Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL har beslutat om Strategi för eSamhället Strategins övergipande mål*:  Enklare vardag för privatpersoner och företag.  Smartare och öppnare förvaltning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL har beslutat om Strategi för eSamhället Strategins övergipande mål*:  Enklare vardag för privatpersoner och företag.  Smartare och öppnare förvaltning."— Presentationens avskrift:

1

2 SKL har beslutat om Strategi för eSamhället Strategins övergipande mål*:  Enklare vardag för privatpersoner och företag.  Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet.  Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. * Även regeringen och E-delegationen har dessa mål

3 Öppenhet istället för stuprör och inlåsning  SKL ska främja förenklad tillgång till offentlig information i elektronisk form.  SKL ska stödja och uppmuntra återanvändning av information och IT- lösningar.

4 SKL har beslutat om Handlingsplan för e-samhället 2013-2015  32 initiativ med förväntade lägen 2015 inom våra programområden  Inordnad efter samma tre mål som i strategin och i regeringens digitala agenda och e-strategi

5 Handlingsplan med förväntat läge för Öppna data 2015  Antalet öppna och kvalitetssäkrade datakällor från kommuner, landsting och regioner som finns lättillgängliga för tjänsteutvecklare har årligen fördubblats.

6 Nyttan med öppna data  Skapa insyn och delaktighet  Driva kvalitetsarbete  Förbättra förutsättningarna för tillväxt

7 Nationell samordning av öppna data Skapa förutsättningar för att en attraktiv och hållbar informations- marknad etableras som baseras på kommunala Öppna Data.

8 Insatsområden  Underlätta för kommuner att tillhandahålla Öppna Data  Etablera regionala samordningsforum  Tillgängliggöra kommunala informationsmängder av nationell karaktär i gemensamma lösningar  Stimulera användningen av Öppna Data

9 Aktiviteter  Sprida information i form av seminarier, konferenser, workshops och informationsmöten  Samla presentationsmaterial runt aktiviteter som pågår lokalt och regionalt  Underlätta publicering av öppna data genom handledningar, ramverk och verktyg

10 Nästa steg  Kontinuerlig informationsspridning  Reviderat ramverk och handledning för öppna data  Informationsstruktur/arkitektur och informationsutbyte  Plats för informationsmarknad  Verktyg - Fler nyckeltal - Fler datakällor - Mer automatisering


Ladda ner ppt "SKL har beslutat om Strategi för eSamhället Strategins övergipande mål*:  Enklare vardag för privatpersoner och företag.  Smartare och öppnare förvaltning."

Liknande presentationer


Google-annonser