Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitala kliv i psykiatrin – pilot i Region Jönköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitala kliv i psykiatrin – pilot i Region Jönköping"— Presentationens avskrift:

1 Digitala kliv i psykiatrin – pilot i Region Jönköping

2 e-tjänster i psykiatrin
1177 vårdguiden och Region Jönköping har på uppdrag av SKL bedrivit ett projekt för att se hur e-tjänster kan öka värdet av vård, egenvård och egen omsorg.

3 www.1177.se/vagaberatta www.youtube.com/watch?v=r3sDXoUhP_4

4 E-tjänster i psykiatrin – digitala kliv
Digitala kliv i psykiatrin – resultat och leveranser Erfarenheter Utvecklingsmetodik Koncept för stöd under neuropsykiatrisk utredning – plattformen Stöd och behandling i kombination med andra e-tjänster i Mina vårdkontakter används

5 Resultat Den psykiatriska vården och dess patienter kan ha stor nytta av att använda sig av e-tjänster. Användarcentrerad utveckling ger insikt om vårdverksamhetens flöden och processer kopplat till patienters behov Agneta Östlund

6 Resultat Användningskompetens behöver utvecklas och det digitala området behöver erövras (digital förmåga) Förändringsledning som stöd och lokalt ägarskap har varit en nyckel till stort engagemang

7 Leverans – patientresa på 1177.se
Patientinformation om neuropsykiatrisk utredning Materialet är publicerat på 1177.se

8 Leverans – kommunikation mellan vården och patienten
Utvärdering av kommunikation mellan vården och patienter med stöd av Min hälsoplan Nya arbetsätt och ”spelregler” behöver utvecklas för fungerande ”virtuell” kommunikation Krav på vidare-utveckling av funktionalitet Agneta Östlund

9 Leverans – digital förmåga
Medarbetare och patienter skapar tillsammans förutsättningar för användning av e-tjänster - MICRO Ledning skapar förutsättningar kliniknivå - MESO Ledning skapar förutsättningar regionnivå - MACRO ALLA nivåer är engagerade för att utveckla den digitala förmågan

10 Leverans – användningskompetens
Ny införandemetod av Mina vårdkontakter och e-tjänster Utbildning och satsning på digital förmåga (ALLA e-tjänster, språk, nyttor…) Utveckling av cirka 15 nya ärendetyper i Mina vårdkontakter Tester inför breddinförande pågår Konceptualisering och spridning av införandemetoden först inom hela psykiatrin och sedan i regionen via projektet e-hälsolyftet i region Jönköping

11 Drivkrafter för användning av e-tjänster
Handlingsplan med uppföljning var 4:e vecka Vilka aktiviteter behöver göras inom områdena?? Det digitala klivet i psykiatrin 2. Vilja använda e-tjänster 3. Kunna använda e-tjänster 1. Känna till e-tjänster

12 Lokalt ägarskap med stöd av förändringsledning
Invånartjänster Förändringsledning Interaktionsdesign Informationsdesign Projektledning Pilotmottagning Eksjö Ledning Förvaltning Mina vårdkontakter Samordning Användning/test vårdgivare-patienter Pilotmottagning Huskvarna/Jönköping Förändringsledning/Samordning Användning/test vårdgivare-patienter Införandegrupp Höglandet - Alla professioner representerade Ambassadörsgrupp Höglandet - Utbildning och förändringsledning Hälsohögskolan i Jönköping, Jönköping Academy - Patientinflytande Region Jönköping – regionalt stöd Projektledning e-hälsolyftet Förvaltning Mina vårdkontakter regionalt Utbildning Stöd från Medicinsk programgrupp psykiatri Agneta Östlund

13 Framgångsfaktorer Lokalt ägarskap med ”coacha-coacher”-modell
Användningskompetens och erövring av det digitala området Förebilder för användning Användarcentrerad utveckling Konceptarbete underlättar förståelse för nya möjligheter Förändringsledning och metodstöd Agerande för att undvika bensinstopp Agneta Östlund

14 Utvecklingsmetodik Målgruppsanalyser (intervjuer, dokumentstudier)
Workshops med medarbetare och patienter för återföring av resultat Workshops för scanning av tillgång till e-tjänster Processutveckling i nära samverkan med verksamheten med visualisering av möjligheter under arbetets gång Förankringsarbete med användning av framtaget koncept

15

16

17

18 Leverans – koncept för plattformen Stöd och behandling
Koncept för plattformen Stöd och behandling i kombination med andra e-tjänster i Mina vårdkontakter - stöd vid neuropsykiatrisk utredning - stöd vid personligt ställningstagande

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Att kunna boka tid till sin behandlare eller till en samordnande funktion för ställningstagande

42

43

44

45

46


Ladda ner ppt "Digitala kliv i psykiatrin – pilot i Region Jönköping"

Liknande presentationer


Google-annonser