Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löneförväntningar på ett års sikt Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löneförväntningar på ett års sikt Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden."— Presentationens avskrift:

1 Löneförväntningar på ett års sikt Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

2 Centralt avtalade timlöneökningar för arbetare Procent

3 Centralt avtalade timlöneökningar för tjänstemän Procent

4 Centralt avtalad timlöneökning för arbetare inom industrin samt BNP-prognos Procent per år i respektive avtalsperiod

5 Timlön i näringslivet och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring respektive procent av potentiellt arbetade timmar

6 Total löneökning 1998–2011 Procent sedan 1997

7 Total löneökning 1998–2011, arbetare Procent sedan 1997

8 Total löneökning 1998–2011, tjänstemän Procent sedan 1997

9 Total löneökning 1998–2011 Procent sedan 1997

10 Inflation, nominell och real löneutveckling under avtalsperioderna Procent per år i genomsnitt

11 Timlön och arbetskostnad i näringslivet Index 1997=100, kalenderkorrigerade värden

12 Kollektiva avgifter och löneskatter Procent i förhållande till lönesumman i näringslivet

13 Enhetsarbetskostnad i näringslivet exkl. små- och fritidshus Procentuell förändring

14 Förädlingsvärdepris, enhetsarbetskostnad och justerad vinstandel i näringslivet exkl. små- och fritidshus Procentuell förändring respektive förändring i procentenheter

15 Vinstandel i näringslivet Procent

16 Real arbetskostnad och produktivitet Index 1997=100

17 Kapitalavkastning i industrin Procent, löpande priser


Ladda ner ppt "Löneförväntningar på ett års sikt Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden."

Liknande presentationer


Google-annonser