Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL har beslutat om Strategi för eSamhället

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL har beslutat om Strategi för eSamhället"— Presentationens avskrift:

1

2 SKL har beslutat om Strategi för eSamhället
Strategins övergipande mål*: Enklare vardag för privatpersoner och företag. Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet. Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. * Även regeringen och E-delegationen har dessa mål

3 Öppenhet istället för stuprör och inlåsning
SKL ska främja förenklad tillgång till offentlig information i elektronisk form. SKL ska stödja och uppmuntra återanvändning av information och IT-lösningar.

4 SKL har beslutat om Handlingsplan för e-samhället 2013-2015
32 initiativ med förväntade lägen 2015 inom våra programområden Inordnad efter samma tre mål som i strategin och i regeringens digitala agenda och e-strategi

5 Handlingsplan med förväntat läge för Öppna data 2015
Antalet öppna och kvalitetssäkrade datakällor från kommuner, landsting och regioner som finns lättillgängliga för tjänsteutvecklare har årligen fördubblats.

6 Skapa insyn och delaktighet Driva kvalitetsarbete
Nyttan med öppna data Skapa insyn och delaktighet Driva kvalitetsarbete Förbättra förutsättningarna för tillväxt Nyttan med öppna data - Skapa insyn och delaktighet Genom att förenkla för medborgare och företag att ta del av och vidareanvända information från den offentliga förvaltningen förbättras möjligheterna till ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Det blir enklare för enskilda att söka efter specifik information och analysera den utefter sina egna förutsättningar exempelvis i en valsituation - Driva kvalitetsarbete Arbetet med öppna data för även med sig positiva effekter för den offentliga förvaltningens interna arbete. Öppna data fungerar som en katalysator för ordning och reda samt bidrar till att tillgängliggöra data som kan tjäna som verksamhetsstöd och underlag för analys av den egna verksamheten. Förbättra förutsättningarna för tillväxt Det har gjorts flera försök att beräkna värdet på marknaden för informationstjänster som bygger på återanvända offentliga data och e-tjänster. En studie som genomförts på uppdrag av EU-kommissionen visar på stor nytta av fritt tillgänglig offentlig data. 

7 Nationell samordning av öppna data
Skapa förutsättningar för att en attraktiv och hållbar informations-marknad etableras som baseras på kommunala Öppna Data. I ett Vinnovafinansierat projekt

8 Insatsområden Underlätta för kommuner att tillhandahålla Öppna Data
Etablera regionala samordningsforum Tillgängliggöra kommunala informationsmängder av nationell karaktär i gemensamma lösningar Stimulera användningen av Öppna Data

9 Aktiviteter Sprida information i form av seminarier, konferenser, workshops och informationsmöten Samla presentationsmaterial runt aktiviteter som pågår lokalt och regionalt Underlätta publicering av öppna data genom handledningar, ramverk och verktyg

10 Nästa steg Kontinuerlig informationsspridning
Reviderat ramverk och handledning för öppna data Informationsstruktur/arkitektur och informationsutbyte Plats för informationsmarknad Verktyg Fler nyckeltal Fler datakällor Mer automatisering


Ladda ner ppt "SKL har beslutat om Strategi för eSamhället"

Liknande presentationer


Google-annonser