Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 En enklare sjukförsäkringsprocess Försäkringskassan Småland Nordväst Gunilla Westerlund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 En enklare sjukförsäkringsprocess Försäkringskassan Småland Nordväst Gunilla Westerlund"— Presentationens avskrift:

1 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 En enklare sjukförsäkringsprocess Försäkringskassan Småland Nordväst Gunilla Westerlund gunilla.westerlund@forsakringskassan.se

2 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Sjukförsäkringen fungerar väl… 97 av 100 som ansöker om sjukpenning får det 85 procent får den utbetalad inom 30 dagar 65 procent är tillbaka i arbete inom två månader Sjukfrånvaro enligt europeisk nivå …trots det är förtroendet lågt för Försäkringskassan och sjukförsäkringen

3 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 En enklare sjukförsäkringsprocess Öka förtroendet för sjukförsäkringen! Enklare, tryggare och mer förutsägbart för sjukskrivna. Olika kunder, olika behov. Mer stöd till de som behöver mest. Snabbare stöd och kontakt med personlig handläggare. Förenklade läkarintyg för ”korta” sjukfall.

4 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 En enklare sjukförsäkringsprocess

5 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Kundflöde 1 Kunden Skickar in ansökan när den är frisk. Ska framgå av ansökan och stämma överens med tillhörande intyg. Inga personliga kontakter med FK.

6 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Kundflöde 2 Kunden kommer sannolikt att kunna börja arbeta eller gå tillbaka till sin tidigare sysselsättning utan insatser eller samordnad rehabilitering. Fortsatt sjuk vid ansökningstillfället, troligtvis kommer det in fler läkarintyg. Får information om en personlig handläggare och direktnummer.

7 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Kundflöde 3 Fortsatt sjuk vid ansökningstillfället Uppenbart eller sannolikt samordningsbehov med ex Hälso-sjukvården, Arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Kommunen och FHV. Uppenbart eller sannolikt behov av personlig kontakt och insatser för återgång i arbete Tilldelas Personlig handläggare för samordning och direktnummer

8 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Differentierat intygande Möte med patient, ställningstagande till behov av sjukskrivning, som ett led i vård och behandling: läkarintyg  Sjukskrivningen förväntas inte pågå längre än 2 månader (60 dgr)  Patienten bedöms kunna återgå i sitt ordinarie arbete (el forts arbetslös) utan insatser/stöd från annan än vården  Sjukskrivningen överskrider inte rekommendationerna i Socialstyrelsens Försäkringsmedicinskt beslutsstöd  Sjukfallet kommer sannolikt att bli långt, överskrida 60 dagar  Patienten har troligt eller sannolikt behov av stöd från annan än vården, t.ex. arbetsgivare, AF och FK kunna återgå i sitt ordinarie arbete (el forts arbetslös). Tänk på vikten av tidig kontakt med arbetsgivaren Förenklat läkarintyg, med ”e” i ruta 4 och 5 Fullständig ifyllt läkarintyg med tydlig information om Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning Finns behov av tidiga och aktiva insatser från t.ex. arbetsgivare, ska detta anges särskilt i ruta 13

9 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Fyll i e i ruta 4 och 5 då det är ett e-intyg Diagnos e e Huvudsaklig grund för sjukskrivning

10 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 arbetsuppgifter/arbetslös Period och omfattning max 2 mån! (60 dgr) Enl rek i Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

11 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Syften, förväntade effekter av differentierat intygande Öka kvaliteten i sjukskrivningsprocessen genom ett tidigt och medvetet ställningstagande från läkaren (hälso- och sjukvården) kring behov av insatser (utanför vården) för återgång i arbete Bidra till ett mer effektivt flöde för de kortare och mindre komplexa sjukfallen.

12 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Vem ansvarar för rehabiliteringen? Medicinsk behandling och rehabilitering – sjukvården Arbetslivsinriktade åtgärder – arbetsgivaren/arbetsförmedlingen Sociala åtgärder – kommunen Samordna åtgärderna och se till att de utförs - Försäkringskassan

13 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Arbetsplatsnära stöd Nytt bidrag till arbetsgivare för att förebygga och förkorta sjukfall bland anställda

14 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Förebygga och förkorta sjukfall på arbetsplatsen Bidrag för inköp av stöd som förebygger och förkortar sjukfall och ökar arbetstagares möjligheter att återgå i arbete. Bidraget riktar sig till alla arbetsgivare Gäller alla anställda både i förebyggande syfte och i ett pågående sjukfall Bidraget ges för stöd/insatser som köps av godkänd företagshälsovård eller annan aktör Bidraget administreras och betalas ut av Försäkringskassan

15 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 När kan arbetsplatsnära stöd behövas? Stödet kan användas vid till exempel: Upprepad korttidsfrånvaro Signaler om ohälsa När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter Om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete Om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning

16 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 www.forsakringskassan.se

17 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Kundcenter för partner 0771-17 90 00 Mer information om socialförsäkringen finns på www.forsakringskassan.se Där finns broschyrer med övergripande information samt faktablad med fördjupad information om enskilda ärendeslag


Ladda ner ppt "AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 En enklare sjukförsäkringsprocess Försäkringskassan Småland Nordväst Gunilla Westerlund"

Liknande presentationer


Google-annonser