Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1a. Olika inflationsmått 12-månadersförändringar i procent Anm. Inflationsmått beräknade enligt ny metod. Källa: SCB och Riksbanken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1a. Olika inflationsmått 12-månadersförändringar i procent Anm. Inflationsmått beräknade enligt ny metod. Källa: SCB och Riksbanken."— Presentationens avskrift:

1 1a. Olika inflationsmått 12-månadersförändringar i procent Anm. Inflationsmått beräknade enligt ny metod. Källa: SCB och Riksbanken

2 1b. Olika inflationsmått 12-månadersförändringar i procent Anm. Inflationsmått beräknade enligt gammal metod. Källa: SCB och Riksbanken

3 2. Inflation i varor och tjänster (exkl. olja, energi och boräntor) 12-månadersförändringar i procent Anm. Inflationsmått beräknade enligt ny metod. Källa: Riksbanken

4 3. Varor i konsumentledet 12-månadersförändringar i procent Anm. Inflationsmått beräknade enligt ny metod. Källa: Riksbanken

5 4. Varor i konsumentled & producentled 12-månadersförändringar i procent Anm. Inflationsmått beräknade enligt ny metod. Källa: SCB och Riksbanken

6 5. Produktpris, insatsvaror och vinstmarginal i svensk industri Anm. Insatsvaror och produktpris är årsförändring i procent, vinstmarginal är nivå i procent av bruttoproduktionsvärde. Källa: Konjunkturinstitutet.

7 6. ULC, arbetskostnader och produktivitet i industrin Årsförändring i procent Anm. ULC är enhetsarbetskostnad. Källa: Konjunkturinstitutet.

8 7. TCW-index, UNDIMPX xe och importerade konsumtionsvaror 12-månadersförändring i procent Anm. TCW är växelkursindex, UNDIMPX xe är underliggande importerad inflation exkl. olja och energi. Källa: SCB och Riksbanken

9 8. Enhetsarbetskostnad (ULC) Årsförändring i procent Källa: Konjunkturinstitutet.

10 9. Vinstmarginaler Procent Anm. Vinst i procent av bruttoproduktionsvärde. Källa: Konjunkturinstitutet.


Ladda ner ppt "1a. Olika inflationsmått 12-månadersförändringar i procent Anm. Inflationsmått beräknade enligt ny metod. Källa: SCB och Riksbanken."

Liknande presentationer


Google-annonser