,77,54,14,5 Ryssland5,2-7,84,04,94,5 Indien4,99,19,68,58,6 Kina9,69,210,39,09,2 Källa: OECD

16 Sverige

17 Konfidensindikatorer Konfidensindikator för hushåll och det totala näringslivet, nettotal, säsongsrensade dataKälla: Konjunkturinstitutet

18 BNP Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

19 BNP-delar Index år 2007=100 Källor: SCB och Riksbanken

20 Produktion Index, 2007 = 100 Källa: SCB

21 Sysselsättning 1000-tals, 15-74 år, säsongsrensade data Källa: SCBAnm. Tre månaders glidande medelvärde.

22 Arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongrensade data Källor: SCB och Riksbanken

23 Kronan Konkurrensvägd växelkurs (TCW), index, 1992-11-18 = 100 Källa: RiksbankenAnm. Utfallen är dagskurser och prognoserna avser kvartalsgenomsnitt.

24 Inflation Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

25 Löner Årlig procentuell förändring Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken

26 Jämförelse med 2008

27 Prognoser för 2012 September Juli BNP världen 3,9(4,4) BNP Sverige 1,7(2,2) Arbetslöshet 7,2(6,7) Inflation KPI 2,1(2,7) Inflation KPIF 1,5(1,7)

28 BNP-tillväxt i världen Årlig procentuell förändring Källor: IMF och Riksbanken

29 BNP Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

30 Prognoser och utfall 2009 Prognos Utfall okt. 2008 okt. 2010 BNP världen 2,9-0,7 BNP Sverige 0,1-5,1 Arbetslöshet 6,9 8,3 Inflation KPI 2,1-0,3 Inflation KPIX 1,6 1,6* * KPIF – 0,3 procentenheter

31 Penningpolitik

32 Reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

33 Reporänta med konfidensintervall Procent Källa: Riksbanken

34 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Det ekonomiska läget Svensk Inkasso 13 oktober 2011 Förste vice riksbankschef Svante Öberg."

Liknande presentationer


Google-annonser