Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget Mars 2007 Arbetsmarknadsgap, timlön och UND1X-inflation Procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget Mars 2007 Arbetsmarknadsgap, timlön och UND1X-inflation Procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring,"— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturläget Mars 2007 Arbetsmarknadsgap, timlön och UND1X-inflation Procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

2 Konjunkturläget Mars 2007 Timlön i näringslivet Årlig procentuell förändrig, 3-månaders glidande medelvärde

3 Konjunkturläget Mars 2007 Arbetade timmar i hela ekonomin och timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

4 Konjunkturläget Mars 2007 Brist på arbetskraft och timlön i näringslivet Andel företag, procent respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

5 Konjunkturläget Mars 2007 Löneförväntningar på två års sikt Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

6 Konjunkturläget Mars 2007 Sysselsättning i näringslivet Index 1995 kvartal 1=100

7 Konjunkturläget Mars 2007 Timlön i näringsliv, kommunal sektor och stat Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

8 Konjunkturläget Mars 2007 Timlön och arbetskostnad i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

9 Konjunkturläget Mars 2007 Enhetsarbetskostnad i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

10 Konjunkturläget Mars 2007 Vinstandel i näringslivet Procent

11 Konjunkturläget Mars 2007 Förädlingsvärdepris och enhetsarbetskostnad i näringslivet Årlig procentuell förändring

12 Konjunkturläget Mars 2007 Vinstandelar i industrin Procent

13 Konjunkturläget Mars 2007 Vinstandelar i tjänstebranscherna exkl. finans- och fastighetsverksamhet Procent

14 Konjunkturläget Mars 2007 Inflation Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

15 Konjunkturläget Mars 2007 Inflation och enhetsarbetskostnad Årlig procentuell förändring

16 Konjunkturläget Mars 2007 Underliggande inflation Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

17 Konjunkturläget Mars 2007 Varupriser och växelkurs Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

18 Konjunkturläget Mars 2007 Tjänstepriser Årlig procentuell förändring respektive procent av potentiellt arbetade timmar, kvartalsvärden

19 Konjunkturläget Mars 2007 Energipriser Index 2000=100, kvartalsvärden

20 Konjunkturläget Mars 2007 Hyror Årlig procentuell förändring


Ladda ner ppt "Konjunkturläget Mars 2007 Arbetsmarknadsgap, timlön och UND1X-inflation Procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring,"

Liknande presentationer


Google-annonser