Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk uppföljning 2008:2. Reporäntan höjs till 4,75 procent Reporäntan kvar på samma nivå under året Räntan kan behöva sänkas under 2009 För.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk uppföljning 2008:2. Reporäntan höjs till 4,75 procent Reporäntan kvar på samma nivå under året Räntan kan behöva sänkas under 2009 För."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk uppföljning 2008:2

2 Reporäntan höjs till 4,75 procent Reporäntan kvar på samma nivå under året Räntan kan behöva sänkas under 2009 För att klara inflationsmålet på två procent

3 Inflationen är hög Inflationsförväntningarna är höga Högre kostnadstryck Reporäntan höjs

4 Lägre olje- och råvarupriser Svagare tillväxt i Sverige och i omvärlden Räntebanan sänks

5 Reporäntan höjs till 4,75 procent Procent, kvartalsmedelvärden Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognosKälla: Riksbanken

6 Inflationen är hög Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

7 Inflationsförväntningar fortsatt höga Årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet och SCB Anm. Sista utfall för KPI och företagens inflationsförväntningar är från juli och sista utfall för hushållens förväntningar är från augusti.

8 Inflationsförväntningar höga Olika aktörers inflationsförväntningar på två års sikt Årlig procentuell förändring Källa: Prospera Research ABAnm. Sista utfall är från 18 juni

9 Svag produktivitet Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognosKällor: SCB och Riksbanken

10 Lägre olje- och råvarupriser Svagare tillväxt i Sverige och i omvärlden Räntebanan sänks

11 Fortsatt höga oljepriser USD per fat Källor: Intercontinental Exchange och RiksbankenAnm. Terminspriserna är beräknade som ett 15-dagars genomsnitt

12 Svagare BNP-tillväxt i Sverige Kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

13 Sysselsättningen 1000-tal, säsongsrensade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

14 Pessimistiska hushåll Konfidensindikatorer för hushållen, nettotal respektive index Källor: EU-kommissionen, Konjunkturinstitutet och University of Michigan

15 Fortsatt finansiell oro Räntepunkter Källor: Reuters Ecowin och Riksbanken Anm. Differensen är beräknad som skillnaden mellan tre månaders interbankränta och tre månaders overnight index swap.

16 Osäkerhet i ränteprognosen +Högre inflation +Lägre produktivitet +Inflationsförväntningarna -+Energi- och råvarupriser -Sämre ekonomisk utveckling -Finansiell oro

17 Reporäntan en prognos - inte ett löfte Procent, kvartalsmedelvärden Källa: RiksbankenAnm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

18 Högre inflation och lägre tillväxt även globalt Årlig procentuell förändring Källor: OECD och Riksbanken Anm. KPI utfall är månadsdata och prognosen är årsgenomsnitt


Ladda ner ppt "Penningpolitisk uppföljning 2008:2. Reporäntan höjs till 4,75 procent Reporäntan kvar på samma nivå under året Räntan kan behöva sänkas under 2009 För."

Liknande presentationer


Google-annonser